Telekomunikacja

Niezawodne i elastyczne zasilanie prądem stałych dla lokalnych systemów szerokopasmowych, bezprzewodowych systemów niskiej mocy oraz innych systemów telekomunikacyjnych.

Niezakłócona komunikacja nie jest możliwa bez niezakłóconego zasilania. Ochrona linii telekomunikacyjnych przed zakłóceniami spowodowanymi przez niskiej jakości zasilanie jest równie ważna, jak ochrona przepływających danych. A może nawet jeszcze ważniejsza, ponieważ przerwy w zasilaniu są nierzadko bezpośrednio związane z katastrofami naturalnymi lub innymi sytuacjami, w których newralgiczne znaczenie ma możliwość szybkiego wezwania pomocy. Z myślą o ochronie linii telekomunikacyjnych przed zakłóceniami zasilania APC by Schneider Electric oferuje następujące dwa rozwiązania: PowerShield, stałoprądowy zasilacz UPS służący do ochrony urządzeń abonenckich podłączonych do linii światłowodowo-miedzianych, światłowodowych FTTH i łączy stacjonarnych bezprzewodowych (FWLL). Magnum VS, modularny system zasilania prądem stałym do montażu w szafie, przeznaczony do zasilania urządzeń w sieciach bezprzewodowych, urządzeń abonenckich i w sieciach rozproszonych.

Więcej informacji
Łatwość serwisowania
Akumulatory wymienialne przez użytkownika Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
Dostęp od przodu Instalacja i konserwacja wszystkich komponentów może być przeprowadzana bez dostępu z tyłu czy boków obudowy.
Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
Dostępność
Zabezpieczenie wewnętrzne Wbudowane zabezpieczenia nadprądowego chroni system przed przeciążeniem.
Możliwość rozbudowy czasu podtrzymania Istnieje możliwość podłączenia dodatkowych akumulatorów, w celu zapewnienia podtrzymania zasilania w przypadku dłuższych przerw w zasilaniu z sieci energetycznej.
Kompensacja temperaturowa napięcia akumulatorów Automatyczna kompensacja temperaturowa napięcia ładowania akumulatora wpływa dodatnio na jego trwałość i wydajność.
Zarządzanie
Automatyczny test Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
LED Indicators W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania