Prefabrykowanych modułów centrum danych

Prefabrykowane moduły do centrów danych 
Prefabrykowane systemy chłodzenia i zoptymalizowane rozwiązania chłodzące dla modułów, zaprojektowane pod kątem maksymalnej sprawności i minimalnej pracochłonności obsługi technicznej.
Więcej informacji
Prefabrykowane moduły zasilające i ramy montażowe upraszczają i ułatwiają instalację newralgicznych systemów zasilania centrum danych.
Więcej informacji
Prefabrykowane moduły IT dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, umożliwiające szybkie i łatwe wdrażanie infrastruktury centrum danych przeznaczonej do różnych zastosowań.
Więcej informacji