UPS: karty do zarządzania sieciowego

Zdalne monitorowanie poszczególnych zasilaczy UPS i zarządzanie nimi dzięki bezpośredniemu połączeniu z siecią.

Karty zarządzające Network Management Card do zasilaczy UPS firmy APC umożliwiają bezpieczne monitorowanie poszczególnych zasilaczy UPS firmy APC i sterowanie nimi za pośrednictwem przeglądarki WWW, interfejsu wiersza poleceń lub protokołu SNMP. Jako rozwiązania wbudowane, karty te pozwalają na zapewnienie najwyższego poziomu niezawodności dzięki natychmiastowym powiadomieniom o występujących problemach. Dołączone do kart oprogramowanie PowerChute® Network Shutdown zapewnia bezpieczne, nienadzorowane wyłączanie chronionych serwerów w wypadku przedłużającej się przerwy w zasilaniu. Dane przedsiębiorstwa są dzięki temu stale bezpieczne.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Karta zarządzająca UPS Network Management Card 2 Numer katalogowy AP9630 Cena 326,69 €
Produkt Dodatkowy interfejs bezprądowych styków we/wy APC Numer katalogowy AP9810 Cena 96,79 €
Produkt Karta zarządzająca UPS Network Management Card 2 z funkcją monitorowania środowiska, dostępem w osobnym kanale komunikacyjnym i interfejsem Modbus Numer katalogowy AP9635 Cena 652,19 €
Produkt Karta zarządzająca UPS Network Management Card 2 z monitorowaniem warunków otoczenia Numer katalogowy AP9631 Cena 531,19 €
Produkt APC Easy UPS Online SNMP Card Numer katalogowy APV9601 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Zarządzanie
Rejestracja danych Zidentyfikuj niepokojące objawy zanim zaczną stanowić problem lub wyeksportuj logi danych dla analizy.
Rejestracja zdarzeń Na podstawie zapisów w logach określ precyzyjnie czas i sekwencję zdarzeń prowadzących do awarii.
Powiadomienie Powiadamianie o problemach gwarantujące szybkie reagowanie na sytuacje wymagające interwencji.
Rozkład Definiowalne przez użytkownika parametry pozwalają na zamknięcie podłączonego sprzętu lub UPSów jeśli jest to konieczne. Umożliwia klientom wykonanie zamknięcia systemu operacyjnego w celu konserwacji lub zaplanowanie okresów zamknięcia UPSa. Jedynie w modelu AP9617.
Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.
Zgodność z systemem zarządzania przedsiębiorstwem Możliwość zarządzania urządzeniami firmy APC z poziomu pojedynczego systemu przez przekazywanie pułapek (zdarzeń) SNMP do preferowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
Całkowity koszt eksploatacji
Oprogramowanie sprzętowe w pamięci flash z możliwością uaktualniania Zdalnie zainstaluj serwisowe aktualizacje oprogramowania firmware, korzystając z FTP.
Browser Accessible Przejrzyj interfejs użytkownika przez przeglądarkę. Możliwość szybkiego dostępu z dowolnego miejsca w sieci
Dostępność
Zdalne restartowanie sprzętu Oszczędza firmie koszty związane wysyłaniem serwisantów do oddalonych miejsc.
Ochrona
Obsługa standardu Radius Możliwość skorzystania z istniejącego serwera RADIUS w celu bezpiecznego uwierzytelniania, autoryzacji i potwierdzania obecności urządzeń firmy APC.
PowerChute Network Shutdown Niezawodne wyłączanie serwerów za pośrednictwem sieci
Password Security Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
Wielopoziomowy dostęp użytkowników Obsługuje maksymalnie cztery poziomy dostępu: administrator, użytkownik urządzenia, użytkownik z prawem tylko do odczytu i użytkownik tylko z dostępem sieciowym. Wymaga przy tym nazwy użytkownika i hasła.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania