Data Center Operation

Błyskawiczny przegląd bieżących informacji eksploatacyjnych z centrum danych za pośrednictwem modułu zarządzania spisem zasobów, kalkulator PUE, alarmy z urządzeń sygnalizowane w czasie rzeczywistym oraz hierarchia lokalizacji.

Oprogramowanie InfraStruxure Operations umożliwia niezależne od dostawcy zarządzanie spisem zasobów i w czasie rzeczywistym sygnalizuje awarie urządzeń na wizualnym modelu fizycznego układu centrum danych. Przedstawia również rekomendacje dotyczące rozwiązania wykrytych problemów. Widok z możliwością przechodzenia na wyższe poziomy szczegółowości prezentuje w uporządkowanej formie poszczególne lokalizacje centrum danych — od widoku globalnego, poprzez widok lokalny, aż do pojedynczych zasobów. Kalkulator efektywności wykorzystania mocy (PUE — Power Usage Effectiveness) informuje o dziennym zużyciu energii. Rozwiązanie InfraStruxure Mobile umożliwia aktualizowanie informacji bezpośrednio na terenie centrum danych, pozwalając na dostęp do systemu InfraStruxure Operations z przenośnego urządzenia PDA.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt StruxureWare Operations, licencja na 10 szaf Numer katalogowy AP90010 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation, licencja na 100 szaf Numer katalogowy AP900100 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation; licencja na 1000 szaf Numer katalogowy AP9001000 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation, licencja na 200 szaf Numer katalogowy AP900200 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation; licencja na 2000 szaf Numer katalogowy AP9002000 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation, licencja na 500 szaf Numer katalogowy AP900500 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation; licencja na 5000 szaf Numer katalogowy AP9005000 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo; licencja (10 szaf / 93 m2 / 1000 stóp kw.) Numer katalogowy AP90110 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo; licencja (100 szaf / 930 m2 / 10000 stóp kw.) Numer katalogowy AP901100 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo; licencja (1000 szaf / 9300 m2 / 100000 stóp kw.) Numer katalogowy AP9011000 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo; licencja (200 szaf / 1860 m2 / 20000 stóp kw.) Numer katalogowy AP901200 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo; licencja (2000 szaf / 18600 m2 / 200000 stóp kw.) Numer katalogowy AP9012000 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo; licencja (5000 szaf / 46500 m2 / 500000 stóp kw.) Numer katalogowy AP9015000 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation; licencja subskrypcyjna na 10 szaf Numer katalogowy SFTWAP90010 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation; licencja subskrypcyjna na 100 szaf Numer katalogowy SFTWAP900100 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Operations: Vizor for Data Centers; aplikacja dla platformy Android Numer katalogowy SFVIZORANDROID23 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Operations: Vizor for Data Centers; aplikacja na iPhone'a Numer katalogowy SFVIZORIOS43 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation: Cluster Node; roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania; 1 serwer Numer katalogowy WDCHA1YR Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation: Cluster Node, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1 serwer Numer katalogowy WDCHA3YR Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Insight, 1-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania Numer katalogowy WDCI1YR Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Insight, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania Numer katalogowy WDCI3YR Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 10 szaf Numer katalogowy WOPC1YR10 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 100 szaf Numer katalogowy WOPC1YR100 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 szaf Numer katalogowy WOPC1YR1000 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 200 szaf Numer katalogowy WOPC1YR200 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 2000 szaf Numer katalogowy WOPC1YR2000 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 500 szaf Numer katalogowy WOPC1YR500 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 5000 szaf Numer katalogowy WOPC1YR5000 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 10 szaf Numer katalogowy WOPC3YR10 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 100 szaf Numer katalogowy WOPC3YR100 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 szaf Numer katalogowy WOPC3YR1000 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 200 szaf Numer katalogowy WOPC3YR200 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 2000 szaf Numer katalogowy WOPC3YR2000 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 500 szaf Numer katalogowy WOPC3YR500 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 5000 szaf Numer katalogowy WOPC3YR5000 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 10 szaf Numer katalogowy WOPS1YR10 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 2000 szaf Numer katalogowy WOPS1YR2000 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Operation, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 100 szaf Numer katalogowy WOPS3YR100 Cena --
Jak kupić
Kolokacja
Raport nt. miejsca fizycznego Błyskawicznie udostępnia przegląd przestrzeni, wskazując przestrzeń dostępną do sprzedaży, zajętą i zarezerwowaną, a także oznaczoną jako używaną wewnętrznie.
Raport o zasilaniu Przedstawia pojemność łączną w zestawieniu ze sprzedaną i danymi o obciążeniu w poszczególnych ośrodkach, udostępniając przegląd mocy dostępnej w danej chwili.
Raport o gniazdach zasilających Sygnalizuje aktualny stan wtyczek i gniazd jednej lub wielu listew PDU lub najemców, a w szczególności wskazuje nadsubskrypcję.
Raport z inwentaryzacji najemców Prezentuje wszystkie urządzenia powiązane z jednym najemcą, pozwalając na błyskawiczne sporządzenie wykazu najemców.
Wizualizacja klatkowa Umożliwia wizualizację dostępnej powierzchni i przestrzeni z uwzględnieniem anonimizowanych danych o najemcach na etapie planowania, rezerwacji i sprzedaży.
Zmierzona moc klatki Umożliwia szczegółowe naliczanie opłat dla poszczególnych najemców na podstawie przejrzystych danych o mocy sprzedanej i zmierzonej.
Zapis kontrolny Rejestruje wszystkie zmiany w wyposażeniu klatki i infrastruktury w całym cyklu życia centrum danych, zapewniając przejrzystość i łatwość określania wymagań w zakresie konserwacji.
Trójwymiarowy widok klatki Zaznacza granice klatek na trójwymiarowej wizualizacji i automatycznie oblicza powierzchnię klatki.
Klient WWW Zapewnia dostęp do informacji o zasobach centrum przetwarzania danych, wykorzystaniu mocy i dostępnej mocy za pośrednictwem dowolnej przeglądarki WWW. Takie rozwiązanie ogranicza koszty obsługi technicznej i umożliwia menedżerom podejmowanie w czasie rzeczywistym decyzji opartych na rzetelnych danych.
Tenant impact analysis Odwzorowuje zasoby najemców na poziom pomieszczeń, klatek, szaf lub serwerów i pozwala na pogłębioną analizę wpływu ewentualnego przestoju na świadczone usługi.
Ochrona
Dostęp dla wielu użytkowników Umożliwia kilku użytkownikom jednoczesną pracę z aplikacją.
Zabezpieczenie hasłem Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
Dostęp "tylko do odczytu" Opcja "tylko do odczytu" umożliwia udostępnienia, bez ryzyka nieautoryzowanych zmian konfiguracji systemu.
Role użytkowników Różne poziomy dostępu realizowane poprzez nazwy logowania i wstępnie zdefiniowane role użytkowników.
Sprawność
Wsparcie dla pomieszczeń z instalacją elektryczną Monitorowanie wydajności i planowanie zmian w scentralizowanych systemach zasilania, w obszarach poza głównym pomieszczeniem centrum danych.
Opcjonalne usługi instalacyjno-wdrożeniowe Szybkie wdrożenie przy wykorzystaniu usług profesjonalnych APC.
Wspólny model danych Zapewnienie dostępności dojrzałych i zsynchronizowanych danych w całym cyklu życia centrum danych.
Niezależne od dostawcy Możliwość modelowania danych o urządzeniach dowolnego dostawcy, a tym samym zgodność z istniejącymi środowiskami centrów danych.
Lokalizacja Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach lokalnych.
Zarządzanie
Wirtualny magazyn Śledzenie nowych urządzeń od momentu przyjęcia do wirtualnego magazynu.
Widok konfigurowalny Umożliwia budowanie hierarchicznego modelu centrum danych opartego na lokalizacjach, w którym pomieszczenia centrum są pogrupowane w regiony, kraje, kampusy, ośrodki, budynki i sale.
Widok układu podłogi Wierne odzwierciedlenie centrum danych w postaci łatwych w obsłudze graficznych rzutów pomieszczeń i widoków z lotu ptaka.
Widok szafy z przodu Szczegółowy widok szafy z przodu stanowiący dokładną graficzną reprezentację urządzeń i ich rozmieszczenia w szafie.
Wiele pomieszczeń Umożliwia uwzględnienie wielu pomieszczeń na jednym rzucie w celu dokładnego przedstawienia rozległych infrastruktur i ułatwienia nawigacji między pomieszczeniami.
Urządzenia niestandardowe Szybkie (2 kliknięcia) dostosowywanie urządzeń z katalogu do specyfikacji użytkownika, poprzez korygowanie takich danych, jak wymagana moc, adres MAC itp.
Widok organizacyjny Umożliwia budowanie hierarchicznego modelu centrum danych opartego na lokalizacjach, w którym pomieszczenia centrum są pogrupowane w regiony, kraje, kampusy, ośrodki, budynki i sale.
Globalne wyszukiwanie zasobów Możliwość szybkiego znalezienia zasobów przy użyciu wyszukiwania pełnotekstowego oraz eksportowania danych o urządzeniach w formacie Excel.
Biblioteka zasobów Wykorzystanie rozbudowanej biblioteki elementów infrastruktury fizycznej i urządzeń IT czołowych dostawców.
Udogodnienia
Integracja z oprogramowaniem CAD Umożliwia importowanie rysunków z systemów CAD w celu szybkiego przemodelowania pomieszczenia i przekształcenia rysunków klatek w formacie CAD w model DCIM, z uwzględnieniem włączanych/wyłączanych warstw CAD zawierających wszystkie dostępne informacje o infrastrukturze.
Referencje w sieci Elastyczne podejście do zarządzania piętrami ułatwia operatorom stosowanie własnych strategii identyfikacji miejsc.
Zalecane działanie Enterprise Manager zapewnia szczegółowy opis problemów w momencie ich pojawienia się, jak również rekomenduje akcje, które powinny zostać podjęte w celu jego rozwiązania. Ta unikalna cecha redukuje potrzebę szkolenia i przyspiesza proces rozwiązywania problemów.
Dostępność
Alarmy w układzie fizycznym W czasie rzeczywistym dostarcza informacji o awariach urządzeń w formie graficznej — w układzie pomieszczenia lub w widoku przodu szafy.
Zarządzanie wyposażeniem Prezentacja danych o urządzeniach w układzie fizycznym z natychmiastowym dostępem do szczegółów urządzenia i atrybutów zasobów, a także przegląd funkcjonowania centrum danych.
Platforma korporacyjna Wysoka dostępność z nadmiarowym mechanizmem przełączania awaryjnego uzyskiwana dzięki konfiguracji klastrowej i równoważeniu obciążenia — w rezultacie powstaje system bez pojedynczego punktu awarii, odpowiedni do najbardziej newralgicznych zastosowań.
Panel aktualizowany na żywo Pełna przejrzystość kluczowych wskaźników wydajności (KPI) centrum danych, które prezentowane są na konfigurowalnych panelach kontrolnych w sieci WWW i niosą ze sobą informacje istotne na poziomie zarządzania.
Kalkulator PUE/DCiE Podaje wartość efektywności wykorzystania mocy (PUE — Power Usage Effectiveness), informując o dziennym zużyciu energii.
Mobilne rozwiązania wspomagające eksploatację centrów danych Współdziała z modułem InfraStruxure Mobile zapewniającym dostęp do aplikacji InfraStruxure Operations za pośrednictwem przenośnego urządzenia PDA Motorola (Symbol) MC70.
Asysta w zarządzaniu siecią Graficzny przegląd ścieżek sieciowych w centrum danych i ich wzajemnych połączeń.
Obsługa serwerów blade Precyzyjne odwzorowanie konfiguracji centrum danych poprzez modelowanie serwerów blade w ich obudowach.
Spis zasobów Uwzględnia ustrukturyzowane informacje na temat urządzeń zamontowanych w szafach, z podziałem na typ, wiek, producenta i właściwości — udostępniając podręczny przegląd wszystkich urządzeń zainstalowanych obecnie w centrum danych.