Usługi zdalnego monitorowania

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

Remote Monitoring Service (RMS) to łatwa w użyciu, bezpieczna usługa realizowana w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci WWW, która zapewnia dodatkowe, równoległe monitorowanie stanu poprawności i działania fizycznej infrastruktury przedsiębiorstwa. W ramach usługi Remote Monitoring Service klient jest indywidualnie, telefonicznie powiadamiany o wszelkich potencjalnie istotnych problemach. Zapewnimy właściwy kontakt w celu wyjaśnienia i rozwiązania wykrytych problemów. Usługa świadczona jest przez dwa ośrodki zdalnego monitorowania, w których nasi specjaliści przetwarzają informacje odebrane z urządzeń klientów i odpowiednio reagują na wykryte zdarzenia, np. rejestrują je, wysyłają wiadomość e-mail lub telefonicznie kontaktują się z osobą wyznaczoną do kontaktu lub eskalują problemy w miarę potrzeb i zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie usługi.

Więcej informacji
Sprawność
Analiza trendów Umożliwia klientowi łatwe przeglądanie zmian w infrastrukturze fizycznej, przyczyniając się do optymalizacji dostępności w centrum danych. Oferuje funkcje graficzne i eksport danych, a także przedstawia relacje między powiązanymi punktami danych.
Wsparcie dla wielu urządzeń Zarządzaj całą gamą urządzeń APC: jednofazowymi i trójfazowymi UPSami, urządzeniami rozdziału zasilania, urządzeniami chłodzącymi i środowiskowymi, a także innymi urządzeniami InfraStruXure Manager.
Udogodnienia
Portal WWW Oferuje centralne repozytorium informacji systemowych z widokiem statusu systemu na panelu kontrolnym.
Proaktywna reakcja serwisu Zagrożenia dla infrastruktury fizycznej mogą być przewidywane, rozpoznawane oraz eliminowane szybko i precyzyjnie.
Dostępność
Powiadamianie o alarmie Klienci są w czasie rzeczywistym powiadamiani telefonicznie lub pocztą e-mail o wystąpieniu zdarzeń krytycznych, co skraca czas przywrócenia sprawności, zwiększa wydajność i maksymalizuje czas dostępności.
Całodobowy (24x7) monitoring specjalistyczny Eksperci w dziedzinie urządzeń prowadzą całodobowy monitoring infrastruktury fizycznej, odciążając w ten sposób wewnętrzny personel serwisowy klienta.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania