Usługi modernizacji

ZMODERNIZUJ swój PRZESTARZAŁY sprzęt. Nadszedł czas na zaktualizowanie lub odnowienie starzejących się trójfazowych zasilaczy UPS lub układu chłodzenia. Wydłużenie okresu eksploatacji umożliwia zmniejszenie kosztów i wydłużenie czasu pracy bez przestojów!

Nasze usługi modernizacji mają na celu odnowienie infrastruktury centrum danych — od modernizacji układów zasilania i chłodzenia do pełnej przebudowy w razie potrzeby. Nie chodzi nam wyłącznie o unowocześnienie Twojego centrum danych. Zależy nam na udoskonaleniu go.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Modernizacja zasilaczy UPS Numer katalogowy RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 10 kVA 400 V z 2 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG35T10KH2B2RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 10 kVA 400 V z 4 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG35T10KH4B4RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V 3:1 z 2 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG35T15K3I2B2RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V 3:1 z 4 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG35T15K3I4B4RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V z 2 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG35T15KH2B2RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V z 4 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG35T15KH4B4RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V 3:1 z 2 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG35T20K3I2B2RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V 3:1 z 4 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG35T20K3I4B4RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V z 2 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG35T20KH2B2RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V z 4 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG35T20KH4B4RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 30 kVA 400 V 3:1 z 4 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG35T30K3I4B4RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 30 kVA 400 V z 4 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG35T30KH4B4RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 40 kVA 400 V 3:1 z 4 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG35T40K3I4B4RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 40 kVA 400 V z 4 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG35T40KH4B4RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V 3:1 z akumulatorem na 30 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT10K3IB2RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V 3:3 z akumulatorem na 10 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT10KHB1RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V 3:3 z akumulatorem na 30 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT10KHB2RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 15 kVA 400 V 3:1 z akumulatorem na 10 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT15K3IB1RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 15 kVA 400 V 3:1 z akumulatorem na 30 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT15K3IB2RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 15 kVA 400 V 3:3 z akumulatorem na 10 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT15KHB1RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 15 kVA 400 V 3:3 z akumulatorem na 30 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT15KHB2RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:1 z akumulatorem na 10 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT20K3IB1RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:1 z akumulatorem na 25 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT20K3IB2RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:3 z akumulatorem na 10 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT20KHB1RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:3 z akumulatorem na 25 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT20KHB2RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 30 kVA 400 V 3:1 z akumulatorem na 10 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT30K3IB1RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 30 kVA 400 V 3:1 z akumulatorem na 25 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT30K3IB2RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 30 kVA 400 V 3:3 z akumulatorem na 10 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT30KHB1RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 30 kVA 400 V 3:3 z akumulatorem na 25 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT30KHB2RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 z akumulatorem na 10 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT40KHB1RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 z akumulatorem na 20 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG3HT40KHB2RFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na pojedynczy MGE Galaxy 5500 100 kVA 400 V, usługa rozruchu 5x8, akumulator L1000A, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG55TUPSU100H1ARFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na pojedynczy MGE Galaxy 5500 100 kVA 400 V, usługa rozruchu 5x8, akumulator L1000B, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG55TUPSU100H1BRFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na pojedynczy MGE Galaxy 5500 100 kVA 400 V, usługa rozruchu 5x8, akumulator L7L1000E, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG55TUPSU100H1ERFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na pojedynczy MGE Galaxy 5500 100 kVA 400 V, usługa rozruchu 5x8, akumulator L700B, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG55TUPSU100H7BRFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na pojedynczy MGE Galaxy 5500 120 kVA 400 V, usługa rozruchu 5x8, akumulator L1000A, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG55TUPSU120H1ARFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na pojedynczy MGE Galaxy 5500 120 kVA 400 V, usługa rozruchu 5x8, akumulator L1000B, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG55TUPSU120H1BRFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na pojedynczy MGE Galaxy 5500 120 kVA 400 V, usługa rozruchu 5x8, akumulator L2X1000C, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG55TUPSU120H1CRFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wymiana zasilacza Refresh-UPS na pojedynczy MGE Galaxy 5500 120 kVA 400 V, usługa rozruchu 5x8, akumulator L2X700C, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy Numer katalogowy WG55TUPSU120H7CRFU Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Strona:
Cechy
MPRS service details: 1. Modernizacja do najnowszych dostępnych technologii systemowych. 2. Wymiana newralgicznych komponentów modularnych przez naszego certyfikowanego serwisanta. 3. Utylizacja starych urządzeń realizowana w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla środowiska. 4. Roczny plan serwisowy Advantage.
Szczegółowe informacje o usłudze modernizacji urządzeń chłodzących: 1. Ocena: Ocena starego systemu i instalacji, ocena bieżących potrzeb i rekomendacje dotyczące nowego rozwiązania. 2. Nowe rozwiązanie: Kompleksowa wymiana na najnowsze i najlepiej dopasowane do potrzeb urządzenie chłodzące. 3. Instalacja i rozruch: Rozruch urządzenia przez certyfikowanego inżyniera firmy Schneider Electric. Podstawowe szkolenie operatorskie dla najważniejszych członków personelu podczas rozruchu wybranego rozwiązania. Instalacja elektryczna nowego rozwiązania (opcjonalna). 4. Aplikacja EcoStruxure IT. 5. Usuwanie/utylizacja realizowane zgodnie z przepisami środowiskowymi: Pakowanie starego sprzętu na miejscu. Utylizacja i recykling usuniętego sprzętu. Ekologiczna utylizacja.
Szczegółowe informacje o usłudze modernizacji zasilaczy UPS: 1. Ocena: Ocena starego systemu i instalacji, ocena bieżących potrzeb i rekomendacje dotyczące nowego rozwiązania. 2. Nowe rozwiązanie: Kompleksowa wymiana na najnowszy i najlepiej dopasowany do potrzeb zasilacz UPS o wysokiej sprawności, wyposażony w zaawansowane funkcje eksploatacyjne i diagnostyczne. 3. Instalacja i rozruch: Rozruch urządzenia przez certyfikowanego inżyniera firmy Schneider Electric. Podstawowe szkolenie operatorskie dla najważniejszych członków personelu podczas rozruchu wybranego rozwiązania. Instalacja elektryczna nowego rozwiązania (opcjonalna). 4. Kompleksowy serwis: Kompleksowe wsparcie systemu, obejmujące części zamienne, robociznę i reakcję w następnym dniu roboczym. Dostęp do świadczonych przez firmę Schneider nowoczesnych usług monitorowania zdalnego i telefonicznego wsparcia technicznego. 5. Usuwanie/utylizacja realizowane zgodnie z przepisami środowiskowymi: Pakowanie starego sprzętu na miejscu. Utylizacja i recykling usuniętego sprzętu. Ekologiczna utylizacja.
Udogodnienia
Poczucie bezpieczeństwa Możesz czuć się bezpiecznie ze świadomością, że starzejąca się infrastruktura jest zadbana i działa zgodnie ze specyfikacją producenta.
Specjalistyczna wiedza techniczna Posiadamy wiedzę specjalistyczną potrzebną, by budować rozwiązania skrojone na miarę wymagań i budżetu Twojej firmy.
Mniejsze ryzyko przestoju Ograniczaj przestoje poprzez proaktywną wymianę zużywających się podzespołów — skorzystaj z usługi rewitalizacji modularnych systemów zasilania (MPRS). Nowe zasilacze UPS i/lub urządzenia chłodzące zminimalizują ryzyko przestoju.
Mniejsza pracochłonność konserwacji W całym okresie eksploatacji sprzętu koszty utrzymania i serwisowania będą niższe, a efektywność — wyższa.
Obniżenie lub optymalizacja całkowitych kosztów posiadania (TCO) Rewitalizacja modularnych systemów zasilania (MPRS) ogranicza całkowite koszty posiadania poprzez modernizacje i proaktywne wymiany części. Możesz także zoptymalizować całkowite koszty posiadania, wdrażając bardziej energooszczędne rozwiązania.
Większa niezawodność Zadbaj o niezawodność i długofalowe wsparcie techniczne dla swoich systemów w nadchodzących latach.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania