Aplikacje specjalne

Secure power systems for special single phase and 3 Phase UPS applications including industrial UPS, controls and renewable energy, marine, telecommunications, global deployment and other special configurations 
W nowoczesnym środowisku biznesowym przedsiębiorstwa starają się oferować rozwiązania zestandaryzowane, które będzie można wdrażać na całym świecie. Nie zawsze jest to łatwe, jako że w różnych krajach stosowane są różne napięcia. APC by Schneider Electric oferuje produkty do ochrony zasilania, dzięki którym można poradzić sobie z tym wyzwaniem. Od produktów 230 VAC z atestem UL po w pełni uniwersalne zasilacze UPS o zakresie napięć wejściowych 100–240 VAC — dostępne są optymalne rozwiązania do instalacji w dowolnym kraju świata.
Więcej informacji
Ciągłość sterowania procesami ma newralgiczne znaczenie w wielu różnych sektorach przemysłu: gospodarce wodno-ściekowej, przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym, chemicznym, półprzewodnikowym, motoryzacyjnym, w sektorze transportu, artykułów spożywczych i napojów, czy energii odnawialnej. Urządzenia użytkowane w takich środowiskach przemysłowych są często poddawane działaniu niekorzystnych czynników, takich jak szeroki zakres temperatur, wysoka wilgotność lub wysoka zawartość soli w powietrzu. APC oferuje szereg zasilaczy UPS do ochrony zasilania automatyki przemysłowej oraz odpowiednie akcesoria komunikacyjne do sterowania stykami bezprądowymi, komunikacji Modbus i komunikacji sieciowej. W razie zakłóceń w zasilaniu rozwiązania APC zapewniają niezawodną ochronę — zarówno wtedy, gdy istotne jest bezpieczne zatrzymanie procesu, jak i wtedy, gdy kluczowe znaczenie ma integralność danych.
Więcej informacji
Z instalacjami mobilnymi wiąże się szereg specyficznych wyzwań i problemów. Odporność na podwyższony poziom wibracji, zgodność z międzynarodowymi przepisami morskimi, takimi jak DNV, wzmocniona ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi i obudowa o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej — to tylko niektóre z cech, jakimi zwykle charakteryzować się muszą systemy do instalacji mobilnych. APC by Schneider Electric oferuje rozwiązania specjalnie przystosowane do trudnych warunków, jakie występują na pokładach jednostek pływających i innych środków transportu.
Więcej informacji
Niezakłócona komunikacja nie jest możliwa bez niezakłóconego zasilania. Ochrona linii telekomunikacyjnych przed zakłóceniami spowodowanymi przez niskiej jakości zasilanie jest równie ważna, jak ochrona przepływających danych. A może nawet jeszcze ważniejsza, ponieważ przerwy w zasilaniu są nierzadko bezpośrednio związane z katastrofami naturalnymi lub innymi sytuacjami, w których newralgiczne znaczenie ma możliwość szybkiego wezwania pomocy. Z myślą o ochronie linii telekomunikacyjnych przed zakłóceniami zasilania APC by Schneider Electric oferuje następujące dwa rozwiązania: PowerShield, stałoprądowy zasilacz UPS służący do ochrony urządzeń abonenckich podłączonych do linii światłowodowo-miedzianych, światłowodowych FTTH i łączy stacjonarnych bezprzewodowych (FWLL). Magnum VS, modularny system zasilania prądem stałym do montażu w szafie, przeznaczony do zasilania urządzeń w sieciach bezprzewodowych, urządzeń abonenckich i w sieciach rozproszonych.
Więcej informacji