Direktutbyggnad i rader

Närkopplad, luft-, vatten-, och glykolkylning för skåp, serverrum, och datacenter

InRows produkter med direktexpansion kopplar samman kylning och värmekällor. Det förbättrar förutsägbarheten och effektiviteten. I dagens IT-miljöer uppstår dynamiska behov och här justeras intelligenta reglage aktivt så att de stämmer med belastningen. De här enheterna finns i luftkylda, kompletta och vätskekylda konfigurationer och uppfyller de mångsidiga kraven på datacenterkylning. IT-operatörer som vill förbättra effektiviteten eller driftsätta servrar med högre täthet drar nytta av den modulära utformningen av InRows produkter med direktexpansion

Läs vidare
Övervakningsmöjlighet
Systemintegration för byggnadshantering Skicka larm och datapunkter som låter dig hantera kritisk byggnadsinfrastruktur från ett enda system.
Mikroprocessorstyrning Använder intelligent, aktiv responskontroll och realtidsövervakning. Systemet kontrolleras av en mikroprocessor som tillhandahåller högnivåkontrollfunktion och ett användargränssnitt via en fyrradig, 80 tecken lång alfanumerisk display.
Real-Time capacity monitoring Realtidsvisning av aktuell och tillgänglig kylning.
Enkelt underhåll
Enkel åtkomst för service Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
Rörlighet
Modulär konstruktion En modulär utformning ger skalbara lösningar som ökar kylningen allt eftersom behovet ökar.
Skalbara densiteter Skalbara densiteter gör att kylning av högre densiteter kan uppnås genom att inneslutningssystemet för varma rader integreras med radarkitekturen.
Tillgänglighet
Förutsägbar kylning Om enheten placeras i en rad med rack flyttas kylkällan närmare till värmebelastningen. Detta förhindrar att luften blandas och tillhandahåller en förutsägbar kylningsarkitektur.
Aktiv responskontroll Övervakar och justerar kylningskapaciteten aktivt för att se till att intagstemperaturerna för servern blir korrekta. Genom mikroprocessorstyrenheten kan drift och skick för enheten observeras.
Rack inlet temperature control Minskar risken för värmekoncentrationer på racknivå
Total ägandekostnad
Fläktar med variabel hastighet Fläktar med variabel hastighet minskar energiförbrukningen vid lågbelastning för kylningen.
Radarkitektur Tar bort upphettad luft direkt från IT-utrustningen, vilket ökar enhetens kylningskapacitet jämfört med traditionella kylningsarkitekturer.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med