Eksploatacja

Multi-site analysis of energy, operations, and assets. Managers can aggregate, analyze, and report on financial and operational data from a single site or company-wide. 
Oprogramowanie InfraStruxure Operations umożliwia niezależne od dostawcy zarządzanie spisem zasobów i w czasie rzeczywistym sygnalizuje awarie urządzeń na wizualnym modelu fizycznego układu centrum danych. Przedstawia również rekomendacje dotyczące rozwiązania wykrytych problemów. Widok z możliwością przechodzenia na wyższe poziomy szczegółowości prezentuje w uporządkowanej formie poszczególne lokalizacje centrum danych — od widoku globalnego, poprzez widok lokalny, aż do pojedynczych zasobów. Kalkulator efektywności wykorzystania mocy (PUE — Power Usage Effectiveness) informuje o dziennym zużyciu energii. Rozwiązanie InfraStruxure Mobile umożliwia aktualizowanie informacji bezpośrednio na terenie centrum danych, pozwalając na dostęp do systemu InfraStruxure Operations z przenośnego urządzenia PDA.
Więcej informacji
InfraStruXure Capacity przewiduje optymalne rozmieszczenie elementów infrastruktury fizycznej i urządzeń IT montowanych w szafach, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na moc elektryczną, chłodzenie i przestrzeń fizyczną, a także kryteria zdefiniowane przez użytkownika, takie jak nadmiarowość i grupowanie według zastosowań sieciowych i biznesowych. Ogranicza ukryte, niewykorzystane rezerwy mocy poprzez optymalne wykorzystanie infrastruktury fizycznej, a ponadto pomaga uniknąć nieplanowanych przestojów. Korzystając z wyrafinowanego mechanizmu modelowania bazującego na danych zbieranych w czasie rzeczywistym, InfraStruXure Capacity proaktywnie analizuje wpływ planowanych zmian przed ich wprowadzeniem, pozwalając na poprawę jakości procesów decyzyjnych i planistycznych dotyczących eksploatacji i rozwoju infrastruktury fizycznej.
Więcej informacji
Data Center Operation: Cooling Optimize nieustannie optymalizuje przepływ powietrza w pomieszczeniach i instalacjach centrum danych, przyczyniając się do zwiększenia niezawodności i dostępności. Cooling Optimize to system działający w pętli zamkniętej, który reaguje na dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym, automatycznie wykrywa i eliminuje gorące punkty oraz pomaga w diagnozowaniu potencjalnych zagrożeń. Aplikacja dba o to, by zapotrzebowanie na chłodzenie było zaspokojone przy jak najmniejszym wydatku energii, a przez to przynosi natychmiastowe oszczędności i zapewnia optymalne chłodzenie centrum danych. Aplikacja zapewnia administratorom placówki kontrolę nad temperaturami zadanymi oraz wgląd w warunki termiczne. Inteligentne oprogramowanie stale reguluje parametry chłodzenia w odpowiedzi na zmiany warunków środowiskowych. Ta realizowana w czasie rzeczywistym odpowiedź na zdarzenia wpływające na temperaturę, takie jak przeniesienia sprzętu, modernizacje lub wahania obciążenia IT, stabilizuje przepływ powietrza i pomaga w rozwiązaniu skomplikowanej łamigłówki, jaką jest alokacja zasobów systemu chłodzenia.
Więcej informacji
Data Center Operation: IT Optimize umożliwia osiągnięcie wyższych wskaźników wykorzystania infrastruktury i zasobów IT dzięki utrzymywaniu precyzyjnego, szczegółowego profilu zużycia energii w centrum danych — z dokładnością do pojedynczych serwerów i szaf. IT Optimize monitoruje wykorzystanie zasobów IT i pobór mocy, przyczyniając się do ograniczenia kosztów związanych z przeskalowaniem infrastruktury IT, niepełnym wykorzystaniem zasobów oraz niezrównoważeniem zasilania i chłodzenia w centrum danych. Narzędzia analityczne umożliwiają powiązanie kosztów obsługi IT z jednostkami i grupami biznesowymi, a tym samym pozwalają na rzetelne rozliczanie usług. Pomagają też w podejmowaniu decyzji o samodzielnym budowaniu albo zakupie rozwiązań oraz umożliwiają rejestrowanie mocy i pojemności na poziomie szaf, rzędów i pomieszczeń. Centralnym elementem rozwiązania IT Optimize jest biblioteka GenomeTM, która nieustannie wykrywa i monitoruje pojedyncze komponenty IT oraz zbiera informacje o serwerach. Zebrane w ten sposób dane są podstawą analizy zużycia energii przez systemy IT i wpływu tego zużycia na działalność biznesową.
Więcej informacji
Data Center Operation: Server Access to aplikacja programowa oferująca pełny dostęp do systemu operacyjnego serwera w całym cyklu życia oraz kartę BMC umożliwiającą sterowanie wieloma urządzeniami IT z jednej konsoli dzięki zdalnemu zarządzaniu. Włączanie/wyłączanie zasilania pozwala użytkownikom na zdalny dostęp do serwerów offline, oraz włączanie/wyłączanie zasilania i restartowanie serwerów nawet w sytuacji awarii systemu operacyjnego. Server Access pozwala na dostęp do serwerów zarówno przez niezależny, jak i przez wspólny kanał danych. Dostęp do systemu BIOS lub BMC bezpośrednio z oprogramowania DCIM pozwala rozwiązać problemy sprzętowe uniemożliwiające normalny rozruch serwera.
Więcej informacji
InfraStruxure Change zapewnia operatorom pełną kontrolę nad środowiskiem centrum danych poprzez implementacje zorganizowanych procesów przenoszenia, dodawania i zmiany, które istotnie ograniczają ryzyko niezamierzonych przestojów. Jest to zautomatyzowany system zarządzania przepływem pracy, w którym operatorzy mogą przydzielać zadania, rezerwować miejsce, śledzić status i tworzyć zapisy kontrolne, uzyskując tym samym pełną widoczność i możliwość rejestrowania historii cyklu życia zasobów. Opcjonalne rozwiązanie InfraStruxure Mobile umożliwia wprowadzanie zmian w informacjach eksploatacyjnych bezpośrednio na terenie centrum danych, obsługuje skanowanie kodów kreskowych i zapewnia integralność danych, a jednocześnie znacznie usprawnia pracę personelu.
Więcej informacji
InfraStruxure Energy Efficiency udostępnia aktualne i historyczne wartości efektywności wykorzystania mocy (PUE — Power Usage Effectiveness), pozwalając na opartą na faktach analizę wykorzystania mocy przez zainstalowany sprzęt IT w kontekście całkowitego poboru mocy przez instalację w budynku. Narzędzie oferuje szczegółowy obraz efektywności wykorzystania energii z dokładnością do pojedynczych podsystemów, a także umożliwia analizę potencjalnych sposobów zwiększenia efektywności energetycznej. Dane o podsystemach mogą pochodzić z pomiarów lub oszacowań, dzięki czemu z aplikacji korzystać mogą także klienci niedysponujący licznikami mocy w wystarczającej liczbie. Internetowy panel sterowania zawiera informacje o aktualnych i wcześniejszych wartościach PUE, a także szczegółową analizę kosztów z podziałem na podsystemy. Moduł InfraStruxure Energy Efficiency jest dostępny za pośrednictwem oprogramowania InfraStruxure Operations i może być zintegrowany z systemem InfraStruxure Central oraz systemami korporacyjnymi innych firm.
Więcej informacji