Moduł SmartShelter

Przestronne, prefabrykowane rozwiązanie dla infrastruktury IT. Moduły są zaprojektowane specjalnie do konkretnych zastosowań, zabezpieczone, wodoodporne i atestowane pod względem odporności przeciwpożarowej. Oferują maksymalny poziom funkcjonalności i zapewniają optymalne działanie.

Moduły SmartShelter są praktyczną alternatywą dla budowy nowego lub rozbudowy obecnego pomieszczenia IT. Przestrzeń IT można teraz zbudować mniejszym kosztem i w uproszczony sposób — w warunkach fabrycznych. Takie instytucje, jak szpitale, uczelnie i przedsiębiorstwa wieloodziałowe, dzięki modułom SmartShelter odzyskają cenną przestrzeń na prowadzenie podstawowej działalności. Prefabrykowane centrum danych można ulokować na zewnątrz lub w prostym niewykończonym budynku jako autonomiczny system wyposażony w zabezpieczenia fizyczne, nadmiarowe zasilanie i chłodzenie oraz narzędzia do zdalnego monitorowania i zarządzania za pomocą kompletnego pakietu oprogramowania DCIM.
- Wstępnie zaprojektowany i w pełni zarządzany system oznacza mniejsze ryzyko.
- Stopniowa rozbudowa infrastruktury pozwala ograniczyć nakłady inwestycyjne
- Powtarzalne i elastyczne projekty ułatwiają planowanie przyszłej rozbudowy.
- Rozbudowę centrum danych można uzasadnić finansowo, wskazując na korzyść w postaci odzyskania/oszczędności miejsca w budynkach

Moduły SmartShelter zawierają kompletną infrastrukturę fizyczną centrum danych, zmontowaną i przetestowaną w konfiguracji jedno- lub wielomodułowej, tworzącej w pełni funkcjonalną całość.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Prefabrykowany moduł IT 110 kW, 13 szaf, chłodzenie rzędowe InRow, dystrybucja modularna, 400 V/50 Hz Numer katalogowy PFMIEA110C1E13B Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Prefabrykowany moduł IT 205 kW, 13 szaf, chłodzenie rzędowe In-Row, dystrybucja modularna, 400 V/50 Hz Numer katalogowy PFMIEA205C1E13B Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Prefabrykowany moduł IT 225 kW 400 V/50 Hz z dystrybucją modularną Numer katalogowy PFMIEA225C2E24B Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Prefabrykowany moduł All in One IT 90 kW 400 V/50 Hz z dystrybucją modularną Numer katalogowy PFMIEC090D1E12B Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Prefabrykowany moduł IT 110 kW 400 V/50 Hz z dystrybucją szynową Numer katalogowy PFMIEG110C1E14B Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Prefabrykowany moduł IT 205 kW 400 V/50 Hz z dystrybucją szynową Numer katalogowy PFMIEG205C1E14B Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Prefabrykowany moduł IT 225 kW 400 V/50 Hz z dystrybucją szynową Numer katalogowy PFMIEG225C2E26B Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Prefabrykowany moduł IT 240 kW 400 V/50 Hz z dystrybucją szynową Numer katalogowy PFMIEG240C1E26B Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Prefabrykowany moduł IT 240 kW 400 V/50 Hz z chłodzeniem obwodowym i dystrybucją szynową Numer katalogowy PFMIEG240C2E26B Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Prefabrykowany moduł All in One IT 90 kW 400 V/50 Hz z dystrybucją szynową Numer katalogowy PFMIEJ090D1E12B Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Prefabrykowany projekt wzorcowy Tier II 90 kW 400 V/50 Hz Numer katalogowy PFRDTII90K400V Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Sprawność
Fabrycznie skonfigurowane i zmontowane Prefabrykowane moduły są projektowane i wykonywane ściśle zgodnie ze specyfikacją w kontrolowanym środowisku fabrycznym. Steruje nimi oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą (DCIM), dzięki czemu całe centrum danych może działać bardziej niezawodnie i przewidywalnie.
Prosta i szybka instalacja Prefabrykowane moduły do centrów danych dostarczane są w miejsce instalacji w postaci gotowej do uruchomienia, co istotnie ogranicza czas i koszty wdrożenia.
Preinstalowane oprogramowanie Struxureware Data Center Expert Sprawdzone w branży oprogramowanie zarządzające DCIM oferuje monitorowanie w czasie rzeczywistym, raporty i wykresy definiowane przez użytkownika, powiadamianie o usterkach i eskalację informacji o newralgicznych zdarzeniach w infrastrukturze. Oprogramowanie jest preinstalowane, przez co istotnie mniejszy jest koszt jego konfiguracji i wdrożenia.
Skalowalność i elastyczność Konstrukcja prefabrykowanych modułów sprzyja skalowalnej rozbudowie infrastruktury IT i umożliwia elastyczne modyfikowanie konstrukcji i wielkości infrastruktury na kolejnych etapach wdrożenia. Możliwe jest dzięki temu odroczenie nakładów kapitałowych i optymalizacja przepływów gotówkowych.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania