Moduły chłodzenia

Prefabrykowane systemy chłodzenia i zoptymalizowane rozwiązania chłodzące dla modułów, zaprojektowane pod kątem maksymalnej sprawności i minimalnej pracochłonności obsługi technicznej. 
Prefabrykowane moduły chłodzenia wodą lodową upraszczają konstrukcję systemu chłodzenia wodą lodową w centrum danych. Charakteryzują się elastycznością i łatwością wdrożenia. Każdy moduł zawiera system zmiennego przepływu przez parownik (VPF) oraz czołowe systemy sterowania i oprogramowanie zarządzające zapewniające wysoką sprawność. Moduły zawierają także kompletne rurociągi, pompy i systemy sterowania zamknięte w obudowie lub ramie nośnej, z możliwością zainstalowana zewnętrznych wytwornic wody lodowej. W ofercie dostępne są moduły o różnej wielkości i konstrukcji, spełniające wymogi klas Tier II i III, z opcjonalnymi zasilaczami UPS i układami magazynowania ciepła. Klient może wybrać jeden z podstawowych wariantów konstrukcyjnych lub zlecić nam adaptację rozwiązania do specyficznych potrzeb
Więcej informacji
W prefabrykowanych centrach danych niezwykle ważną rolę odgrywają rozwiązania chłodzące zoptymalizowane pod kątem wydajności i efektywnego wykorzystania przestrzeni. Rozwiązania chłodzące instalowane sufitowo i na końcach modułów zapewniają elastyczność konfiguracji modułów i konstrukcji systemu. Dostępne są systemy z bezpośrednim odparowaniem (DX), chłodzone wodą lodową oraz pośrednie ekonomizery powietrzne z rezerwowym chłodzeniem wodą lub DX. Te rozwiązania chłodzące poszerzają liczbę wariantów konfiguracyjnych tradycyjnych systemów klimatyzacji precyzyjnej, takich jak Uniflair LE i InRow.
Więcej informacji