Monitoring & Control

Facility-level management of systems, devices, and processes. On-site managers and operators can control power and processes down to the device level, preventing business disruptions and disturbances. 
InfraStruXure Central erbjuder ett centraliserat sätt för organisationer att övervaka sin infrastruktur i hela organisationen oavsett enheternas tillverkare: ström, kylning, säkerhet och miljö. Övervakning i realtid, användardefinierade rapporter och ögonblicklig felvarning och eskalering gör det möjligt att snabbt bedöma och lösa kritiska infrastrukturevent som allvarligt kan störa IT-systemets tillgänglighet. Denna centraliserade lagring av kritisk information kan nås av fler olika användare på olika håll i nätverket och skapa en konsoliderad bild av den fysiska infrastrukturen. Plattformen kan växa med föränderlig affärsverksamhet med ytterligare enhetslicenser, extra övervakning, och moduler för kapacitetsstyrning och förändringsstyrning.
Läs vidare