Aquaflair DF

Flexibla kylare för installation där luftflödet måste ledas via kanaler

Kanalanslutna kylare är konstruerade för att kunna erbjuda en komplett lösning för uppdragskritiska installationer där omständigheterna inte medger val av en vanlig kylsektion med axiell fläkt. Tack vare fläktar med högt externt statiskt tryck, är dessa kylare så flexibla att de kan monteras på olika ställen i byggnaden, inom- eller utomhus. Alla Schneider Electrics Aquaflair Chillers alstrar låg ljudnivå genom användning av stora värmeväxlare på luftsidan, styrd fläkthastighet samt isolering och inbyggnad av kompressorn. Våra avancerade styrsystem övervakar fortlöpande inställda värden för att säkerställa att enheten altid arbetar inom driftgränserna och rapporterar varje fel innan driftstörningar hinner inträffa. Dessa kylare stödjer ett brett spektrum av tillämpningar och maximerar tillgängligheten hos produkterna för rad- och rumsstyrning för att på så sätt kunna erbjuda en lösning med komplett värmebortförsel.

Läs vidare
Tillgänglighet
Kompressorer Rull- och skruvkompressorer använder sig av få rörliga delar för högre driftsäkerhet och längre livslängd
Aktiv responsstyrning Övervakar och justerar aktivt kylkapaciteten för att säkerställa korrekta inloppstemperaturer till servern. Tack vare mikroprocessorstyrningen fås synlighet till drift och status för enheten.
Elektronisk expansionsventil (regulator) Optimering av kylmedlet vid all belastning och alla temperaturförhållanden. Kontinuerlig, indirekt övervakning av kylmedelspåfyllning
Snabb återstart Full drift i mindre än 3 minuter med specifikt arrangemang tillåter underdimensionering av lagringstankarna
Redundanta komponenter Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
Separat strömförsörjning Drar ström från den externa UPS:en för moderkort och värmare för att övervaka och skydda enheten även vid helt strömavbrott (tillval)
Enkelt underhåll
Driftservice Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.
Enkel åtkomst för service Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
Serviceövervakning Alla övervakningsenheterna i enheten möjliggör förebyggande underhåll och kontroll av driftförhållandena i systemet under drift.
Total ägandekostnad
Tandemkompressorer Tyst och effektiv drift av kompressorer, anslutna till en gemensam kylkrets för etablerad kapacitetsstyrning (inte tillgänglig för vissa modeller/konfigureringar)
System för integrerad frikylning (economizer) En effektiv metod att minska energiförbrukningen vid låg utomhustemperatur för kylning av datacentralen, för att bidra till optimering av energiförbrukningen.
System för justering av integrerade pumpar (Tillval) VSD-pumpar ombord finns tillgängliga för kontinuerliga justering av det tillgängliga trycket i den kylda vattenslingan. Detta möjliggör automatiska justeringar av kylvattenflödet beroende på ändringar i kylkraven, vilket i sin tur säkerställer effektivitet i kylvattensystemet.
Fläktar med variabel hastighet Fläktar med variabel hastighet minskar energiförbrukningen vid lågbelastning för kylningen.
Modulär strategi Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
Inbyggt hydronikpaket Innehåller alla nödvändiga komponenter för att skapa en anslutning till kylaren utan att det behövs några externa anslutningar till extrautrustning som exempelvis pumpar, vilket gör att utrustningen snabbare kan tas i drift.
Optimerad hantering Anslutning mellan Computer Room Air Conditioners och kylarna säkerställer energieffektivitet, baserat på verkliga, momentana lastförhållanden (tillval)
Högpresterande tekniska lösningar Optimera enhetsdriften för varje belastning eller omgivningstemperatur, och säkerställ en extremt låg energiförbrukning
Förkonstruerat frikylningssystem Möjliggör snabb design och installation med en fördesignad/förkonstruerad paketlösning

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med