Panel kontrolny 
Portal StruxureWare Portal oferuje przejrzystość kluczowych wskaźników wydajności centrum danych i metryk biznesowych, prezentując informacje szacunkowe dotyczące parametrów eksploatacji centrum danych. Portal ułatwia współużytkowanie informacji ze współpracownikami oraz firmami zewnętrznymi, oferując wspólną platformę i eliminując lukę między poszczególnymi obiektami i zainteresowanymi z obszaru IT i ze szczebla zarządu. Konfiguracja portalu StruxureWare Portal następuje w drodze wyboru szeregu predefiniowanych lub konfigurowalnych portletów, za pośrednictwem zintegrowanego, łatwego w obsłudze konfiguratora. Dostępna jest funkcja łatwego dodawania interaktywnych wykresów i tabel. Zbudowany na bazie platformy otwartej, przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia szybką konfigurację paneli kontrolnych zawierających kluczowe informacje. Środowisko Open Source, działające na bazie platformy Liferay, oferuje opcję wyświetlania treści stron WWW i metryk z kilku aplikacji, takich jak StruxureWare Resource Advisor, StruxureWare Data Center Operation, StruxureWare Data Center Expert, StruxureWare Power Monitoring Expert i StruxureWare Cooling Monitoring Expert.
Więcej informacji