PowerChute Business Edition

Zarządzanie zasilaczem UPS, bezpieczne zamykanie systemów i raportowanie zużycia energii na maksymalnie 25 serwerach i stacjach roboczych, za pośrednictwem dedykowanych połączeń szeregowych lub USB.

Oprogramowanie PowerChute Business Edition umożliwia zarządzanie zasilaczami UPS, bezpieczne wyłączanie systemów i oferuje innowacyjne funkcje zarządzania zasilaniem. W wypadku przedłużającej się przerwy w zasilaniu bezpieczne, nienadzorowane wyłączenie systemu eliminuje ryzyko utraty informacji i minimalizuje czas potrzebny na przywrócenie sprawności. Raporty dotyczące kosztów energii i emisji CO2 umożliwiają właściwą interpretację danych o zużyciu energii przez urządzenia IT i optymalizację efektywności energetycznej. Wartościowe raporty oceny ryzyka ułatwiają wykrywanie potencjalnych czynników zagrażających dostępności systemów, a zaawansowane analizy ułatwiają identyfikowanie przyczyn potencjalnych problemów z zasilaczami UPS i zasilaniem zanim jeszcze wpłyną na działanie systemów.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt PowerChute Business Edition 9.5 Numer katalogowy SFPCBE95 Cena -- POBIERZ
Produkt PowerChute Business Edition JRE Configuration Tool Numer katalogowy SFPCBEJRE Cena -- POBIERZ
Kompatybilność
Zgodność z systemem zarządzania przedsiębiorstwem Możliwość zarządzania urządzeniami firmy APC z poziomu pojedynczego systemu przez przekazywanie pułapek (zdarzeń) SNMP do preferowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
Integracja logów systemowych. Zapisuje zdarzenia w logu systemu operacyjnego NT/2000, umożliwiając monitorowanie UPS-a poprzez standardowe narzędzia, takie jak NetIQ.
PowerChute Business Edition — kompatybilność z systemami operacyjnymi Aby odszukać wersję oprogramowania właściwą dla danego systemu operacyjnego i procesora, należy skorzystać z tabeli kompatybilności w sekcji podręczników użytkownika i instrukcji instalacji.
Kliknij tutaj, aby wyświetlić tabelę kompatybilności oprogramowania PowerChute Business Edition.
Kabel komputerowego interfejsu komunikacyjnego Kabel do zasilaczy UPS zapewnia niezależną od sieci komunikację przez interfejs szeregowy/USB między zasilaczem UPS a serwerem.
Energy Management
Konfigurowalne koszty energii Dzięki bieżącej aktualizacji informacji o kosztach energii raporty przedstawiające te koszty są bardzo dokładne
CO<sub>2</sub> Emissions Reporting Monitorowanie obciążenia środowiskowego związanego z zasilaniem chronionego sprzętu.
Szacowanie kosztów energii Analiza kosztu zasilania chronionego sprzętu.
Raportowanie zużycia energii Analiza zużycia energii przez chroniony sprzęt oparta na rzetelnych informacjach.
Ochrona
Sterowanie grupami gniazd Włączanie/wyłączanie, restartowanie i bezpieczne zamykanie urządzeń podłączonych do wybranej grupy gniazd, pozwalające uniknąć delegowania techników do odległych lokalizacji (w przypadku zasilaczy UPS z zarządzanymi grupami gniazd).
Selektywne wyłączanie obciążeń Wyłączanie wybranych grup gniazd zasilających odbiorniki nienewralgiczne w zadanej kolejności w celu wydłużenia czasu podtrzymania (zasilacze UPS z zarządzanymi grupami gniazd).
Zamykanie systemu operacyjnego Zapobiega potencjalnym uszkodzeniom danych wykonując bezpieczne, nie wymagające ingerencji człowieka zamknięcie systemu i zachowanie plików w przypadku przedłużającego się zaniku zasilania.
Możliwość definiowania harmonogramów Indywidualnie dostosowywane sekwencje wyłączania i restartowania podłączonych urządzeń i zasilaczy UPS.
Sekwencyjne zamykanie i restartowanie Możliwość skonfigurowania wyłączania i włączania wybranych grup gniazd w zadanej kolejności (w przypadku zasilaczy UPS z zarządzanymi grupami gniazd).
Udogodnienia
Bezpieczna komunikacja Bezpieczny dostęp do stron WWW, realizowany domyślnie z użyciem protokołu HTTPS, eliminuje ryzyko przechwycenia komunikacji między urządzeniem a interfejsami klienckimi.
SMTP Authentication Uwierzytelnianie poczty e-mail przy użyciu protokołu Secure Mail Transfer Protocol.
Zabezpieczenie hasłem Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
Initial Set-Up Wizard Dzięki łatwej konfiguracji ochronę zasilania sprzętu IT można wdrożyć błyskawicznie.
Zarządzanie
Zarządzanie wieloma zasilaczami Smart-UPS Możliwość dostosowania centralnego widoku statusu zasilacza UPS obejmującego takie parametry, jak data wymiany akumulatora i pozostały czas podtrzymania.
Uruchom plik komend Ustalone działania w odpowiedzi na zaistniałe zdarzenia dotyczące zasilania.
Rejestracja danych Zidentyfikuj niepokojące objawy zanim zaczną stanowić problem lub wyeksportuj logi danych dla analizy.
Rejestracja zdarzeń Na podstawie zapisów w logach określ precyzyjnie czas i sekwencję zdarzeń prowadzących do awarii.
Inteligentne zarządzanie akumulatorami Bezpośrednio w interfejsie użytkownika oprogramowania dostępna jest data wymiany akumulatora i numer zamiennej kasety akumulatorowej (RBC), a użytkownik od razu może zamówić właściwą kasetę RBC przez Internet.
Powiadomienie Powiadamianie o problemach gwarantujące szybkie reagowanie na sytuacje wymagające interwencji.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania