Operate MBRS

Proactively replace your modular batteries to avoid unplanned downtime, reduce costs, and safeguard your system’s availability

Our Modular Battery Replacement Service is a comprehensive “green” battery replacement service that ensures: reduced costs and reduced downtime risks

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Usługa wymiany akumulatorów modularnych Numer katalogowy WMBRS Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Bezpieczeństwo
Akumulatory atestowane Akumulatory certyfikowane spełniają warunki specyfikacji producentów i zapewniają sprawne działanie systemu.
Udogodnienia
Utylizacja akumulatorów Utylizacja zużytych akumulatorów w certyfikowanym zakładzie utylizacji, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Wyjmowanie akumulatora Wymontowanie zużytych akumulatorów przez certyfikowanego inżyniera serwisu.
Recykling akumulatorów Obejmuje wystawienie użytkownikowi końcowemu certyfikatu poświadczającego zutylizowanie zużytych akumulatorów w sposób zgodny z przepisami krajowymi i lokalnymi.
Wliczone koszty pracy i podróży W większości umów serwisowych uwzględnione są koszty przejazdów i robocizny. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.
Raport podsumowujący usługę Udostępnia szczegółowy raport z wykonanych prac, w tym rekomendacje czynności serwisowych, które umożliwią osiągnięcie optymalnej wydajności.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania