Przełączniki trybu obejściowego (STS)

Prawdziwa nadmiarowość i wyjątkowa niezawodność przełączania między źródłami zasilania

Przełączniki trybu obejściowego MGE umożliwiają doprowadzenie zasilania do różnych urządzeń z dwóch niezależnych i nadmiarowych źródeł zasilania. Przełącznik trybu obejściowego automatycznie przełącza zasilanie na stabilne źródło alternatywne. W normalnych warunkach eksploatacji czas przełączenia jest krótszy niż 4 ms. Nawet w warunkach skrajnych, takich jak 180-stopniowa różnica w fazach, przełącznik tego typu zapewnia czas reakcji i przełączania nawet do 10 razy krótszy niż wiele innych przełączników.

Więcej informacji
Dostępność
Kompatybilny z generatorem Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora.
Zarządzanie
Wskaźnik statusu LED Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
Graficzny wyświetlacz LCD Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
Port szeregowy Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
Łatwość serwisowania
Serwisowanie od przodu Upraszcza instalację i konserwację zasilacza UPS przy minimalnym zapotrzebowaniu na wolną przestrzeń.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania