Chłodzenie klimatyzatorem InRow chłodzonym wodą lodową

Chłodzenie wodą lodową ze sprzężeniem zwrotnym dla średnich i dużych centrów danych

Explore InRow RC600 in 3D animation.
The InRow Chilled Water family closely couples the cooling with the heat source, improving predictability and efficiency. Intelligent controls actively adjust to match the load, addressing the dynamic demands of today's IT environments. Available in various configurations, these units meet the diverse requirements for data center cooling. IT operators looking to improve efficiency or deploy higher density equipment will benefit from the modular design of the InRow Chilled Water products

Więcej informacji
Sprawność
Budowa modularna Modułowa konstrukcja umożliwia zwiększenie wydajności chłodzenia skalowalnych systemów w miarę wzrostu zapotrzebowania.
Kółka nastawne Swoboda przemieszczania modułu tam, gdzie wymagane jest chłodzenie.
Skalowalne gęstości Skalowalne gęstości pozwalają na uzyskanie chłodzenia o wyższej gęstości przez integrację systemu bezpieczeństwa o przejściach gorącego powietrza z architekturą rzędową.
Całkowity koszt eksploatacji
Wentylatory o zmiennej prędkości Wentylatory o zmiennej prędkości obniżają zużycie energii w pozaszczytowych okresach chłodzenia.
Architektura rzędowa Odbiera wydmuchiwane gorące powietrze bezpośrednio z urządzeń IT, przez co uzyskiwana jawna wydajność chłodnicza jest większa niż w tradycyjnych architekturach chłodzenia.
Zarządzanie
Monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym Wyświetlanie bieżącej i dostępnej wydajności chłodniczej w czasie rzeczywistym.
Integracja w systemie zarządzania budynkami Przesyłanie alarmów i punktów danych umożliwiających zarządzanie krytyczną infrastrukturą budynków z poziomu pojedynczego systemu.
Kontrolowany za pomocą mikroprocesorów Aktywna kontrola i monitorowanie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wyświetlacza alfanumerycznego o czterech wierszach i 80 znakach w wierszu.
Łatwość serwisowania
Łatwy dostęp serwisowy Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.
Dostępność
Górne i dolne podłączenia wody schłodzonej Możliwość dostarczania schłodzonej wody od góry (instalacja prowadzona górą) lub od dołu (szafa na podłodze podniesionej).
Sterowanie z aktywną odpowiedzią Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i prawidłowości działania urządzenia.
Urządzenie kontroli wlotu do szafy Urządzenie kontroli wlotu do szafy gwarantuje temperaturę wlotową do urządzeń IT.
Dual A-B power inputs Zasilany z UPSa za pomocą dwóch, nadmiarowych wejść.
Przewidywalna wydajność chłodzenia Umieszczenie urządzenia w rzędzie szaf przybliża źródło chłodzenia do źródła obciążenia cieplnego. W ten sposób zostaje wyeliminowane mieszanie się powietrza i zapewniona przewidywalna architektura chłodzenia.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania