Uniflair WM

Väggmonterade enheter för utomhusinstallation för uppdragskritiska tillämpningar

Uniflair WM är en helt sluten kylningsenhet, vilket innebär att det inte finns något behov av en fjärrplacerad värmeväxlare. Dessa snabbt utplacerade enheter kräver ett minimum av ledningsdragning och montering i kapslingen. Dessa enheter, tillgängliga med en frikylkonfigurering, levereras med motoriserade dämpare som möjliggör användning av yttre luft som bidrar till kylningen av IT-utrymmet.

Läs vidare
Ekonomi
Modulär strategi Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
Direkt frikylning Utnyttjar utomhusluften när omgivningstemperaturen kan hjälpa till att kyla belastningen.
Högpresterande tekniska lösningar Optimera enhetsdriften för varje belastning eller omgivningstemperatur, och säkerställ en extremt låg energiförbrukning
Bekvämlighet
Självständig Enheterna går snabbt och enkelt att installera utan behov av kylledningar eller avsides placerade värmeväxlare.
Tillgänglighet
Aktiv responsstyrning Övervakar och justerar aktivt kylkapaciteten för att säkerställa korrekta inloppstemperaturer till servern. Tack vare mikroprocessorstyrningen fås synlighet till drift och status för enheten.
Direktdrivmotorer Belastning av lager har nästan eliminerats, vilket ökar livslängden. Låter integrerad fläkt/motorenhet balanseras av fabriken, vilket minskar vibration och gör uppstarten snabbare.
Dubbel strömförsörjning (Tillval) Dubblerad strömförsörjning för redundans på inmatad effekt
Rullkompressorer Använder få rörliga delar vilket ökar dess tillförlitlighet och förväntade livslängd.
Redundanta komponenter Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
Enkelt underhåll
Driftservice Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.
Serviceövervakning Alla övervakningsenheterna i enheten möjliggör förebyggande underhåll och kontroll av driftförhållandena i systemet under drift.
Enkel åtkomst för service Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
Övervakningsmöjlighet
Nätverksgränssnitt Möjliggör underhåll genom att ansluta enheten direkt till nätverket med en dedikerad IP-adress, vilket innebär att det inte krävs någon proxy såsom en server. Underhåll är tillgängligt via webbläsare, Telnet eller SSH. Meddelandefunktioner informerar dig om problem när de uppkommer.
Mikroprocessorstyrning Tillhandahåller proaktiv kontroll och övervakning i realtid via en fyra raders alfanumerisk display med plats för åttio tecken.
Lokalt nätverk Skapar en delad styrning mellan alla tillgängliga resurser för maximal energieffektivitet och en kontrollerad hantering av gruppen i nödsituationer
System för byggnadshantering Enheterna är konstruerade för att kunna fungera tillsammans med de vanligaste BMS-systemen, inkluderande BACnet och Modbus.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med