EcoStruxure IT Advisor

A cloud-based asset and planning software that enables data center managers to reduce OpEx and plan for uptime, with analytics to facilitate capacity planning decisions

EcoStruxure IT Advisor provides a simple and efficient way for data center managers to model and manage their multi-vendor physical infrastructure equipment, eliminating dependency on complex spreadsheets. Featuring inventory management for easy access to accurate asset data and impact simulation for optimized risk management, this cloud-based asset and planning software helps you reduce OpEx and plan for uptime. Analytics facilitate capacity planning decision-making, while automated workflows enable you to deploy best practices and reduce human error when placing your next IT asset.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris Jämför
Produkt Ecostruxure IT Advisor 10 racks for 1 year Artikelnummer SFTWAS10-DIGI Pris 673,75 €
Så här köper du
Produkt Ecostruxure IT Advisor 10 racks for 1 year billed monthly Artikelnummer SFTWAS10M-DIGI Pris 698,75 €
Så här köper du
Produkt Ecostruxure IT Advisor 25 racks for 1 year Artikelnummer SFTWAS25-DIGI Pris 1 593,75 €
Så här köper du
Produkt Ecostruxure IT Advisor 50 racks for 1 year Artikelnummer SFTWAS50-DIGI Pris 3 062,50 €
Så här köper du
Produkt Ecostruxure IT Advisor 50 racks for 1 year billed monthly Artikelnummer SFTWAS50M-DIGI Pris 3 218,75 €
Så här köper du
Produkt Ecostruxure IT Advisor 75 racks for 1 year Artikelnummer SFTWAS75-DIGI Pris 4 375,00 €
Så här köper du
Produkt Ecostruxure IT Advisor 75 racks for 1 year billed monthly Artikelnummer SFTWAS75M-DIGI Pris 4 593,75 €
Så här köper du
Tillgänglighet
Inventeringshantering Visar enhetsinformation i den fysiska layouten och erbjuder därmed direkt tillgång till information om enheter och tillgångarnas attribut, och dessutom en översikt över driften av datorhallen.
Inventeringsrapport Innehåller strukturerad information om alla rackmonterade enheter, ordnade efter enhetstyp, ålder, tillverkare och egenskaper för att ge en snabb översikt över alla strömförbrukande enheter i en datorhall.
Larm inom den fysiska layouten Erbjuder statusinformation i realtid för datorhallen om enhetsfel i golvlayouten och på rackfronten
Guidad nätverkshantering Grafisk bild av nätverksvägar i datacentret och deras övergångar.
Analys av energieffektivitet Erbjuder aktuella och historiska PUE-värden baserade på nuvarande IT-belastning för att kunna ge en faktabaserad förståelse av energieffektiviteten på anläggningsnivå.
Instrumentbräda för realtidsvisning Få transparens till indikatorer för nyckelprestanda för datacentraler via enkelt konfigurerade webbpaneler som visar användaranpassad information för ledningsnivån.
Samhörande placering
Utrymmesrapport Snabb översikt över aktuella utrymmen, med identifiering av säljbara, upptagna och reserverade utrymmen, liksom även internt använda utrymmen.
Effektrapport Skisserar den totala kapaciteten kontra den sålda kapaciteten och uppmätt belastning per anläggning för en fullständig översikt över aktuellt tillgänglig effekt.
Inventeringsrapport över hyresgäster Visar all utrustning knuten till en viss hyresgäst, för en omedelbar inventering av hyresgäster.
Burvisualisering Visualisera det aktuella tillgängliga utrymmet med anonyma hyresuppgifter under förhandsförsäljningsfasen för planering av potentiellt nya kundburar, reservering av plats och stöd åt försäljningsprocessen.
3D burvisning Skissera burperimetrar för en snabb 3D-visualisering av layouten, och också en automatisk beräkning av burarean.
Granskningsspår Spåra alla ändringar av bur- och hjälputrustning under datacentrets livscykel, för att på så sätt säkerställa transparens och enkel identifiering av underhållskraven.
Uppmätt burström Möjliggöra detaljerad återbetalning till enskilda hyresgäster med hjälp av en enkel översikt av såld och uppmätt energi.
Övervakningsmöjlighet
Automatiserad arbetsorderprocess Skapa arbetsorder och automatiskt generera uppgifter för tillägg, avlägsnande eller flytt av IT-utrustning. Schemalägg, tilldela och följ status för specificerade åtgärder vid implementering av förändringar i datacentret.
Ändra hanteringsöversikt Interaktivt gränssnitt som visar tidigare, framtida och pågående ändringar som hjälp vid balansering av resurser och arbetsbelastning, för att undvika planeringskonflikter.
Flera rum Tillhandahåller alternativet att visa flera rum på samma golvplan för att exakt avbilda och navigera genom stora anläggningar.
Kapacitetshantering Global ledningsöversikt över tillgänglig datacenterkapacitet för övergripande kännedom om effekt, utrymme, kylning och nätverksutnyttjande.
Bibliotek över tillgångar Använd ett omfattande bibliotek av fysisk infrastruktur och IT-enheter från ledande leverantörer.
Anpassade enheter Anpassa snabbt och enkelt katalogförda enheter efter dina specifikationer genom bara två klick, och ändra egenskaper som t.ex. effektbehov, MAC-adress m.m.
Anpassningsbar vy Erbjuder platsbaserade hierarkier för uppbyggnad av en logisk modell av datorhallen, där hallens rum kan inordnas under regioner, länder, campus, platser, byggnader och rum.
Golvlayout Ta fram en precis representation av ditt datacenter genom lättanvänd golvlayout och översikter.
Rack, frontvy Detaljerad frontvy av rack ger en precis grafisk bild av utrustningen och dess placering i racken.
Bekvämlighet
CAD-integration Möjliggör import av CAD-ritningar (Computer Aided Design) för att snabbt kunna omforma rummet och konvertera CAD-burritningar till DCIM-modellen, inkluderande växling av CAD-skikt för visning av all tillgänglig resursinformation.
Nätbaserade referenser Flexibelt angreppssätt av golvkoordinater, vilket gör det möjligt för datacenteroperatörer att välja ett kundanpassat identifikationsschema.
Webbklient Ger användare insyn i datacentrets tillgångar, energiförbrukning och strömkapacitet med hjälp av vilken modern webbläsare som helst. Det sänker underhållskostnaderna och ger chefer möjlighet att fatta bättre beslut med information i realtid.