Aquaflair WC

Vattenkylda kylare för stora vattenkylda tillämpningar som ska kombineras med fjärrbelägna torr-kylare, kyltorn eller fjärrbelägna kondensatorer.

Vattenkylda kylare är konstruerade för att kunna erbjuda en komplett lösning för stora, uppdragskritiska installationer. Hög verkningsgrad, komplett driftsäkerhet och total flexibilitet är en garanti för TCO-minskning. Tillvalen oljefria centrifugalkompressorer med magnetiska lager säkerställer energieffektivitet och ger optimerad, proportionell styrning. Alla Schneider Electrics Aquaflair Chillers alstrar låg ljudnivå genom användning av stora värmeväxlare på luftsidan, styrd fläkthastighet samt isolering och inbyggnad av kompressorn. Våra avancerade styrsystem övervakar fortlöpande inställda värden för att säkerställa att enheten altid arbetar inom driftgränserna och rapporterar varje fel innan driftstörningar hinner inträffa. Dessa kylare stödjer ett brett spektrum av tillämpningar och maximerar tillgängligheten hos produkterna för rad- och rumsstyrning för att på så sätt kunna erbjuda en lösning med komplett värmebortförsel.

Läs vidare
Tillgänglighet
Kontinuerlig strömövervakning Tillåter kontinuerlig övervakning av kompressorns strömförbrukning för att kunna signalera möjliga avvikelser mot de förinställda värdena (bara tillgängligt på stora kylare)
Elektronisk expansionsventil (regulator) Optimering av kylmedlet vid all belastning och alla temperaturförhållanden. Kontinuerlig, indirekt övervakning av kylmedelspåfyllning
Aktiv responsstyrning Övervakar och justerar aktivt kylkapaciteten för att säkerställa korrekta inloppstemperaturer till servern. Tack vare mikroprocessorstyrningen fås synlighet till drift och status för enheten.
Snabb återstart Full drift i mindre än 3 minuter med specifikt arrangemang tillåter underdimensionering av lagringstankarna
Redundanta komponenter Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
Separat strömförsörjning Drar ström från den externa UPS:en för moderkort och värmare för att övervaka och skydda enheten även vid helt strömavbrott (tillval)
Total ägandekostnad
Jordad tillämpning Möjliggör energibesparingar och liten miljöpåverkan
Snabb återstart Full drift i mindre än 3 minuter med specifikt arrangemang tillåter underdimensionering av lagringstankarna
Ventiler för kondensvatten Minskar vattenförbrukningen
Tandemkompressorer Tyst och effektiv drift av kompressorer, anslutna till en gemensam kylkrets för etablerad kapacitetsstyrning (inte tillgänglig för vissa modeller/konfigureringar)
Enkelt underhåll
Driftservice Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.
Enkel åtkomst för service Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
Serviceövervakning Alla övervakningsenheterna i enheten möjliggör förebyggande underhåll och kontroll av driftförhållandena i systemet under drift.
Övervakningsmöjlighet
System för byggnadshantering Enheterna är konstruerade för att kunna fungera tillsammans med de vanligaste BMS-systemen, inkluderande BACnet och Modbus.
Lokalt nätverk Skapar en delad styrning mellan alla tillgängliga resurser för maximal energieffektivitet och en kontrollerad hantering av gruppen i nödsituationer
Mikroprocessorstyrning Tillhandahåller proaktiv kontroll och övervakning i realtid via en fyra raders alfanumerisk display med plats för åttio tecken.
Nätverksgränssnitt Möjliggör underhåll genom att ansluta enheten direkt till nätverket med en dedikerad IP-adress, vilket innebär att det inte krävs någon proxy såsom en server. Underhåll är tillgängligt via webbläsare, Telnet eller SSH. Meddelandefunktioner informerar dig om problem när de uppkommer.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med