Uniflair Ceiling Mounted Split Room Cooling

Delade systemenheter och integrerade frikylda system för utomhustillämpningar

Uniflair SP-systemen är delade system, vilket innebär att evaporatorn (förångare) och kondensatorn installeras separat . Evaporatorenheterna är designade för att installeras under tak eller på vägg, medan kondensatordelen av enheten monteras utvändigt. För att förenkla servicen, har kretskortet, det mekaniska utrymmet och fläktarna konstruerats med en annan åtkomst. Det innebär att kalibrering och service kan utföras på ett säkert sätt. Dessa enheter är tillgängliga med en frikylkonfigurering, som när de är aktiverade kan använda sig av omgivande luft som bidrar till kylningen av IT-utrymmet.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris Jämför
Produkt Delade enheter för intern installation - takmonterad Artikelnummer UCA Pris --
Så här köper du
Produkt Delade enheter för intern installation – takmonterad med direkt frikylning Artikelnummer UCF Pris --
Så här köper du
Produkt Delade enheter för intern installation - väggmonterad Artikelnummer UWA Pris --
Så här köper du
Produkt Delade enheter för intern installation – väggmonterad med direkt frikylning Artikelnummer UWF Pris --
Så här köper du
Övervakningsmöjlighet
Systemintegration för byggnadshantering Skicka larm och datapunkter som låter dig hantera kritisk byggnadsinfrastruktur från ett enda system.
Nätverksgränssnitt Möjliggör underhåll genom att ansluta enheten direkt till nätverket med en dedikerad IP-adress, vilket innebär att det inte krävs någon proxy såsom en server. Underhåll är tillgängligt via webbläsare, Telnet eller SSH. Meddelandefunktioner informerar dig om problem när de uppkommer.
Mikroprocessorstyrning Tillhandahåller proaktiv kontroll och övervakning i realtid via en fyra raders alfanumerisk display med plats för åttio tecken.
Enkelt underhåll
Enkel åtkomst för service Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
Serviceövervakning Alla övervakningsenheterna i enheten möjliggör förebyggande underhåll och kontroll av driftförhållandena i systemet under drift.
Tillgänglighet
Direkt frikylning Utnyttjar utomhusluften när omgivningstemperaturen kan hjälpa till att kyla belastningen.
Dubbel strömförsörjning (Tillval) Dubblerad strömförsörjning för redundans på inmatad effekt
Aktiv responsstyrning Övervakar och justerar aktivt kylkapaciteten för att säkerställa korrekta inloppstemperaturer till servern. Tack vare mikroprocessorstyrningen fås synlighet till drift och status för enheten.
Rullkompressorer Använder få rörliga delar vilket ökar dess tillförlitlighet och förväntade livslängd.