Uniflair Air Cooled Chillers

Luftkylda kylare med axialfläktar för utomhusinstallation för uppdragskritiska tillämpningar

Luftkylda kylare erbjuder den effektivaste lösningen för stora datacentermiljöer och möjliggör flexibel placering. Alla Schneider Electrics Aquaflair Chillers alstrar låg ljudnivå genom användning av stora värmeväxlare på luftsidan, styrd fläkthastighet samt isolering och inbyggnad av kompressorn. Våra avancerade styrsystem övervakar fortlöpande inställda värden för att säkerställa att enheten alltid arbetar inom driftgränserna och rapporterar varje fel innan driftstörningar hinner inträffa. Dessa kylare stödjer ett brett spektrum av tillämpningar och maximerar tillgängligheten hos produkterna för rad- och rumsstyrning för att på så sätt kunna erbjuda en lösning med komplett värmebortförsel.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris Jämför
Produkt Luftkylda, modulerande vattenkylare med axiella fläktar för utomhusinstallation Artikelnummer BCEC Pris --
Så här köper du
Produkt Luftkylda vattenkylare med axiella fläktar för utomhusinstallation Artikelnummer BREC Pris --
Så här köper du
Produkt Luftkylda vattenkylare med axiella fläktar för utomhusinstallation Artikelnummer ERAC Pris --
Så här köper du
Produkt Värmepumpar med axiella fläktar för utomhusinstallation Artikelnummer ERAH Pris --
Så här köper du
Produkt Luftkylda, modulerande vattenkylare med axiella fläktar för utomhusinstallation Artikelnummer ISAC Pris --
Så här köper du
Produkt Modulerande värmepumpar med axiella fläktar för utomhusinstallation Artikelnummer ISAH Pris --
Så här köper du
Produkt Luftkylda vattenkylare med axiella fläktar för utomhusinstallation Artikelnummer LRAC Pris --
Så här köper du
Produkt Värmepumpar med axiella fläktar för utomhusinstallation Artikelnummer LRAH Pris --
Så här köper du
Produkt Luftkylda kylare med axiella fläktar för utomhusinstallation Artikelnummer TRAC Pris --
Så här köper du
Produkt Luftkylda värmepumpar med axiella fläktar för utomhusinstallation Artikelnummer TRAH Pris --
Så här köper du
Produkt Luftkylda, modulerande vattenkylare med axiella fläktar för utomhusinstallation Artikelnummer TSAC Pris --
Så här köper du
Tillgänglighet
Separat strömförsörjning Drar ström från den externa UPS:en för moderkort och värmare för att övervaka och skydda enheten även vid helt strömavbrott (tillval)
Redundanta komponenter Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
Aktiv responsstyrning Övervakar och justerar aktivt kylkapaciteten för att säkerställa korrekta inloppstemperaturer till servern. Tack vare mikroprocessorstyrningen fås synlighet till drift och status för enheten.
Snabb återstart Full drift i mindre än 3 minuter med specifikt arrangemang tillåter underdimensionering av lagringstankarna
Kontinuerlig strömövervakning Tillåter kontinuerlig övervakning av kompressorns strömförbrukning för att kunna signalera möjliga avvikelser mot de förinställda värdena (bara tillgängligt på stora kylare)
Elektronisk expansionsventil (regulator) Optimering av kylmedlet vid all belastning och alla temperaturförhållanden. Kontinuerlig, indirekt övervakning av kylmedelspåfyllning
Total ägandekostnad
Snabb återstart Full drift i mindre än 3 minuter med specifikt arrangemang tillåter underdimensionering av lagringstankarna
System för justering av integrerade pumpar (Tillval) VSD-pumpar ombord finns tillgängliga för kontinuerliga justering av det tillgängliga trycket i den kylda vattenslingan. Detta möjliggör automatiska justeringar av kylvattenflödet beroende på ändringar i kylkraven, vilket i sin tur säkerställer effektivitet i kylvattensystemet.
Modulär strategi Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
Tandemkompressorer Tyst och effektiv drift av kompressorer, anslutna till en gemensam kylkrets för etablerad kapacitetsstyrning (inte tillgänglig för vissa modeller/konfigureringar)
Fläktar med variabel hastighet Fläktar med variabel hastighet minskar energiförbrukningen vid lågbelastning för kylningen.
Inbyggt hydronikpaket Innehåller alla nödvändiga komponenter för att skapa en anslutning till kylaren utan att det behövs några externa anslutningar till extrautrustning som exempelvis pumpar, vilket gör att utrustningen snabbare kan tas i drift.
Optimerad hantering Anslutning mellan Computer Room Air Conditioners och kylarna säkerställer energieffektivitet, baserat på verkliga, momentana lastförhållanden (tillval)
Högpresterande tekniska lösningar Optimera enhetsdriften för varje belastning eller omgivningstemperatur, och säkerställ en extremt låg energiförbrukning
Enkelt underhåll
Driftservice Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.
Serviceövervakning Alla övervakningsenheterna i enheten möjliggör förebyggande underhåll och kontroll av driftförhållandena i systemet under drift.
Enkel åtkomst för service Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.