Dystrybucja zasilania w szafie przemysłowej

Niezawodna dystrybucja zasilania z funkcjami monitorowania i sterowania, dla urządzeń IT montowanych w szafach 
Zarządzane listwy zasilające PDU do montażu w szafie marki APS z monitorowaniem poszczególnych gniazd umożliwiają aktywny pomiar na poszczególnych gniazdach oraz zdalne włączanie/wyłączanie poszczególnych gniazd. Monitorowanie poszczególnych gniazd umożliwia optymalizację zużycia energii i szczegółowe planowanie mocy. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując lokalnie i zdalnie o potencjalnych przeciążeniach obwodów. Monitorowanie poszczególnych gniazd dostarcza szczegółowych informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów danych na podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji związanych z równoważeniem obciążenia i skalowaniem środowisk IT pod kątem redukcji całkowitych kosztów posiadania. Funkcja zarządzania gniazdami pozwala na zaawansowane, konfigurowalne sterowanie zasilaniem. Funkcja zarządzania gniazdami umożliwia zdalne włączanie/wyłączanie poszczególnych gniazd w celu restartowania urządzeń i wykluczenia możliwości nieautoryzowanego używania gniazda. Opóźnione sekwencyjne włączanie/wyłączanie zasilania umożliwia zdefiniowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń w celu uniknięcia przeciążeń obwodów. Pomiar prądu zapewnia zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń, a definiowane przez użytkownika alarmy mogą ostrzegać o potencjalnych przeciążeniach obwodów. Dostęp do zarządzanych listew zasilających PDU do montażu w szafie z monitorowaniem poszczególnych gniazd można uzyskać przez bezpieczny interfejs WWW, SNMP, wiersz poleceń lub Telnet, których dopełnienie stanowią platformy scentralizowanego zarządzania APC oparte na oprogramowaniu StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity, i Energy Efficiency. Nowe zarządzane listwy PDU z serii AP8000 zapewniają monitorowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności i gniazda IEC z blokadami.
Więcej informacji
Oferowane przez firmę APC zarządzane listwy zasilające i moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie oferują zaawansowany, konfigurowalny system zarządzania i aktywnego monitorowania. Zdalne sterowanie gniazdami zasilającymi umożliwia włączanie/wyłączanie urządzeń w celu ich zresetowania oraz wyklucza używanie poszczególnych gniazd przez osoby do tego nieupoważnione. Opóźnione sekwencyjne włączanie/wyłączanie zasilania umożliwia zdefiniowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń w celu uniknięcia przeciążeń obwodów. Pomiar prądu zapewnia zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń, a użytkownik może definiować alarmy ostrzegające o potencjalnym przeciążeniu obwodów. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do zarządzanych listew i modułów PDU oraz konfigurowania ich i zarządzania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP, wiersz poleceń i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania APC oparte na produktach InfraStruxure Central, Operations, Capacity i Energy Efficiency. Nowe zarządzane moduły PDU do montażu w szafie z rodziny AP8000 zapewniają monitorowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności i gniazda IEC z blokadami.
Więcej informacji
Oferowane przez firmę APC listwy zasilające (PDU) do montażu w szafie oferują aktywny system monitorowania poszczególnych gniazd pozwalający na optymalizację wykorzystania energii i skuteczną ochronę obwodów. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując lokalnie i zdalnie o potencjalnych nieoczekiwanych przeciążeniach obwodów. Listwy zasilające (PDU) do montażu w szafie z monitorowaniem poszczególnych gniazd dostarczają informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów danych na podejmowanie optymalnych decyzji o równoważeniu obciążenia i skalowaniu środowisk IT, pod kątem obniżenia całkowitych kosztów posiadania. Takie listwy zasilające do montażu w szafie zapewniają monitorowanie poboru mocy z poszczególnych gniazd, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności i gniazda IEC z blokadami. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do listew zasilających z monitorowaniem poszczególnych gniazd oraz konfigurowania ich i sterowania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Capacity Manager i Change Manager.
Więcej informacji
Oferowane przez firmę APC monitorowane moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie oferują aktywny system monitorowania pozwalający na optymalizację wykorzystania energii i skuteczną ochronę obwodów. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując lokalnie i zdalnie o potencjalnych nieoczekiwanych przeciążeniach obwodów. Monitorowane moduły PDU do montażu w szafie dostarczają informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów danych na podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji o równoważeniu obciążenia i skalowaniu środowisk IT, pod kątem obniżenia całkowitych kosztów posiadania. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do monitorowanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i zarządzania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Operations, Capacity i Energy Efficiency. Nowe monitorowane moduły PDU z rodziny AP8000 zapewniają monitorowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności, gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wyłączniki automatyczne.
Więcej informacji
Oferowane przez firmę APC podstawowe listwy zasilające do montażu w szafie zapewniają niezawodną dystrybucję zasilania z jednego wejścia przez wiele gniazd wyjściowych. Dostępne są zarówno rozwiązania dla niskoprądowych obwodów jednofazowych, jak i urządzenia do instalacji 3-fazowych o większej mocy.
Więcej informacji
Duży wybór kabli zasilających, w tym wejściowe, przejściowe i krosowe, do szerokiego spektrum zastosowań. Nowe blokowane kable zasilające IEC są wyposażone w opatentowane, łatwe w użyciu rozwiązanie unieruchamiające kabel podłączony do modułu dystrybucji zasilania (PDU) z rodziny AP8000.
Więcej informacji
Akcesoria Rack PDU zawierają zestawy klamer mocujących do montażu wielu pionowych urządzeń Rack PDU APC w szafach lub obudowach innych producentów, a także klamry mocujące przewody zasilające podłączone do Rack PDU. Specjalnie zaprojektowane SKU w urządzeniach PDU typu Basic, Metered i Switched mogą korzystać z tych zestawów mocujących. Przejrzyj listę, na której sprawdzisz czy Twoje urządzenie Rack PDU jest kompatybilne z klamrami. Sprawdź listę modeli kompatybilnych z szafami innych producentów.
Więcej informacji