StruxureWare Portal

Ger transparens till huvudsakliga prestandaindikatorer för datacenters och mätvärden för affärsverksamheten

StruxureWare Portalen ger transparens till huvudindikatorer för datacenters och affärsmätningar, och visar anpassningsbar information för översikt över datacenter-aktiviteter från hög nivå. Portalen underlättar informationsdelning med relevanta kolleger eller externa agenturer, och erbjuder på så sätt en delad plattform och överbryggar gapet mellan anläggningar, IT och intressenter på C-nivå. StruxureWare Portalen konfigureras via val av en fördefinierad portlet eller kundportlets, via en integrerad, lättanvänd konfigurator, och gör det enkelt att utöka displayen med interaktiva kort och grafer. Det användarvänliga gränssnittet, byggd på en öppen plattform, gör att vem som helst snabbt kan konfigurera en instrumentpanel som visar nyckelinformation. Den öppna källprogramvaran, baserad på Liferay-plattformen, gör det möjligt att visa webbinnehåll och mätdata från flera applikationer, som StruxureWare Resource Advisor, StruxureWare Data Center Operation, StruxureWare Data Center Expert, StruxureWare Power Monitoring Expert och StruxureWare Cooling Monitoring Expert.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt StruxureWare Portal Artikelnummer SFSXSP Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Övervakningsmöjlighet
Reporting capabilities Insyn i indikatorer för nyckelprestanda för datacentraler
Webbinstrumentpanel Lättkonfigurerat instrumentpanel för webb som visar datacentrets prestandaindikatorer, som trendvisning av datacenterparametrar och kapacitetsutnyttjande
Publish to intranet & web De objekt som visar mätvärden för datacentret, kan enkelt återanvändas i kundens intranet eller webbsite
Lätt att konfigurera Det användarvänliga gränssnittet, byggd på en öppen plattform, gör att vem som helst snabbt kan konfigurera en instrumentpanel som visar information på ledningsnivå.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med