UPS: karty do zarządzania sieciowego

Zdalne monitorowanie poszczególnych zasilaczy UPS i zarządzanie nimi dzięki bezpośredniemu połączeniu z siecią.

Karty zarządzające Network Management Card do zasilaczy UPS firmy APC umożliwiają bezpieczne monitorowanie poszczególnych zasilaczy UPS firmy APC i sterowanie nimi za pośrednictwem przeglądarki WWW, interfejsu wiersza poleceń lub protokołu SNMP. Jako rozwiązania wbudowane, karty te pozwalają na zapewnienie najwyższego poziomu niezawodności dzięki natychmiastowym powiadomieniom o występujących problemach. Dołączone do kart oprogramowanie PowerChute® Network Shutdown zapewnia bezpieczne, nienadzorowane wyłączanie chronionych serwerów w wypadku przedłużającej się przerwy w zasilaniu. Dane przedsiębiorstwa są dzięki temu stale bezpieczne.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Karta zarządzająca UPS Network Management Card 2 Numer katalogowy AP9630 Cena 326,69 €
Produkt Karta zarządzająca UPS Network Management Card 2 z funkcją monitorowania środowiska, dostępem w osobnym kanale komunikacyjnym i interfejsem Modbus Numer katalogowy AP9635 Cena 652,19 €
Produkt Dodatkowy interfejs bezprądowych styków we/wy APC Numer katalogowy AP9810 Cena 96,79 €
Produkt Karta zarządzająca UPS Network Management Card 2 z monitorowaniem warunków otoczenia Numer katalogowy AP9631 Cena 531,19 €
Zarządzanie
Rozkład Definiowalne przez użytkownika parametry pozwalają na zamknięcie podłączonego sprzętu lub UPSów jeśli jest to konieczne. Umożliwia klientom wykonanie zamknięcia systemu operacyjnego w celu konserwacji lub zaplanowanie okresów zamknięcia UPSa. Jedynie w modelu AP9617.
Powiadomienie Powiadamianie o problemach gwarantujące szybkie reagowanie na sytuacje wymagające interwencji.
Rejestracja zdarzeń Na podstawie zapisów w logach określ precyzyjnie czas i sekwencję zdarzeń prowadzących do awarii.
Rejestracja danych Zidentyfikuj niepokojące objawy zanim zaczną stanowić problem lub wyeksportuj logi danych dla analizy.
Zgodność z systemem zarządzania przedsiębiorstwem Możliwość zarządzania urządzeniami firmy APC z poziomu pojedynczego systemu przez przekazywanie pułapek (zdarzeń) SNMP do preferowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.
Całkowity koszt eksploatacji
Oprogramowanie sprzętowe w pamięci flash z możliwością uaktualniania Zdalnie zainstaluj serwisowe aktualizacje oprogramowania firmware, korzystając z FTP.
Browser Accessible Przejrzyj interfejs użytkownika przez przeglądarkę. Możliwość szybkiego dostępu z dowolnego miejsca w sieci
Dostępność
Zdalne restartowanie sprzętu Oszczędza firmie koszty związane wysyłaniem serwisantów do oddalonych miejsc.
Ochrona
Password Security Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
PowerChute Network Shutdown Niezawodne wyłączanie serwerów za pośrednictwem sieci
Obsługa standardu Radius Możliwość skorzystania z istniejącego serwera RADIUS w celu bezpiecznego uwierzytelniania, autoryzacji i potwierdzania obecności urządzeń firmy APC.
Wielopoziomowy dostęp użytkowników Obsługuje maksymalnie cztery poziomy dostępu: administrator, użytkownik urządzenia, użytkownik z prawem tylko do odczytu i użytkownik tylko z dostępem sieciowym. Wymaga przy tym nazwy użytkownika i hasła.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania