Zarządzana listwa zasilająca PDU do montażu w szafie z monitorowaniem poszczególnych gniazd

Zarządzane listwy zasilające PDU z monitorowaniem poszczególnych gniazd w czasie rzeczywistym monitorują każde z gniazd oraz umożliwiają zdalne włączanie/wyłączanie poszczególnych gniazd. Tym samym dostarczają personelowi IT narzędzi potrzebnych do aktywnego zarządzania energią w centrum danych.

Zarządzane listwy zasilające PDU do montażu w szafie marki APS z monitorowaniem poszczególnych gniazd umożliwiają aktywny pomiar na poszczególnych gniazdach oraz zdalne włączanie/wyłączanie poszczególnych gniazd. Monitorowanie poszczególnych gniazd umożliwia optymalizację zużycia energii i szczegółowe planowanie mocy. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując lokalnie i zdalnie o potencjalnych przeciążeniach obwodów. Monitorowanie poszczególnych gniazd dostarcza szczegółowych informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów danych na podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji związanych z równoważeniem obciążenia i skalowaniem środowisk IT pod kątem redukcji całkowitych kosztów posiadania. Funkcja zarządzania gniazdami pozwala na zaawansowane, konfigurowalne sterowanie zasilaniem. Funkcja zarządzania gniazdami umożliwia zdalne włączanie/wyłączanie poszczególnych gniazd w celu restartowania urządzeń i wykluczenia możliwości nieautoryzowanego używania gniazda. Opóźnione sekwencyjne włączanie/wyłączanie zasilania umożliwia zdefiniowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń w celu uniknięcia przeciążeń obwodów. Pomiar prądu zapewnia zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń, a definiowane przez użytkownika alarmy mogą ostrzegać o potencjalnych przeciążeniach obwodów. Dostęp do zarządzanych listew zasilających PDU do montażu w szafie z monitorowaniem poszczególnych gniazd można uzyskać przez bezpieczny interfejs WWW, SNMP, wiersz poleceń lub Telnet, których dopełnienie stanowią platformy scentralizowanego zarządzania APC oparte na oprogramowaniu StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity, i Energy Efficiency. Nowe zarządzane listwy PDU z serii AP8000 zapewniają monitorowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności i gniazda IEC z blokadami.

Więcej informacji
Sprawność
Źródło zasilania z jednym wyjściem Dostarczaj zasilanie z jednej wtyczki do wielu urządzeń, wygodnie zasilając montowany w szafie sprzęt. Zaoszczędzisz czas i pieniądze podczas instalacji, korzystając z jednoprzewodowej wtyczki i standardowych połączeń.
Dostępność
Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.
Możliwość aktualizacji oprogramowania w pamięci flash Szybko i prosto uaktualnij oprogramowanie sprzętowe pobierając je przez sieć. Eliminuje konieczność wymiany już zainstalowanych produktów, po ukazaniu się nowszych wersji. (Uwaga: tylko jednostki sieciowe)
Wskaźnik obciążenia LED Informuje i przeciążeniu i warunkach zagrożenia na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika progów alarmowych. Ostrzega użytkowników przez potencjalnym przeciążeniem obwodu. (Uwaga: dostępne jedynie z urządzeniami posiadającymi możliwość monitorowania prądu)
Opóźnienie zasilania Umożliwia użytkownikom skonfigurowanie kolejności włączania i wyłączania zasilania w poszczególnych wyjściach. Pomaga to uniknąć kumulacji momentu rozruchowego przy starcie urządzeń, który może być przyczyną przeciążenia obwodu i odłączenie obciążeń. Ustalenie kolejności daje też użytkownikom możliwość ustalania kolejności włączania sprzętu, tak by inne zależne od niego urządzenia mogły działać prawidłowo.
Lokalny wyświetlacz do monitorowania Ogólny pobór mocy przez urządzenie rozdziału zasilania jest ukazany na wyświetlaczu urządzenia. Miejscowy wyświetlacz pomaga uniknąć przeciążenia obwodów, zapewniając wizualne ostrzeżenie w przypadku, gdy pobór prądu zbliża się do maksymalnego natężenia. (Dostępne tylko w oznaczonych SKU)
Wartości, przy których uruchamiany jest alarm Zdefiniuj progi alarmowe, by uniknąć przeciążenie obwodów. Alarmy sieciowe i wizualne informują użytkownika o potencjalnych problemach (Uwaga: dostępne wyłącznie w urządzeniach z możliwością monitorowania prądu. Prosimy o zapoznanie się z opisem SKU)
Możliwość zarządzania przez sieć W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet. Umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie zdalnego dostępu do urządzeń, konfigurowanie ich i zarządzanie nimi, a tym samym zaoszczędzenie cennego czasu. Z możliwością tą wiąże się opcja szybkiego i łatwego aktualizowania oprogramowania firmware, które można pobrać z sieci do zainstalowanych urządzeń.
Zdalna kontrola pojedynczych wyjść Zdalnie zarządza wyjściami, tak by użytkownicy mogli odłączyć wybrane, nie używane wyjścia (zapobiega przeciążeniu) lub przekierować zasilanie do zamkniętego sprzętu (minimalizuje kosztowne przestoje i eliminuje konieczność podejścia do sprzętu).
Pomiar mocy na poziomie gniazd Pomiar mocy na poziomie pojedynczych gniazd zapewnia bardziej szczegółowy obraz dystrybucji zasilania do urządzeń w obudowie. Umożliwia także analizowanie trendów w poborze mocy przez poszczególne urządzenia i bardziej efektywne planowanie mocy.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania