Data Center Operation: Energy Efficiency

Pełny wgląd w koszty zużycia energii oraz aktualne i historyczne dane o efektywności energetycznej instalacji, który umożliwia rozpoznawanie obszarów niskiej sprawności i uzyskanie lepszych wskaźników PUE/DCiE na poziomie podsystemów.

InfraStruxure Energy Efficiency udostępnia aktualne i historyczne wartości efektywności wykorzystania mocy (PUE — Power Usage Effectiveness), pozwalając na opartą na faktach analizę wykorzystania mocy przez zainstalowany sprzęt IT w kontekście całkowitego poboru mocy przez instalację w budynku. Narzędzie oferuje szczegółowy obraz efektywności wykorzystania energii z dokładnością do pojedynczych podsystemów, a także umożliwia analizę potencjalnych sposobów zwiększenia efektywności energetycznej. Dane o podsystemach mogą pochodzić z pomiarów lub oszacowań, dzięki czemu z aplikacji korzystać mogą także klienci niedysponujący licznikami mocy w wystarczającej liczbie. Internetowy panel sterowania zawiera informacje o aktualnych i wcześniejszych wartościach PUE, a także szczegółową analizę kosztów z podziałem na podsystemy. Moduł InfraStruxure Energy Efficiency jest dostępny za pośrednictwem oprogramowania InfraStruxure Operations i może być zintegrowany z systemem InfraStruxure Central oraz systemami korporacyjnymi innych firm.

Więcej informacji
Udogodnienia
Łatwa instalacja Krótszy czas i niższy koszt instalacji; do wdrożenia potrzebna jest minimalna liczba mierników mocy.
Panel aktualizowany na żywo Pełna przejrzystość kluczowych wskaźników wydajności (KPI) centrum danych, które prezentowane są na konfigurowalnych panelach kontrolnych w sieci WWW i niosą ze sobą informacje istotne na poziomie zarządzania.
Interfejs WWW Ma za zadanie ułatwić integrację ze stronami WWW innych firm za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (API).
Integracja danych z systemów różnych dostawców Umożliwia integrację z systemami innych firm do zarządzania przedsiębiorstwami i budynkami, m.in. TAC firmy Schneider, w zakresie zbierania danych, dostosowywania i integracji obliczeń efektywności PUE.
Całkowity koszt eksploatacji
Obciążenie emisją dwutlenku węgla Prezentacja obciążenia emisją CO2 generowanego przez każdy podsystem energetyczny umożliwiająca błyskawiczne obliczenia całkowitego obciążenia środowiskowego.
Raport PUE/DCiE Udostępnia raport zawierający bieżące i historyczne wartości PUE/DCiE, który obrazuje wpływ zmian sezonowych i nadaje się zarówno do użytku wewnętrznego, jak i prezentacji zewnętrznych.
Straty w podsystemach Umożliwia analizowanie strat energii i kosztów energii na poziomie podsystemów, pozwalając na precyzyjną identyfikację podsystemu generującego największe koszty.
Analiza efektywności energetycznej Podane bieżące i historyczne wartości PUE na podstawie aktualnego obciążenia generowanego przez sprzęt IT, pozwalające na opartą na faktach analizę efektywności energetycznej instalacji.
Ochrona
Dostęp dla wielu użytkowników Umożliwia kilku użytkownikom jednoczesną pracę z aplikacją.
Role użytkowników Różne poziomy dostępu realizowane poprzez nazwy logowania i wstępnie zdefiniowane role użytkowników.
Dostęp "tylko do odczytu" Opcja "tylko do odczytu" umożliwia udostępnienia, bez ryzyka nieautoryzowanych zmian konfiguracji systemu.
Zabezpieczenie hasłem Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
Sprawność
Lokalizacja Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach lokalnych.
Dostępność
Edytor zależności zasilania Przegląd przepływu mocy przez instalację, w tym hierarchiczne rozbicie przepływu od przyłącza do budynku aż do głównego modułu dystrybucji zasilania (PDU).
Nie są wymagane dane pomiarowe Korzysta z danych pomiarowych lub modelowanych, co pozwala na obsługę instalacji bez liczników mocy lub z niewielką liczbą liczników.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania