Moduły IT

Prefabrykowane moduły IT dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, umożliwiające szybkie i łatwe wdrażanie infrastruktury centrum danych przeznaczonej do różnych zastosowań. 
Prefabrykowane moduły do centrów danych radykalnie przyspieszają i upraszczają proces wdrożenia, a jednocześnie charakteryzują się bardzo wysoką niezawodnością. Moduły IT łączą w sobie funkcje i otwartość typowego pomieszczenia IT z korzyściami, jakie przynosi fabryczny projekt i montaż. Charakteryzują się wysoką efektywnością zarówno na etapie wdrożenia, jak i eksploatacji. Moduły te integrują zasilanie, chłodzenie, szafy, zabezpieczenia i systemy gaśnicze oraz najlepszy w swojej klasie system zarządzania infrastrukturą (Struxureware Expert) w specjalnie zaprojektowanej obudowie. Mogą być instalowane w budynkach lub na zewnątrz, ponieważ przystosowane są do pracy w skrajnych warunkach atmosferycznych. Z myślą o mniejszych i zamiejscowych instalacjach oferowane są moduły IT będące w istocie autonomicznymi, zintegrowanymi centrami danych z zasilaczami UPS i urządzeniami chłodzącymi z bezpośrednim odparowaniem. W średnich i dużych centrach danych moduły IT używane są razem z systemami zasilania i chłodzenia, tworząc skalowalną i elastyczną infrastrukturę dopasowaną do konkretnego zastosowania. Klient może wybrać jeden z podstawowych wariantów konstrukcyjnych lub zlecić nam adaptację rozwiązania do specyficznych potrzeb.
Więcej informacji
SmartShelter Data Hall to skalowalna infrastruktura centrum danych przeznaczona dla dużych dostawców usług i przedsiębiorstw zainteresowanych budową centrum w etapach po 50–100 szaf i możliwością łatwej rozbudowy w przyszłości. Rozwiązanie składa się z fabrycznie wykonanych modułów IT zawierających po 14–15 szaf. Moduły te są zestawiane w miejscu instalacji, tworząc duże, funkcjonalne pomieszczenie IT. Cała operacja wymaga minimalnego nakładu prac instalacyjno-budowlanych. Prefabrykowane centrum danych można ulokować na zewnątrz lub w prostym niewykończonym budynku jako autonomiczny system wyposażony w zabezpieczenia fizyczne, nadmiarowe zasilanie i chłodzenie oraz narzędzia do zdalnego monitorowania i zarządzania za pomocą kompletnego pakietu oprogramowania DCIM. - Wstępnie zaprojektowany i w pełni zarządzany system oznacza mniejsze ryzyko - Stopniowa rozbudowa infrastruktury pozwala ograniczyć nakłady inwestycyjne - Powtarzalne i elastyczne projekty ułatwiają planowanie przyszłej rozbudowy SmartShelter Data Hall zawiera kompletną infrastrukturę fizyczną centrum danych, zmontowaną i przetestowaną w konfiguracji jedno- lub wielomodułowej, tworzącej w pełni funkcjonalną całość.
Więcej informacji
Moduły SmartShelter są praktyczną alternatywą dla budowy nowego lub rozbudowy obecnego pomieszczenia IT. Przestrzeń IT można teraz zbudować mniejszym kosztem i w uproszczony sposób — w warunkach fabrycznych. Takie instytucje, jak szpitale, uczelnie i przedsiębiorstwa wieloodziałowe, dzięki modułom SmartShelter odzyskają cenną przestrzeń na prowadzenie podstawowej działalności. Prefabrykowane centrum danych można ulokować na zewnątrz lub w prostym niewykończonym budynku jako autonomiczny system wyposażony w zabezpieczenia fizyczne, nadmiarowe zasilanie i chłodzenie oraz narzędzia do zdalnego monitorowania i zarządzania za pomocą kompletnego pakietu oprogramowania DCIM.
- Wstępnie zaprojektowany i w pełni zarządzany system oznacza mniejsze ryzyko.
- Stopniowa rozbudowa infrastruktury pozwala ograniczyć nakłady inwestycyjne
- Powtarzalne i elastyczne projekty ułatwiają planowanie przyszłej rozbudowy.
- Rozbudowę centrum danych można uzasadnić finansowo, wskazując na korzyść w postaci odzyskania/oszczędności miejsca w budynkach

Moduły SmartShelter zawierają kompletną infrastrukturę fizyczną centrum danych, zmontowaną i przetestowaną w konfiguracji jedno- lub wielomodułowej, tworzącej w pełni funkcjonalną całość.
Więcej informacji
Kontenery SmartShelter są odpowiedzią na problemy typowe dla budowy centrów danych w ośrodkach zamiejscowych, środowiskach przemysłowych i innych miejscach, w których nie ma do dyspozycji osobnego budynku ani osobnego pomieszczenia na centrum danych. Lokując centrum danych bliżej głównego ośrodka, łatwiej można zrealizować przetwarzanie w czasie rzeczywistym i rozwiązywać problemy z opóźnieniami i przepustowością. W zasięgu ręki jest teraz łatwe do wdrożenia centrum danych dla oddziału korporacji, instalacji wydobywczej, kopalni lub wysuniętej bazy wojskowej.

- Wstępnie zaprojektowany i w pełni zarządzany system oznacza mniejsze ryzyko.
- Możliwe jest elastyczne skalowanie centrum danych w odpowiedzi na zapotrzebowanie.
- Newralgiczne dane są fizycznie chronione.
- Szybciej można rozpocząć działalność w dowolnym miejscu na świecie.
- Możliwa jest także instalacja w miejscach z ograniczonym dostępem do usług budowlanych.
- Cenną przestrzeń można wykorzystać do prowadzenia podstawowej działalności.

Kontenery SmartShelter zawierają całą fizyczną infrastrukturę centrum danych — zmontowaną, przetestowaną i zamkniętą w jednym kontenerze transportowym zgodnym z normami ISO. Są ekonomiczną propozycją dla organizacji zainteresowanych prefabrykowanym centrum danych.
Więcej informacji