Uniflair SP

Systemy Split i zintegrowane systemy chłodzenia darmowego do instalacji zewnętrznej

Uniflair SP to systemy typu split, w których parownik i skraplacz instalowane są osobno. Parownik jest przeznaczony do instalacji na suficie lub ścianie, natomiast skraplacz jest urządzeniem do montażu zewnętrznego. Aby ułatwić serwisowanie urządzenia, przewidziano osobny dostęp do płyty elektroniki, przedziału mechanicznego i wentylatorów. Oznacza to możliwość bezpiecznego przeprowadzenia kalibracji i prac serwisowych. Urządzenia te dostępne są w konfiguracji z chłodzeniem darmowym, pozwalającą na opcjonalne wykorzystanie powietrza z zewnątrz do chłodzenia pomieszczenia IT.

Więcej informacji
Łatwość serwisowania
Monitorowanie usług Wszystkie urządzenia monitorujące zintegrowane z urządzeniem pomagają w konserwacji profilaktycznej i umożliwiają kontrolę stanu systemu w trakcie jego pracy.
Łatwy dostęp serwisowy Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.
Zarządzanie
Interfejs sieciowy Możliwość zarządzania przez bezpośrednie podłączenie urządzenia do sieci z użyciem dedykowanego adresu IP, dzięki czemu można uniknąć konieczności zastosowania elementu pośredniczącego, np. serwera proxy. Zarządzanie jest możliwe za pośrednictwem przeglądarki internetowej, protokołu Telnet lub SSH. Funkcje powiadamiania informują użytkownika o ewentualnych problemach.
Integracja w systemie zarządzania budynkami Przesyłanie alarmów i punktów danych umożliwiających zarządzanie krytyczną infrastrukturą budynków z poziomu pojedynczego systemu.
Kontrolowany za pomocą mikroprocesorów Aktywna kontrola i monitorowanie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wyświetlacza alfanumerycznego o czterech wierszach i 80 znakach w wierszu.
Dostępność
Sprężarki z przesuwem Zastosowanie niewielu części ruchomych w celu zwiększenia niezawodności i wydłużenia oczekiwanego czasu eksploatacji.
Bezpośrednie darmowe chłodzenie Gdy temperatura powietrza zewnętrznego na to pozwala, wykorzystuje je do dodatkowego chłodzenia odbiorników.
Sterowanie z aktywną odpowiedzią Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i stanu urządzenia.
Dwa wejścia zasilające (Opcjonalnie) Dwa zasilacze zapewniające nadmiarowość zasilania po stronie wejściowej

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania