Data Center Operation: Capacity

Planowanie i optymalizacja rzeczywistej mocy, wydajności i pojemności infrastruktury fizycznej w ramach modelu współużytkowanego centrum danych, pozwalające na efektywne udostępnianie nowych urządzeń i właściwe wyskalowanie centrum danych.

InfraStruXure Capacity przewiduje optymalne rozmieszczenie elementów infrastruktury fizycznej i urządzeń IT montowanych w szafach, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na moc elektryczną, chłodzenie i przestrzeń fizyczną, a także kryteria zdefiniowane przez użytkownika, takie jak nadmiarowość i grupowanie według zastosowań sieciowych i biznesowych. Ogranicza ukryte, niewykorzystane rezerwy mocy poprzez optymalne wykorzystanie infrastruktury fizycznej, a ponadto pomaga uniknąć nieplanowanych przestojów. Korzystając z wyrafinowanego mechanizmu modelowania bazującego na danych zbieranych w czasie rzeczywistym, InfraStruXure Capacity proaktywnie analizuje wpływ planowanych zmian przed ich wprowadzeniem, pozwalając na poprawę jakości procesów decyzyjnych i planistycznych dotyczących eksploatacji i rozwoju infrastruktury fizycznej.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Data Center Operation: Capacity, licencja na 10 szaf Numer katalogowy AP9110 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, licencja na 100 szaf Numer katalogowy AP91100 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, licencja na 1000 szaf Numer katalogowy AP911000 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity — licencja na 200 szaf Numer katalogowy AP91200 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, licencja na 2000 szaf Numer katalogowy AP912000 Cena --
Produkt Licencja InfraStruXure Capacity na 500 szaf Numer katalogowy AP91500 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, licencja na 5000 szaf Numer katalogowy AP915000 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity; licencja subskrypcyjna na 100 szaf Numer katalogowy SFTWCAP100R-DIGI Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity; licencja subskrypcyjna na 10 szaf Numer katalogowy SFTWCAP10R-DIGI Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 10 szaf Numer katalogowy WCAM1YR10 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 100 szaf Numer katalogowy WCAM1YR100 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 szaf Numer katalogowy WCAM1YR1000 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 200 szaf Numer katalogowy WCAM1YR200 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 2000 szaf Numer katalogowy WCAM1YR2000 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 500 szaf Numer katalogowy WCAM1YR500 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 5000 szaf Numer katalogowy WCAM1YR5000 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, 3-letni kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 10 szaf Numer katalogowy WCAM3YR10 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, 3-letni kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 100 szaf Numer katalogowy WCAM3YR100 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, 3-letni kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 1000 szaf Numer katalogowy WCAM3YR1000 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, 3-letni kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 200 szaf Numer katalogowy WCAM3YR200 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, 3-letni kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 2000 szaf Numer katalogowy WCAM3YR2000 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, 3-letni kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 500 szaf Numer katalogowy WCAM3YR500 Cena --
Produkt Data Center Operation: Capacity, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 5000 szaf Numer katalogowy WCAM3YR5000 Cena --
Ochrona
Zabezpieczenie hasłem Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
Dostęp dla wielu użytkowników Umożliwia kilku użytkownikom jednoczesną pracę z aplikacją.
Role użytkowników Różne poziomy dostępu realizowane poprzez nazwy logowania i wstępnie zdefiniowane role użytkowników.
Dostęp "tylko do odczytu" Opcja "tylko do odczytu" umożliwia udostępnienia, bez ryzyka nieautoryzowanych zmian konfiguracji systemu.
Zarządzanie
Globalne wyszukiwanie zasobów Możliwość szybkiego znalezienia zasobów przy użyciu wyszukiwania pełnotekstowego oraz eksportowania danych o urządzeniach w formacie Excel.
Biblioteka zasobów Wykorzystanie rozbudowanej biblioteki elementów infrastruktury fizycznej i urządzeń IT czołowych dostawców.
Panel aktualizowany na żywo Pełna przejrzystość kluczowych wskaźników wydajności (KPI) centrum danych, które prezentowane są na konfigurowalnych panelach kontrolnych w sieci WWW i niosą ze sobą informacje istotne na poziomie zarządzania.
Niezależne od dostawcy Możliwość modelowania danych o urządzeniach dowolnego dostawcy, a tym samym zgodność z istniejącymi środowiskami centrów danych.
Urządzenia niestandardowe Szybkie (2 kliknięcia) dostosowywanie urządzeń z katalogu do specyfikacji użytkownika, poprzez korygowanie takich danych, jak wymagana moc, adres MAC itp.
Sprawność
Opcjonalne usługi instalacyjno-wdrożeniowe Szybkie wdrożenie przy wykorzystaniu usług profesjonalnych APC.
Wspólny model danych Zapewnienie dostępności dojrzałych i zsynchronizowanych danych w całym cyklu życia centrum danych.
Lokalizacja Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach lokalnych.
Planowanie
Środowiska z podwyższoną podłogą Bezpośredni dostęp do informacji o szybkości przepływu powietrza w przestrzeni wywiewnej umożliwia optymalne rozmieszczenie paneli perforowanych w pomieszczeniach z podwyższoną podłogą chłodzonych pod zwiększonym ciśnieniem.
Pomoc przy wyborze sprzętu IT Szybkie określanie optymalnej lokalizacji nowego serwera z uwzględnieniem potrzeb w zakresie infrastruktury fizycznej.
Wpływ na działalność Informuje o konsekwencjach awarii urządzeń instalowanych w szafie, pozwalając na szybkie zidentyfikowanie wpływu awarii na newralgiczne aplikacje.
Wpływ awarii infrastruktury na systemy IT Newralgiczne znaczenia są interpretowane w kontekście ich wpływu na serwer, a zagrożone maszyny wirtualne są automatycznie migrowane na sprawne hosty.
Analiza scenariuszy Umożliwia wypróbowanie skutków planowanych zmian w centrum danych bez faktycznego modyfikowania danych w aktywnej aplikacji InfraStruxure Operations.
Symulacja awarii urządzeń Umożliwia operatorom centrum danych proaktywne określanie wpływu awarii urządzeń na aplikacje o newralgicznym znaczeniu.
Analiza przepływu powietrza w 3D Symulacja dowolnych scenariuszy chłodzenia w centrum danych i błyskawiczna wizualizacja wpływu chłodzenia na infrastrukturę.
Równoważenie obciążenia, 3-fazowe Automatyczna dystrybucja i śledzenie poboru mocy urządzeń jedno- i trójfazowych, zapewniająca zrównoważenie obciążenia na trzech fazach systemu zasilania.
Wskaźnik przechwytywania Natychmiastowa wizualizacja dynamicznych zmian w przepływie powietrza w centrum danych na podstawie wskaźnika przechwytywania (Capture Index — CI) powietrza w gorących i chłodnych przejściach, umożliwiająca analizę skuteczności wykorzystania dostarczanego powietrza w czasie rzeczywistym.
Raporty dotyczące mocy Prezentacja danych o mocy planowanej i rzeczywistej w jednym widoku, pozwalająca na szczegółowe planowanie przyszłego zapotrzebowania.
Dostępność
Zmierzone parametry zasilania Zapobieganie przeciążeniom poprzez graficzne uwidocznienie średniego i szczytowego poboru mocy i pomiar faktycznego zużycia w monitorowanych listwach zasilających APC.
Dostępna moc Prezentacja dostępnej wydajności poprzez obliczanie rzeczywistego zużycia przestrzeni, zasilania i chłodzenia, dostępności portów sieciowych oraz limitów nośności podłóg i masy szaf w kontekście ograniczeń architektury centrum danych.
Prąd stały (DC) Nasze rozwiązania wspomagają planowanie mocy zasilania prądem stałym i zarządzanie powiązanym ryzykiem, a także możliwość obsługi mieszanych infrastruktur zasilających (AC i DC). Dzięki temu menedżerzy centrum przetwarzania danych mogą modelować urządzenia zasilane prądem stałym w swoim ośrodku i lepiej planować dostępność mocy oraz ryzyko związane z torem zasilania DC.
Wsparcie dla pomieszczeń z instalacją elektryczną Monitorowanie wydajności i planowanie zmian w scentralizowanych systemach zasilania, w obszarach poza głównym pomieszczeniem centrum danych.
Raport o przestrzeni U Prezentuje podręczny przegląd dostępnych przestrzeni U w centrum danych.
Strategie zarządzania mocą Grupowanie sprzętu IT w celu dopasowania do potrzeb w zakresie dostępności i uniknięcia marnowania przestrzeni, mocy i wydajności chłodzenia.
Znakowanie klawiatury Wprowadzanie informacji o lokalnych ograniczeniach poprzez dodawanie słów kluczowych do szaf i urządzeń w centrum danych.
Ścieżka zależności zasilania Odwzorowywanie relacji i zależności między ścieżkami zasilania i systemami fizycznymi.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania