InRow kylvattenkylning

Närkopplad vattenkylning för medelstora och stora datacenter

Ta en titt på InRow RC600 i 3D-animeringar.
InRows kylvattenprodukter kopplar samman kylning och värmekällor. Det förbättrar förutsägbarheten och effektiviteten. I dagens IT-miljöer uppstår dynamiska behov och här justeras intelligenta reglage aktivt så att de stämmer med belastningen. De här enheterna finns i olika konfigurationer och uppfyller de mångsidiga kraven på datacenterkylning. IT-operatörer som vill förbättra effektiviteten eller driftsätta servrar med högre täthet drar nytta av den modulära utformningen hos InRows kylvattenprodukter

Läs vidare
Övervakningsmöjlighet
Systemintegration för byggnadshantering Skicka larm och datapunkter som låter dig hantera kritisk byggnadsinfrastruktur från ett enda system.
Kapacitetsövervakning i realtid Realtidsvisning av aktuell och tillgänglig kylning.
Mikroprocessorstyrning Tillhandahåller proaktiv kontroll och övervakning i realtid via en fyra raders alfanumerisk display med plats för åttio tecken.
Enkelt underhåll
Enkel åtkomst för service Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
Rörlighet
Hjul Ger flexibilitet att flytta enheten dit kylning krävs.
Modulär konstruktion En modulär utformning ger skalbara lösningar som ökar kylningen allt eftersom behovet ökar.
Skalbara densiteter Skalbara densiteter gör att kylning av högre densiteter kan uppnås genom att inneslutningssystemet för varma rader integreras med radarkitekturen.
Total ägandekostnad
Fläktar med variabel hastighet Fläktar med variabel hastighet minskar energiförbrukningen vid lågbelastning för kylningen.
Radbaserad arkitektur Tar bort upphettad luft direkt från IT-utrustningen, vilket ökar enhetens kylningskapacitet jämfört med traditionella kylningsarkitekturer.
Tillgänglighet
Förutsägbar kylning Om enheten placeras i en rad med rack flyttas kylkällan närmare till värmebelastningen. Detta förhindrar att luften blandas och tillhandahåller en förutsägbar kylningsarkitektur.
Dual A-B power inputs Strömförsörjs från UPS:en så att den får strömskydd och redundans med dubbel matning
Aktiv responskontroll Övervakar och justerar kylningskapaciteten aktivt för att se till att intagstemperaturerna för servern blir korrekta. Genom mikroprocessorstyrenheten kan drift och skick för enheten observeras.
Topp- och bottenanslutningar för kylvatten Låter kylt vatten kopplas in från toppen, om indragningen sker ovanifrån, eller från botten om den sker genom ett höjt golv.
Intagskontroll för rack Intagskontroll för rack garanterar intagstemperaturen till IT-utrustning.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med