Netshelter Data Center Containment

Inneslutningssystem för het och kall luft designade för att maximera kylningens förutsägbarhet, kapacitet och effektivitet på rack-, rad- eller rumsnivå.

EcoAisle är en intelligent, termisk inneslutningslösning konstruerad för att öka kylsystemets effektivitet samtidigt som det skyddar kritisk IT-utrustning och personal. AFC (Active Flow Control), tillgänglig i EcoAisle, erbjuder funktioner för kommunikation med kylsystemet för att dimensionera kylluftflödet så att det matchar IT-utrustningens belastning, och på så sätt minska fläktarnas energiförbrukning jämfört med konventionella kylsystem. Eco Aisle-systemet kan anpassas till varierande rackhöjder, aisle-bredder och rackdjup för att klara både varm och kall aisle-inneslutning. Luftåterföringssystemet i EcoAisle erbjuder en centraliserad returväg för varmluft för rumsbaserade CRAC/CRAH-enheter eller externa luftbehandlingssystem. Tillvalssystemet UL723:s listade brandskyddssystem använder temperaturgivare för att fälla ner takpaneler i händelse av brand. Brandskyddssystemet kan även användas tillsammans med en fältmonterad rökdetektor som aktiveras i händelse av rök i gången (aisle). EcoAisle ger en säker och effektiv miljö för IT-utrustning och personal som installerar ytterligare funktioner för högeffektiv LED-belysning med rörelsedetektor. EcoAisle kan nyttjas i zoner eller moduler för att nyttja dess fördelar på antingen rack- eller radnivå.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris Jämför
Produkt Aktiv flödesstyrning Artikelnummer ACAC22000 Pris --
Så här köper du
Produkt Monteringssats, 1U / Duct – Aktiv flödesstyrning Artikelnummer ACAC22001 Pris --
Så här köper du
Produkt APC luftinneslutning för rack, bakmonterat för InRow 300 mm Artikelnummer ACCS1000 Pris --
Så här köper du
Produkt APC luftinneslutning för rack, bakmonterat för NetShelter SX 42U och InRow 600 mm Artikelnummer ACCS1001 Pris --
Så här köper du
Produkt APC lock till luftinneslutande rack Artikelnummer ACCS1002 Pris --
Så här köper du
Produkt APC luftinneslutning för rack, frontmonterat för InRow 300 mm Artikelnummer ACCS1003 Pris --
Så här köper du
Produkt APC luftinneslutning för rack, frontmonterat för InRow 600 mm Artikelnummer ACCS1004 Pris --
Så här köper du
Produkt APC luftinneslutande rack för frontmontering för NetShelter SX 42U 600 mm bred Artikelnummer ACCS1005 Pris --
Så här köper du
Produkt APC bakmonterad enhet för rackluftinneslutning för NetShelter SX 42 U 750 mm bred Artikelnummer ACCS1006 Pris --
Så här köper du
Produkt APC luftinneslutande rack för frontmontering för NetShelter SX 42U 750 mm bred Artikelnummer ACCS1007 Pris --
Så här köper du
Produkt APC luftinneslutning för rack, frontmonterat, InRow RA, 300 mm Artikelnummer ACCS1008 Pris --
Så här köper du
Produkt Rackmonterad luftinneslutning, Frontmonterad, ACRC301S / ACRC301H, 300mm Artikelnummer ACCS1009 Pris --
Så här köper du
Produkt Kopplingssats – 900 mm djup till 900 mm djup (PDU/UPS till PDU/UPS) Artikelnummer ACDC1005 Pris --
Så här köper du
Produkt Kopplingssats – 1 070 mm djup till 900 mm djup (rack till PDU/UPS) Artikelnummer ACDC1006 Pris --
Så här köper du
Produkt Kopplingssats – 1 070 mm djup till 1 070 mm djup (rack till rack) Artikelnummer ACDC1007 Pris --
Så här köper du
Produkt Säkerhetspanel – Symmetra PX- och Symmetra RX-stomme Artikelnummer ACDC1008 Pris --
Så här köper du
Produkt Dörrlåsenhet Artikelnummer ACDC1009 Pris --
Så här köper du
Produkt Takenhet, eftermonterbar, 750 mm Artikelnummer ACDC1015 Pris --
Så här köper du
Produkt Set med dörr och stomme, SX till SX Artikelnummer ACDC1016 Pris --
Så här köper du
Produkt Set med dörr och stomme SX till VX (höger sida på VX) Artikelnummer ACDC1017 Pris --
Så här köper du
Produkt Takenhet, eftermonterbar, 600 mm Artikelnummer ACDC1019 Pris --
Så här köper du
Produkt Set med dörr och stomme VX till SX (vänster sida på VX) Artikelnummer ACDC1020 Pris --
Så här köper du
Produkt Set med dörr och stomme, VX till VX Artikelnummer ACDC1021 Pris --
Så här köper du
Produkt Monteringsskena för takpanel – 1 800 mm (70,9 tum) Artikelnummer ACDC2000 Pris --
Så här köper du
Produkt Monteringsskena för takpanel – 600 mm (23,6 tum) Artikelnummer ACDC2001 Pris --
Så här köper du
Produkt Monteringsskena för takpanel – 300 mm (11,8 tum) Artikelnummer ACDC2002 Pris --
Så här köper du
Produkt Monteringsskena för takpanel – 100 mm (3,9 tum) Artikelnummer ACDC2003 Pris --
Så här köper du
Produkt Väggmontering av takpanel – enkelrad - 1 800 mm (70,9 tum) Artikelnummer ACDC2004 Pris --
Så här köper du
Produkt Monteringsfästen – Skena för takpanel (kylning / rack) Artikelnummer ACDC2005 Pris --
Så här köper du
Produkt Monteringsfästen – Skena för takpanel (effekt) Artikelnummer ACDC2006 Pris --
Så här köper du
Produkt Låssystem för takpanel (utan strömförsörjning) Artikelnummer ACDC2015 Pris --
Så här köper du
Produkt Låssystem för takpanel, 100 –120 V (med strömförsörjning) Artikelnummer ACDC2016 Pris --
Så här köper du
Produkt Låssystem för takpanel, 200 – 240 V (med strömförsörjning) Artikelnummer ACDC2017 Pris --
Så här köper du
Produkt Belysningssats för gånginneslutning (med strömförsörjning) Artikelnummer ACDC2018 Pris --
Så här köper du
Produkt Belysningssats för gånginneslutning (w/o strömförsörjning) Artikelnummer ACDC2019 Pris --
Så här köper du
Produkt Takpanel – 900 mm (36 tum) Artikelnummer ACDC2100 Pris --
Så här köper du
Produkt Takpanel – 900 mm (36 tum) - V0 Artikelnummer ACDC2101 Pris --
Så här köper du
Produkt Takpanel – 1 200mm (48 tum) Artikelnummer ACDC2102 Pris --
Så här köper du
Produkt Takpanel – 1200 mm (48 tum) - V0 Artikelnummer ACDC2103 Pris --
Så här köper du
Produkt Takpanel – 1 500 mm (60 tum) Artikelnummer ACDC2104 Pris --
Så här köper du
Sid:
Tillgänglighet
Åtkomst ovanför gång (aisle) Verktygslös demontering av enskilda paneler möjliggör åtkomst ovanför gången för kabeldragning och underhåll
Skalbara densiteter Skalbara densiteter gör att kylning av högre densiteter kan uppnås genom att inneslutningssystemet för varma rader integreras med radarkitekturen.
Rörlighet
Modulär konstruktion En modulär utformning ger skalbara lösningar som ökar kylningen allt eftersom behovet ökar.
Brandskyddssystem Varnar personal och fäller ner takpaneler beroende på temperaturen för att aktivera brandbekämpande system i rummet som släcker elden. Listade UL723:er.
Dörr med envägslås Fäster den varma raden och gör det möjligt att snabbt utrymma i en nödsituation.
Takplattor Stänger av överdelen av den varma raden för att hindra varm luft från att blandas med luften i rummet.
Säkra gliddörrar Gliddörrar som öppnas vid fara möjliggör snabb evakuering i händelse av olycksfall
Total ägandekostnad
Verkningsgrad Ökar kapaciteten för luftkonditioneringen genom att ge en varmare temperatur för returluften.
EcoLEDgy-driven belysning Integrerad, högeffektiv LED-belysning med rörelsegivare för on/off
Aktiv luftflödesstyrning Övervakar och justerar aktivt luftflödet i kylenheten i inneslutningssystem, samtidigt som det synliggör kylning av kritisk IT-utrustning.
Anpassningsbarhet
Modulär strategi Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
Luftåterföringssystem Centraliserat retursystem för varmluft för rum och externa lufthanteringssystem minimerar skärmning av belysning till gången (aisle) och erbjuder kabelåtkomst inom den inneslutna gången.
Flexibilitet Stöd för varierande gångbredder (aisle), rackhöjder, rackdjup och enskilda rader. Stödjer varm och kall gånginneslutning