Chilled Water System

Prefabrykowany system rurociągów wody lodowej z pompami o zmiennej prędkości obrotowej oraz systemami sterowania stanowi wydajne i elastyczne rozwiązanie do chłodzenia centrów danych, spełniające wymogi klas Tier II i III.

Prefabrykowane moduły chłodzenia wodą lodową upraszczają konstrukcję systemu chłodzenia wodą lodową w centrum danych. Charakteryzują się elastycznością i łatwością wdrożenia. Każdy moduł zawiera system zmiennego przepływu przez parownik (VPF) oraz czołowe systemy sterowania i oprogramowanie zarządzające zapewniające wysoką sprawność. Moduły zawierają także kompletne rurociągi, pompy i systemy sterowania zamknięte w obudowie lub ramie nośnej, z możliwością zainstalowana zewnętrznych wytwornic wody lodowej. W ofercie dostępne są moduły o różnej wielkości i konstrukcji, spełniające wymogi klas Tier II i III, z opcjonalnymi zasilaczami UPS i układami magazynowania ciepła. Klient może wybrać jeden z podstawowych wariantów konstrukcyjnych lub zlecić nam adaptację rozwiązania do specyficznych potrzeb

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Prefabrykowany chłodzony kontener na płozach — indywidualny projekt konfiguracji Numer katalogowy PFMHS-ETO Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Sprawność
Strategia modularna Modularna konstrukcja systemów mechanicznych i systemów sterowania umożliwia stopniową rozbudowę infrastruktury chłodzenia odpowiednio do potrzeb danej placówki. W rezultacie możliwe jest znaczne ograniczenie początkowych nakładów inwestycyjnych i odsunięcie wydatków w czasie.
Zintegrowany pakiet Hydronics Produkt zawiera wszystkie podzespoły niezbędne do wykonania połączenia z wytwornicą — nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych urządzeń, takich jak pompy, a dzięki temu instalacja przebiega znacznie szybciej.
Prosta i szybka instalacja Prefabrykowane moduły do centrów danych dostarczane są w miejsce instalacji w postaci gotowej do uruchomienia, co istotnie ogranicza czas i koszty wdrożenia.
Fabrycznie skonfigurowane i zmontowane Prefabrykowane moduły są projektowane i wykonywane ściśle zgodnie ze specyfikacją w kontrolowanym środowisku fabrycznym. Steruje nimi oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą (DCIM), dzięki czemu całe centrum danych może działać bardziej niezawodnie i przewidywalnie.
Skalowalność i elastyczność Konstrukcja prefabrykowanych modułów sprzyja skalowalnej rozbudowie infrastruktury IT i umożliwia elastyczne modyfikowanie konstrukcji i wielkości infrastruktury na kolejnych etapach wdrożenia. Możliwe jest dzięki temu odroczenie nakładów kapitałowych i optymalizacja przepływów gotówkowych.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania