Power Module

Zasilacz UPS, aparatura rozdzielcza i oprogramowanie zarządzające w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne, zoptymalizowanej pod kątem zapewnienia skalowalnego zasilania dla centrum danych

Prefabrykowane moduły zasilające są idealnym rozwiązaniem do skalowania mocy zasilania centrum danych — zarówno w przypadku jednorazowej, jak i stopniowej rozbudowy. Zamknięte moduły mogą być używane w pomieszczeniach lub na zewnątrz budynków. Są konstrukcyjnie przystosowane do pracy w skrajnych warunkach atmosferycznych i niesprzyjającym środowisku. Moduły są w pełni zintegrowane: zawierają aparaturę rozdzielczą, zasilacze UPS, system monitorowania warunków otoczenia, zabezpieczenia, układ gaśniczy oraz oprogramowanie Struxureware Expert do sterowania systemami i monitorowania ich. Można wybrać jeden z podstawowych wariantów konstrukcyjnych lub dostosować moduł do konkretnego zastosowania.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt Prefabrykowany moduł zasilający 250 kW 400 V/50 Hz Numer katalogowy PFMPE0250EB Cena --
Jak kupić
Produkt Prefabrykowany moduł zasilający 500 kW 400 V/50 Hz Numer katalogowy PFMPE0500EB Cena --
Jak kupić
Produkt Prefabrykowany moduł zasilający 625 kW 400 V / 50 Hz z Galaxy VX Numer katalogowy PFMPE0625EBVX Cena --
Jak kupić
Produkt Prefabrykowany moduł zasilający 1000 kW 400 V 50 Hz z Galaxy VX Numer katalogowy PFMPE1000EBVX Cena --
Jak kupić
Sprawność
Skalowalność i elastyczność Konstrukcja prefabrykowanych modułów sprzyja skalowalnej rozbudowie infrastruktury IT i umożliwia elastyczne modyfikowanie konstrukcji i wielkości infrastruktury na kolejnych etapach wdrożenia. Możliwe jest dzięki temu odroczenie nakładów kapitałowych i optymalizacja przepływów gotówkowych.
Fabrycznie skonfigurowane i zmontowane Prefabrykowane moduły są projektowane i wykonywane ściśle zgodnie ze specyfikacją w kontrolowanym środowisku fabrycznym. Steruje nimi oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą (DCIM), dzięki czemu całe centrum danych może działać bardziej niezawodnie i przewidywalnie.
Prosta i szybka instalacja Prefabrykowane moduły do centrów danych dostarczane są w miejsce instalacji w postaci gotowej do uruchomienia, co istotnie ogranicza czas i koszty wdrożenia.