Data Center Operation: dostęp do serwera

Pełny dostęp do serwera w całym cyklu życia oraz włączanie/wyłączanie zasilania na potrzeby zdalnego zarządzania.

Data Center Operation: Server Access to aplikacja programowa oferująca pełny dostęp do systemu operacyjnego serwera w całym cyklu życia oraz kartę BMC umożliwiającą sterowanie wieloma urządzeniami IT z jednej konsoli dzięki zdalnemu zarządzaniu. Włączanie/wyłączanie zasilania pozwala użytkownikom na zdalny dostęp do serwerów offline, oraz włączanie/wyłączanie zasilania i restartowanie serwerów nawet w sytuacji awarii systemu operacyjnego. Server Access pozwala na dostęp do serwerów zarówno przez niezależny, jak i przez wspólny kanał danych. Dostęp do systemu BIOS lub BMC bezpośrednio z oprogramowania DCIM pozwala rozwiązać problemy sprzętowe uniemożliwiające normalny rozruch serwera.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt Data Center Operation: Server Access; licencja na 100 węzłów Numer katalogowy AP902100 Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access; licencja na 1000 węzłów Numer katalogowy AP9021000 Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access; licencja na 10000 węzłów Numer katalogowy AP90210000 Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access; licencja na 20000 węzłów Numer katalogowy AP90220000 Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access; licencja na 25 węzłów Numer katalogowy AP90225 Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access; licencja na 500 węzłów Numer katalogowy AP902500 Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access; licencja na 5000 węzłów Numer katalogowy AP9025000 Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 10000 węzłów Numer katalogowy WSA1YR10000N Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 węzłów Numer katalogowy WSA1YR1000N Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 100 węzłów Numer katalogowy WSA1YR100N Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 20000 węzłów Numer katalogowy WSA1YR20000N Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 25 węzłów Numer katalogowy WSA1YR25N Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 5000 węzłów Numer katalogowy WSA1YR5000N Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 500 węzłów Numer katalogowy WSA1YR500N Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 10000 węzłów Numer katalogowy WSA3YR10000N Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 węzłów Numer katalogowy WSA3YR1000N Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 100 węzłów Numer katalogowy WSA3YR100N Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 20000 węzłów Numer katalogowy WSA3YR20000N Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 25 węzłów Numer katalogowy WSA3YR25N Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 5000 węzłów Numer katalogowy WSA3YR5000N Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Server Access, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 500 węzłów Numer katalogowy WSA3YR500N Cena --
Jak kupić
Dostępność
Ścieżka dostępu i ślad Możliwość śledzenia i rejestrowania osób uzyskujących dostęp do serwerów oraz czasu uzyskania dostępu oraz sterowania za pośrednictwem programowego przełącznika KVM.
Diagnostyka serwera Oferuje dostęp do dzienników audytu serwera z myślą o analizie i rozwiązywaniu problemów w przypadku zawieszenia systemu operacyjnego.
Zarządzanie podstawowe we wspólnym kanale danych Dostęp zarówno do systemu operacyjnego serwera, jak i systemu BMC za pośrednictwem sieci głównej w celu rozwiązania ewentualnych problemów.
Dodatkowe zarządzanie przez osobny kanał danych Dostęp do problematycznych urządzeń za pośrednictwem dodatkowej ścieżki oraz rozwiązanie wszelkich problemów za pośrednictwem alternatywnej sieci o newralgicznym znaczeniu.
Konfiguracja BIOS Dostęp do ustawień BIOS i konfiguracji bezpośrednio z oprogramowania DCIM z myślą o rozwiązaniu problemów ze sprzętem uniemożliwiających prawidłowe uruchomienie serwera.
Dostęp z systemu operacyjnego Podłączenie do systemu operacyjnego za pośrednictwem RDP, SSH i VNC.
Dostęp do konsoli Zdalne sterowanie i zarządzanie urządzeniami IT w centrum danych za pośrednictwem programowego przełącznika KVM.
Włączanie/wyłączanie zasilania Zdalny dostęp do serwerów, zarówno włączonych, jak i wyłączonych, umożliwia bezzwłoczne sterowanie i ponowne uruchamianie.
Zarządzanie
Lokalizacja fizyczna Zapewnienie widoczności dokładnie w miejscu lokalizacji serwerów w centrum danych z myślą o dokładnych danych ogólnych i dotyczących stanu zapasów.
Obsługa zasobów różnych dostawców Obsługa wielu rodzajów zasobów IT i platform sprzętowych.
Sterowanie wieloma urządzeniami z jednego Wyświetlanie, konfiguracja i sterowanie wieloma urządzeniami IT dostawcy za pośrednictwem jednej konsoli zapewnia bezpieczeństwo i prostotę zarządzania serwerem.
Programowy przełącznik KVM Redukcja kosztów dzięki eliminacji potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu w centrum danych.