Ecoflair luftfrikylare

Ultraeffektiva frikylningsenheter som inte tar upp extra utrymme och ger mer kraft till IT

Ecoflair har konfigurerbara och anpassningsbara lösningar som passar just dina datacenterbehov. Med hjälp av en luft-till-luft-polymervärmeväxlare för att indirekt kyla datacentret och automatisk växling mellan tre driftlägen, maximerar enheten effektiviteten i kylsystemet och skyddar samtidigt anläggningen från utomhusföroreningar.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Indirekt luftfrikylare 250 KW Artikelnummer IAEC25 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Indirekt luftfrikylare 500 kW Artikelnummer IAEC50 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Tillgänglighet
Redundanta komponenter Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
Aktiv responsstyrning Övervakar och justerar aktivt kylkapaciteten för att säkerställa korrekta inloppstemperaturer till servern. Tack vare mikroprocessorstyrningen fås synlighet till drift och status för enheten.
Ekonomi
Förkonstruerat frikylningssystem Möjliggör snabb design och installation med en fördesignad/förkonstruerad paketlösning
Grönt kylmedel Miljövänligt kylmedel som kan ge LEED-poäng.
Pulsmatat system för vattenbehandling Eliminerar användning av kemikalier i systemet, vilket gör att vattnet kan återanvändas eller dräners bort utan skadlig påverkan på miljön.
Total ägandekostnad
Ekonomisering En effektiv metod att utnyttja låg yttre lufttemperatur till kylning av datacentralen.
Kompletterande mekanisk kylning Bidrar med extra kapacitet till att förbättra ekonomin, och förlänga den årliga tiden för energibesparingar.
Indirekt värmeväxling En värmeväxlare av polymert material tillåter att datacentralen och yttre luftströmmar förblir separerade, vilket förhindrar förorening av och fuktpåverkan på datacentralens luftström.
Inga lediga utrymmen All kylutrustning är placerad utanför datacentralen, vilket gör att alla lediga utrymmen kan användas för IT-utrustning.
Enkelt underhåll
Enkel åtkomst för service Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
Driftservice Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med