Zarządzana listwa zasilająca PDU do montażu w szafie z monitorowaniem poszczególnych gniazd

Zarządzane listwy zasilające PDU z monitorowaniem poszczególnych gniazd w czasie rzeczywistym monitorują każde z gniazd oraz umożliwiają zdalne włączanie/wyłączanie poszczególnych gniazd. Tym samym dostarczają personelowi IT narzędzi potrzebnych do aktywnego zarządzania energią w centrum danych.

Zarządzane listwy zasilające PDU do montażu w szafie marki APS z monitorowaniem poszczególnych gniazd umożliwiają aktywny pomiar na poszczególnych gniazdach oraz zdalne włączanie/wyłączanie poszczególnych gniazd. Monitorowanie poszczególnych gniazd umożliwia optymalizację zużycia energii i szczegółowe planowanie mocy. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując lokalnie i zdalnie o potencjalnych przeciążeniach obwodów. Monitorowanie poszczególnych gniazd dostarcza szczegółowych informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów danych na podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji związanych z równoważeniem obciążenia i skalowaniem środowisk IT pod kątem redukcji całkowitych kosztów posiadania. Funkcja zarządzania gniazdami pozwala na zaawansowane, konfigurowalne sterowanie zasilaniem. Funkcja zarządzania gniazdami umożliwia zdalne włączanie/wyłączanie poszczególnych gniazd w celu restartowania urządzeń i wykluczenia możliwości nieautoryzowanego używania gniazda. Opóźnione sekwencyjne włączanie/wyłączanie zasilania umożliwia zdefiniowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń w celu uniknięcia przeciążeń obwodów. Pomiar prądu zapewnia zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń, a definiowane przez użytkownika alarmy mogą ostrzegać o potencjalnych przeciążeniach obwodów. Dostęp do zarządzanych listew zasilających PDU do montażu w szafie z monitorowaniem poszczególnych gniazd można uzyskać przez bezpieczny interfejs WWW, SNMP, wiersz poleceń lub Telnet, których dopełnienie stanowią platformy scentralizowanego zarządzania APC oparte na oprogramowaniu StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity, i Energy Efficiency. Nowe zarządzane listwy PDU z serii AP8000 zapewniają monitorowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności i gniazda IEC z blokadami.

Więcej informacji
Sprawność
Źródło zasilania z jednym wyjściem Dostarczaj zasilanie z jednej wtyczki do wielu urządzeń, wygodnie zasilając montowany w szafie sprzęt. Zaoszczędzisz czas i pieniądze podczas instalacji, korzystając z jednoprzewodowej wtyczki i standardowych połączeń.
Dostępność
Możliwość zarządzania przez sieć W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet. Umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie zdalnego dostępu do urządzeń, konfigurowanie ich i zarządzanie nimi, a tym samym zaoszczędzenie cennego czasu. Z możliwością tą wiąże się opcja szybkiego i łatwego aktualizowania oprogramowania firmware, które można pobrać z sieci do zainstalowanych urządzeń.
Wartości, przy których uruchamiany jest alarm Zdefiniuj progi alarmowe, by uniknąć przeciążenie obwodów. Alarmy sieciowe i wizualne informują użytkownika o potencjalnych problemach (Uwaga: dostępne wyłącznie w urządzeniach z możliwością monitorowania prądu. Prosimy o zapoznanie się z opisem SKU)
Lokalny wyświetlacz do monitorowania Ogólny pobór mocy przez urządzenie rozdziału zasilania jest ukazany na wyświetlaczu urządzenia. Miejscowy wyświetlacz pomaga uniknąć przeciążenia obwodów, zapewniając wizualne ostrzeżenie w przypadku, gdy pobór prądu zbliża się do maksymalnego natężenia. (Dostępne tylko w oznaczonych SKU)
Opóźnienie zasilania Umożliwia użytkownikom skonfigurowanie kolejności włączania i wyłączania zasilania w poszczególnych wyjściach. Pomaga to uniknąć kumulacji momentu rozruchowego przy starcie urządzeń, który może być przyczyną przeciążenia obwodu i odłączenie obciążeń. Ustalenie kolejności daje też użytkownikom możliwość ustalania kolejności włączania sprzętu, tak by inne zależne od niego urządzenia mogły działać prawidłowo.
Wskaźnik obciążenia LED Informuje i przeciążeniu i warunkach zagrożenia na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika progów alarmowych. Ostrzega użytkowników przez potencjalnym przeciążeniem obwodu. (Uwaga: dostępne jedynie z urządzeniami posiadającymi możliwość monitorowania prądu)
Możliwość aktualizacji oprogramowania w pamięci flash Szybko i prosto uaktualnij oprogramowanie sprzętowe pobierając je przez sieć. Eliminuje konieczność wymiany już zainstalowanych produktów, po ukazaniu się nowszych wersji. (Uwaga: tylko jednostki sieciowe)
Pomiar mocy na poziomie gniazd Pomiar mocy na poziomie pojedynczych gniazd zapewnia bardziej szczegółowy obraz dystrybucji zasilania do urządzeń w obudowie. Umożliwia także analizowanie trendów w poborze mocy przez poszczególne urządzenia i bardziej efektywne planowanie mocy.
Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.
Zdalna kontrola pojedynczych wyjść Zdalnie zarządza wyjściami, tak by użytkownicy mogli odłączyć wybrane, nie używane wyjścia (zapobiega przeciążeniu) lub przekierować zasilanie do zamkniętego sprzętu (minimalizuje kosztowne przestoje i eliminuje konieczność podejścia do sprzętu).

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania