Rumsluftdistribution

Luftventilation för kabelskåp

Värmelasten i kopplingsskåp kommer från användning av VoIP och Power over Ethernet. Många skåp som används med dessa tekniker saknar tillräcklig kylning. Ventileringsenheten för kopplingsskåp är snabbt monterbart kylsystem för vägg eller takmontering i kopplingsskåpsmiljö. Genom att föra ut varmluften från skåpet till ett intilliggande utrymme gör den att konditionerad luft kan komma in genom intagsgallret och kyla lasten. Denna budgetmedvetna enhet är ett utmärkt alternativ till dyrare luftkonditioneringssytem, och ger en pålitlig kylning av med sänkning av kopplingsskåpstemperatur med upp till 40ºF (22ºC). Ansluten till en UPS kan enheten även användas som back-up till existerande luftkonditioneringsenheter för att maximera systemets tillgänglighet i händelse av strömfel. Dubbla fläktar ökar tillgänglighet medan statusindikatorer (LED) och torra kontaktutgångar ökar systemets hanterbarhet. Inställningsbar fläkthastighet gör att användaren kan välja mellan olika maxprestanda.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Ventilationsenhet för kabelskåp 100-240V 50/60HZ Artikelnummer ACF301 Pris 2 062,50 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Ventilationsenhet för kabelskåp med miljöhantering Artikelnummer ACF301EM Pris 1 468,75 €
Produkt Luftintagsgaller för ventilenhet till kopplingsskåp Artikelnummer ACF310 Pris 773,75 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Anpassningsbarhet
Neutral arkitektur Diskret design och färg som smälter in i omgivningen.
Hardwire-kapabel För installationer där fasta ledningar krävs eller är önskvärda.
Övervakningsmöjlighet
Torrkontaktuttag Skickar fjärrmeddelanden vid fel när den används tillsammans med APC-miljökontrollenhet eller system.
Felmeddelande i förväg Maximerar systemets tillgänglighet genom att varna i tid när en fläkt eller ett filter måste bytas ut.
LED-statusindikatorer Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
Rörlighet
Lätt att installera Innovativ design möjliggör snabb och enkel installation för nästan vem som helst.
Flera monteringsmetoder Flexibel design gör att installation kan ske i betongväggar eller med takmontering.
Tillgänglighet
Fel-tolerant fläktsystem I händelse av fläktfel kommer de övriga fläktarna att fortsätta fungera som normalt.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med