Uniflair Water Cooled Chillers

Vattenkylda kylare för stora vattenkylda tillämpningar som ska kombineras med fjärrbelägna torr-kylare, kyltorn eller fjärrbelägna kondensatorer.

Vattenkylda kylare är konstruerade för att kunna erbjuda en komplett lösning för stora, uppdragskritiska installationer. Hög verkningsgrad, komplett driftsäkerhet och total flexibilitet är en garanti för TCO-minskning. Tillvalen oljefria centrifugalkompressorer med magnetiska lager säkerställer energieffektivitet och ger optimerad, proportionell styrning. Alla Schneider Electrics Aquaflair Chillers alstrar låg ljudnivå genom användning av stora värmeväxlare på luftsidan, styrd fläkthastighet samt isolering och inbyggnad av kompressorn. Våra avancerade styrsystem övervakar fortlöpande inställda värden för att säkerställa att enheten altid arbetar inom driftgränserna och rapporterar varje fel innan driftstörningar hinner inträffa. Dessa kylare stödjer ett brett spektrum av tillämpningar och maximerar tillgängligheten hos produkterna för rad- och rumsstyrning för att på så sätt kunna erbjuda en lösning med komplett värmebortförsel.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris Jämför
Produkt Modulerande vattenkylda vattenkylare för inomhusinstallation Artikelnummer BCWC Pris --
Så här köper du
Produkt Vattenkyld vattenkylare Artikelnummer BRWC Pris --
Så här köper du
Total ägandekostnad
Jordad tillämpning Möjliggör energibesparingar och liten miljöpåverkan
Ventiler för kondensvatten Minskar vattenförbrukningen
Snabb återstart Full drift i mindre än 3 minuter med specifikt arrangemang tillåter underdimensionering av lagringstankarna
Tandemkompressorer Tyst och effektiv drift av kompressorer, anslutna till en gemensam kylkrets för etablerad kapacitetsstyrning (inte tillgänglig för vissa modeller/konfigureringar)
Tillgänglighet
Snabb återstart Full drift i mindre än 3 minuter med specifikt arrangemang tillåter underdimensionering av lagringstankarna
Separat strömförsörjning Drar ström från den externa UPS:en för moderkort och värmare för att övervaka och skydda enheten även vid helt strömavbrott (tillval)
Redundanta komponenter Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
Kontinuerlig strömövervakning Tillåter kontinuerlig övervakning av kompressorns strömförbrukning för att kunna signalera möjliga avvikelser mot de förinställda värdena (bara tillgängligt på stora kylare)
Aktiv responsstyrning Övervakar och justerar aktivt kylkapaciteten för att säkerställa korrekta inloppstemperaturer till servern. Tack vare mikroprocessorstyrningen fås synlighet till drift och status för enheten.
Elektronisk expansionsventil (regulator) Optimering av kylmedlet vid all belastning och alla temperaturförhållanden. Kontinuerlig, indirekt övervakning av kylmedelspåfyllning
Övervakningsmöjlighet
Lokalt nätverk Skapar en delad styrning mellan alla tillgängliga resurser för maximal energieffektivitet och en kontrollerad hantering av gruppen i nödsituationer
System för byggnadshantering Enheterna är konstruerade för att kunna fungera tillsammans med de vanligaste BMS-systemen, inkluderande BACnet och Modbus.
Nätverksgränssnitt Möjliggör underhåll genom att ansluta enheten direkt till nätverket med en dedikerad IP-adress, vilket innebär att det inte krävs någon proxy såsom en server. Underhåll är tillgängligt via webbläsare, Telnet eller SSH. Meddelandefunktioner informerar dig om problem när de uppkommer.
Mikroprocessorstyrning Tillhandahåller proaktiv kontroll och övervakning i realtid via en fyra raders alfanumerisk display med plats för åttio tecken.
Enkelt underhåll
Enkel åtkomst för service Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
Driftservice Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.
Serviceövervakning Alla övervakningsenheterna i enheten möjliggör förebyggande underhåll och kontroll av driftförhållandena i systemet under drift.