PowerChute Network Shutdown

Niezawodne wyłączanie serwerów za pośrednictwem sieci

PowerChute Network Shutdown współpracuje z kartą zarządzającą APC UPS Network Management Card, pomagając w zapewnieniu maksymalnej wydajności fizycznego i wirtualnego środowiska IT. Sterowane z sieci, bezpieczne i nienadzorowane wyłączanie serwerów fizycznych i maszyn wirtualnych zapewnia integralność danych i minimalizuje przestój po wystąpieniu krytycznych zdarzeń, takich jak długotrwała przerwa w zasilaniu. Skalowalna architektura tego rozwiązania umożliwia obsługę niemal nieograniczonej liczby systemów klienckich. PowerChute Network Shutdown można w prosty sposób konfigurować za pośrednictwem przeglądarki. Rozwiązanie może działać w konfiguracji z jednym zasilaczem UPS, nadmiarowymi zasilaczami UPS oraz równolegle podłączonymi zasilaczami UPS.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt PowerChute Network Shutdown 4.2 Numer katalogowy SFPCNS42 Cena -- POBIERZ
Produkt PowerChute Network Shutdown 4.2 for Virtualization Numer katalogowy SFPCNS42-V Cena -- POBIERZ
Wirtualizacja
VMware Virtual Appliance Oprogramowanie PowerChute można wdrożyć jako wirtualne urządzenie dedykowane, co dodatkowo ułatwia instalację.
Integracja z Microsoft SCVMM Umożliwia integrację z programem System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) i wykorzystanie trybu serwisowego do migracji lub zapisywania maszyn wirtualnych w razie wystąpienia zdarzenia grożącego wyłączeniem zasilacza UPS.
Opcja wtyczki VMware vSphere Opcjonalna wtyczka vSphere integruje PowerChute z serwerem vCenter Server, ułatwiając zarządzanie i pozwalając na monitorowanie PowerChute za pośrednictwem klienta vSphere Client. Opcjonalne wtyczki są dostępne dla komponentu vSphere Web Client lub vSphere Desktop Client.
Opcje migracji maszyn wirtualnych Inicjuje migrację maszyn wirtualnych na dostępne hosty w tym samym klastrze i tym samym ośrodku lub między lokalizacjami geograficznymi. Oferuje opcję wyboru miejsca docelowego migracji konkretnych maszyn wirtualnych — można wskazać host docelowy w tym samym lub innym klastrze.
VMware vApp Shutdown Umożliwia wyłączanie i uruchamianie VMware vApps w celu sterowania kolejnością wyłączania/uruchamiania maszyn wirtualnych.
Widok klastra wirtualnego Graficznie prezentuje środowisko klastra wirtualnego i konfigurację zasilacza UPS na jednym ekranie, udostępniając intuicyjny przegląd konfiguracji zasilaczy i hostów.
Określanie priorytetów maszyn wirtualnych Umożliwia sterowanie kolejnością migracji, wyłączania i włączania maszyn wirtualnych poprzez przypisywanie ich do grup o wysokim, średnim i niskim priorytecie.
Obsługa klastra wirtualnego Obsługuje migrację maszyn wirtualnych, wyłączanie maszyn wirtualnych i wyłączanie hostów w klastrach wirtualnych.
Ochrona
Sekwencyjne wyłączanie serwerów Steruje kolejnością wyłączania serwerów zasilanych z tego samego zasilacza UPS, aby wydłużyć czas podtrzymania zasilania serwerów o wyższym priorytecie.
Zamykanie systemu operacyjnego Zapobiega potencjalnym uszkodzeniom danych wykonując bezpieczne, nie wymagające ingerencji człowieka zamknięcie systemu i zachowanie plików w przypadku przedłużającego się zaniku zasilania.
Bezpieczna komunikacja Bezpieczny dostęp do stron WWW, realizowany domyślnie z użyciem protokołu HTTPS, eliminuje ryzyko przechwycenia komunikacji między urządzeniem a interfejsami klienckimi.
Sekwencyjne zamykanie i restartowanie w sieci Możliwość skonfigurowania wyłączania i włączania wybranych grup gniazd w zadanej kolejności (w przypadku zasilaczy UPS z zarządzanymi grupami gniazd).
Uruchom plik komend Ustalone działania w odpowiedzi na zaistniałe zdarzenia dotyczące zasilania.
Dostępność
Rejestracja zdarzeń Na podstawie zapisów w logach określ precyzyjnie czas i sekwencję zdarzeń prowadzących do awarii.
Kompatybilność
certyfikaty Uzyskały certyfikaty VMware Ready i Nutanix Ready.
Obsługa IPv6 Możliwość działania w sieci z protokołem IPv6.
Obsługa nadmiarowych konfiguracji zasilaczy UPS Obsługuje maksymalnie cztery zasilacze UPS w konfiguracji nadmiarowej. Wszystkie zasilacze UPS w konfiguracji nadmiarowej muszą należeć do tej samej rodziny zasilaczy UPS.
PowerChute Network Shutdown — kompatybilność z systemami operacyjnymi Aby odszukać wersję oprogramowania właściwą dla danego systemu operacyjnego i procesora, należy skorzystać z tabeli kompatybilności w sekcji podręczników użytkownika i instrukcji instalacji.
Kliknij tutaj, aby wyświetlić tabelę kompatybilności oprogramowania PowerChute Network Shutdown.
Zaawansowane nadmiarowe konfiguracje zasilaczy UPS Monitoruje wiele grup nadmiarowych zasilaczy UPS; w każdej można skonfigurować poziom nadmiarowości, na przykład N+1, N+2 lub N+3. Proces zamykania i wyłączania systemów zależy od liczby zasilaczy UPS i poziomu nadmiarowości w każdej z konfiguracji zasilaczy UPS.
Obsługa konfiguracji równoległej zasilaczy UPS Rozpoznaje równoległą konfigurację zasilaczy UPS jako jeden system UPS w wypadku konieczności podjęcia określonych działań (dotyczy zasilaczy UPS przystosowanych do pracy w konfiguracji równoległej).
Zarządzanie
Integracja z sieciowym systemem zarządzania Wykrywanie komputerów z oprogramowaniem PowerChute przy użyciu protokołu SNMP v1 lub v3 do przesyłania zapytań i konfigurowania ustawień PowerChute. Wysyłanie pułapek SNMP w reakcji na krytyczne zdarzenia dotyczące zasilacza UPS, aby możliwe było szybkie powiadomienie odpowiednich osób.
Kompatybilność z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert Wykrywanie i monitorowanie agentów PowerChute Agents za pośrednictwem protokołu SNMP v1 lub v3. Pułapki SNMP zapewniające powiadamianie o krytycznych zdarzeniach dotyczących zasilacza UPS.
Browser Accessible Przejrzyj interfejs użytkownika przez przeglądarkę. Możliwość szybkiego dostępu z dowolnego miejsca w sieci
Kreator prowadzący użytkownika krok po kroku przez proces konfiguracji Przyspiesza wdrożenie, skracając czas instalacji i konfiguracji. Umożliwia wprowadzanie zmian konfiguracji już po wstępnym skonfigurowaniu.
Tekstowy konfiguracyjny plik INI Ustawienia konfiguracji mogą być swobodnie archiwizowane lub kopiowane między agentami.
Zamykanie systemu przez sieć Komunikacja sieciowa redukuje bałagan w przewodach eliminując potrzebę połączenia UPSa i zabezpieczanych serwerów kablami szeregowymi.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania