Data Center Operation: dostęp do serwera

Pełny dostęp do serwera w całym cyklu życia oraz włączanie/wyłączanie zasilania na potrzeby zdalnego zarządzania.

Data Center Operation: Server Access to aplikacja programowa oferująca pełny dostęp do systemu operacyjnego serwera w całym cyklu życia oraz kartę BMC umożliwiającą sterowanie wieloma urządzeniami IT z jednej konsoli dzięki zdalnemu zarządzaniu. Włączanie/wyłączanie zasilania pozwala użytkownikom na zdalny dostęp do serwerów offline, oraz włączanie/wyłączanie zasilania i restartowanie serwerów nawet w sytuacji awarii systemu operacyjnego. Server Access pozwala na dostęp do serwerów zarówno przez niezależny, jak i przez wspólny kanał danych. Dostęp do systemu BIOS lub BMC bezpośrednio z oprogramowania DCIM pozwala rozwiązać problemy sprzętowe uniemożliwiające normalny rozruch serwera.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Data Center Operation: Server Access; licencja na 100 węzłów Numer katalogowy AP902100 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access; licencja na 1000 węzłów Numer katalogowy AP9021000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access; licencja na 10000 węzłów Numer katalogowy AP90210000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access; licencja na 20000 węzłów Numer katalogowy AP90220000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access; licencja na 25 węzłów Numer katalogowy AP90225 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access; licencja na 500 węzłów Numer katalogowy AP902500 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access; licencja na 5000 węzłów Numer katalogowy AP9025000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 10000 węzłów Numer katalogowy WSA1YR10000N Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 węzłów Numer katalogowy WSA1YR1000N Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 100 węzłów Numer katalogowy WSA1YR100N Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 20000 węzłów Numer katalogowy WSA1YR20000N Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 25 węzłów Numer katalogowy WSA1YR25N Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 5000 węzłów Numer katalogowy WSA1YR5000N Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 500 węzłów Numer katalogowy WSA1YR500N Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 10000 węzłów Numer katalogowy WSA3YR10000N Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 węzłów Numer katalogowy WSA3YR1000N Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 100 węzłów Numer katalogowy WSA3YR100N Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 20000 węzłów Numer katalogowy WSA3YR20000N Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 25 węzłów Numer katalogowy WSA3YR25N Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 5000 węzłów Numer katalogowy WSA3YR5000N Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Server Access, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 500 węzłów Numer katalogowy WSA3YR500N Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Zarządzanie
Sterowanie wieloma urządzeniami z jednego Wyświetlanie, konfiguracja i sterowanie wieloma urządzeniami IT dostawcy za pośrednictwem jednej konsoli zapewnia bezpieczeństwo i prostotę zarządzania serwerem.
Obsługa zasobów różnych dostawców Obsługa wielu rodzajów zasobów IT i platform sprzętowych.
Programowy przełącznik KVM Redukcja kosztów dzięki eliminacji potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu w centrum danych.
Lokalizacja fizyczna Zapewnienie widoczności dokładnie w miejscu lokalizacji serwerów w centrum danych z myślą o dokładnych danych ogólnych i dotyczących stanu zapasów.
Dostępność
Zarządzanie podstawowe we wspólnym kanale danych Dostęp zarówno do systemu operacyjnego serwera, jak i systemu BMC za pośrednictwem sieci głównej w celu rozwiązania ewentualnych problemów.
Dostęp z systemu operacyjnego Podłączenie do systemu operacyjnego za pośrednictwem RDP, SSH i VNC.
Ścieżka dostępu i ślad Możliwość śledzenia i rejestrowania osób uzyskujących dostęp do serwerów oraz czasu uzyskania dostępu oraz sterowania za pośrednictwem programowego przełącznika KVM.
Dodatkowe zarządzanie przez osobny kanał danych Dostęp do problematycznych urządzeń za pośrednictwem dodatkowej ścieżki oraz rozwiązanie wszelkich problemów za pośrednictwem alternatywnej sieci o newralgicznym znaczeniu.
Włączanie/wyłączanie zasilania Zdalny dostęp do serwerów, zarówno włączonych, jak i wyłączonych, umożliwia bezzwłoczne sterowanie i ponowne uruchamianie.
Diagnostyka serwera Oferuje dostęp do dzienników audytu serwera z myślą o analizie i rozwiązywaniu problemów w przypadku zawieszenia systemu operacyjnego.
Dostęp do konsoli Zdalne sterowanie i zarządzanie urządzeniami IT w centrum danych za pośrednictwem programowego przełącznika KVM.
Konfiguracja BIOS Dostęp do ustawień BIOS i konfiguracji bezpośrednio z oprogramowania DCIM z myślą o rozwiązaniu problemów ze sprzętem uniemożliwiających prawidłowe uruchomienie serwera.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania