Uniflair LE

Perimeterkylning av medelstora och stora datacenters

Utforska Uniflair i 3D-animering.
Lösningar för precisionskylning i framkant särskilt konstruerade för att bibehålla temperatur och luftfuktighet inom extremt snäva toleranser. De här enheterna är perfekta för IT-laster, både rackmonterade och inte rackmonterade och möter de skiftande behoven i varje datacentermiljö. När de kombineras med lösningar för inneslutning av varma eller kalla korridorer kan Uniflair LE-produkter ytterligare förbättra effektiviteten och uppnå högre täthet

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Högeffektiva kylvattenenheter, nedåtriktat flöde, bakåtriktade fläktar och elektroniskt kommuterad motor Artikelnummer HDCV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Luftkyld enhet för direktexpansion, med EC bakåtriktade fläktar och borstlösa VSD-kompressorer Artikelnummer IDAV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Energibesparande precisionsluftkonditionering med direktexpansion, nedflöde med EC-fläktar och VSD-kompressorer Artikelnummer IDEV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Vattenkyld precisionsluftkonditionering med direktexpansion, nedflöde med EC-fläktar och VSD-kompressorer Artikelnummer IDWV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Luftkyld precisionsluftkonditionering med direktexpansion, uppflöde med EC-fläktar och VSD-kompressorer Artikelnummer IUAV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Energibesparande precisionsluftkonditionering med direktexpansion, uppflöde med EC-fläktar och VSD-kompressorer Artikelnummer IUEV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Vattenkyld precisionsluftkonditionering med direktexpansion, uppflöde med EC-fläktar och VSD-kompressorer Artikelnummer IUWV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Luftkyld precisionsluftkonditionering med direktexpansion, EC-fläktar under golv och VSD-kompressorer Artikelnummer IXAV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Energibesparande precisionsluftkonditionering med direktexpansion, EC-fläktar under golv och VSD-kompressorer Artikelnummer IXEV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Vattenkyld precisionsluftkonditionering med direktexpansion, EC-fläktar under golv och VSD-kompressorer Artikelnummer IXWV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Luftkyld precisionsluftkonditionering med direktexpansion, nedflöde med EC -fläktar Artikelnummer LDAV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Precisionsluftkonditionering med kylvatten, nedflöde med EC-fläktar Artikelnummer LDCV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Energibesparande precisionsluftkonditionering med direktexpansion, nedflöde med EC-fläktar Artikelnummer LDEV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Vattenkyld precisionsluftkonditionering med direktexpansion, nedflöde med EC -fläktar Artikelnummer LDWV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Precisionsluftkonditionering med kylvatten, uppflöde med EC-fläktar Artikelnummer LUCV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Direktexpanderande vattenkylda enheter, nedåtriktat luftflöde med bakåtriktade fläktar Artikelnummer TDAR Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Luftkyld enhet för direkt expansion, nedåtriktat flöde med bakåtriktade fläktar och elektroniskt kommuterad motor Artikelnummer TDAV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Twin Cool vattenkylda enheter, nedåtriktat luftflöde med bakåtriktade fläktar Artikelnummer TDDR Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Twin Cool vattenkylda enheter, nedåtriktat flöde med bakåtriktade fläktar och elektroniskt kommuterad motor Artikelnummer TDDV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Energisparenheter, nedåtriktat luftflöde med bakåtriktade fläktar Artikelnummer TDER Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Energisparenheter, nedåtflöde med bakåtriktade fläktar och elektroniskt kommuterad motor Artikelnummer TDEV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Twin Cool luftkylda enheter, nedåtriktat luftflöde med bakåtriktade fläktar Artikelnummer TDTR Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Twin Cool luftkylda enheter, nedåtriktat flöde med bakåtriktade fläktar och elektroniskt kommuterad motor Artikelnummer TDTV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Direktexpanderande vattenkylda enheter, nedåtriktat luftflöde med bakåtriktade fläktar Artikelnummer TDWR Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Vattenkyld enhet för direkt expansion, nedåtflöde med bakåtriktade fläktar och elektroniskt kommuterad motor Artikelnummer TDWV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Direktexpanderande vattenkylda enheter, uppåtriktat luftflöde med bakåtriktade fläktar Artikelnummer TUAR Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Luftkyld enhet för direkt expansion, uppåtflöde med bakåtriktade fläktar och elektroniskt kommuterad motor Artikelnummer TUAV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Twin Cool vattenkylda enheter, uppåtriktat luftflöde med bakåtriktade fläktar Artikelnummer TUDR Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Twin Cool vattenkylda enheter, uppåtriktat flöde med bakåtriktade fläktar och elektroniskt kommuterad motor Artikelnummer TUDV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Energisparenheter, uppåtriktat luftflöde med bakåtriktade fläktar Artikelnummer TUER Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Energisparenheter, uppåtflöde med bakåtriktade fläktar och elektroniskt kommuterad motor Artikelnummer TUEV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Dubbelkylda, luftkylda enheter, uppåtriktat luftflöde med bakåtriktade fläktar Artikelnummer TUTR Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Twin Cool luftkylda enheter, uppåtriktat flöde med bakåtriktade fläktar och elektroniskt kommuterad motor Artikelnummer TUTV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Direktexpanderande vattenkylda enheter, uppåtriktat luftflöde med bakåtriktade fläktar Artikelnummer TUWR Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Vattenkylda enheter för direkt expansion, uppåtflöde med bakåtriktade fläktar och elektroniskt kommuterad motor Artikelnummer TUWV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Total ägandekostnad
Optimerad hantering Anslutning mellan Computer Room Air Conditioners och kylarna säkerställer energieffektivitet, baserat på verkliga, momentana lastförhållanden (tillval)
Modulär strategi Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
Elektroniskt kommuterade fläktar Erbjuder högsta möjliga efektivitet och minskar den totala energiförbrukningen genom att matcha kraven på luftflöde mot värmelasten i datacentret.
Tandemkompressorer Tyst och effektiv drift av kompressorer, anslutna till en gemensam kylkrets för etablerad kapacitetsstyrning (inte tillgänglig för vissa modeller/konfigureringar)
Ekonomisering En effektiv metod att utnyttja låg yttre lufttemperatur till kylning av datacentralen.
Enkelt underhåll
Driftservice Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.
Serviceövervakning Alla övervakningsenheterna i enheten möjliggör förebyggande underhåll och kontroll av driftförhållandena i systemet under drift.
Enkel åtkomst för service Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
Energy Management
Nätverksgränssnitt Möjliggör underhåll genom att ansluta enheten direkt till nätverket med en dedikerad IP-adress, vilket innebär att det inte krävs någon proxy såsom en server. Underhåll är tillgängligt via webbläsare, Telnet eller SSH. Meddelandefunktioner informerar dig om problem när de uppkommer.
System för byggnadshantering Enheterna är konstruerade för att kunna fungera tillsammans med de vanligaste BMS-systemen, inkluderande BACnet och Modbus.
Lokalt nätverk Skapar en delad styrning mellan alla tillgängliga resurser för maximal energieffektivitet och en kontrollerad hantering av gruppen i nödsituationer
Automatic Floor Pressurization System Säkerställer stabilt luftflödestryck under golv oberoende av ändringar som görs ovanför golvet
Tillgänglighet
Direktdrivmotorer Belastning av lager har nästan eliminerats, vilket ökar livslängden. Låter integrerad fläkt/motorenhet balanseras av fabriken, vilket minskar vibration och gör uppstarten snabbare.
Flerfunktionell mikroprocessorstyrning Gör att enheten kan återstarta efter strömavbrott utan ingripande; Möjliggör redundans på rumsnivå med upp till tio enheter som arbetar i en grupp; Användarvänlig navigering med ikonbaserade displayer som indikerar driftläge, liksom även rumsförhållanden; Möjliggör kommunikation med multipla systemprotokoll för byggnadshantering.
Redundanta komponenter Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
Elektronisk expansionsventil (regulator) Optimering av kylmedlet vid all belastning och alla temperaturförhållanden. Kontinuerlig, indirekt övervakning av kylmedelspåfyllning
Aktiv responsstyrning Övervakar och justerar aktivt kylkapaciteten för att säkerställa korrekta inloppstemperaturer till servern. Tack vare mikroprocessorstyrningen fås synlighet till drift och status för enheten.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med