Data Center Operation: Chłodzenie Optymalizacja

Dynamicznie eliminuje gorące punkty i oszczędza energię poprzez inteligentne sterowanie.

Data Center Operation: Cooling Optimize nieustannie optymalizuje przepływ powietrza w pomieszczeniach i instalacjach centrum danych, przyczyniając się do zwiększenia niezawodności i dostępności. Cooling Optimize to system działający w pętli zamkniętej, który reaguje na dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym, automatycznie wykrywa i eliminuje gorące punkty oraz pomaga w diagnozowaniu potencjalnych zagrożeń. Aplikacja dba o to, by zapotrzebowanie na chłodzenie było zaspokojone przy jak najmniejszym wydatku energii, a przez to przynosi natychmiastowe oszczędności i zapewnia optymalne chłodzenie centrum danych. Aplikacja zapewnia administratorom placówki kontrolę nad temperaturami zadanymi oraz wgląd w warunki termiczne. Inteligentne oprogramowanie stale reguluje parametry chłodzenia w odpowiedzi na zmiany warunków środowiskowych. Ta realizowana w czasie rzeczywistym odpowiedź na zdarzenia wpływające na temperaturę, takie jak przeniesienia sprzętu, modernizacje lub wahania obciążenia IT, stabilizuje przepływ powietrza i pomaga w rozwiązaniu skomplikowanej łamigłówki, jaką jest alokacja zasobów systemu chłodzenia.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, licencja na 1000 szaf Numer katalogowy SWDCO1000RCL-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, licencja na 100 szaf Numer katalogowy SWDCO100RCL-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize — licencja dla 10 szaf Numer katalogowy SWDCO10RCL-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, licencja na 2000 szaf Numer katalogowy SWDCO2000RCL-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, licencja na 200 szaf Numer katalogowy SWDCO200RCL-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, licencja na 5000 szaf Numer katalogowy SWDCO5000RCL-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, licencja na 500 szaf Numer katalogowy SWDCO500RCL-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 szaf Numer katalogowy WCL1YR1000R-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 100 szaf Numer katalogowy WCL1YR100R-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 10 szaf Numer katalogowy WCL1YR10R-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 2000 szaf Numer katalogowy WCL1YR2000R-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 200 szaf Numer katalogowy WCL1YR200R-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 5000 szaf Numer katalogowy WCL1YR5000R-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 500 szaf Numer katalogowy WCL1YR500R-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 szaf Numer katalogowy WCL3YR1000R-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 100 szaf Numer katalogowy WCL3YR100R-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 10 szaf Numer katalogowy WCL3YR10R-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 2000 szaf Numer katalogowy WCL3YR2000R-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 200 szaf Numer katalogowy WCL3YR200R-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 5000 szaf Numer katalogowy WCL3YR5000R-DIGI Cena --
Jak kupić
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 500 szaf Numer katalogowy WCL3YR500R-DIGI Cena --
Jak kupić
Oszczędności finansowe
Oszczędność energii Przynosi nawet 40-procentowe oszczędności energii dzięki optymalizacji wykorzystania istniejącego sprzętu chłodzącego.
Wydłużona żywotność sprzętu Efektywne wykorzystanie sprzętu chłodzącego ogranicza pracochłonność konserwacji i wydłuża jego żywotność.
Ochrona
Dostęp dla wielu użytkowników Umożliwia kilku użytkownikom jednoczesną pracę z aplikacją.
Role użytkowników Różne poziomy dostępu realizowane poprzez nazwy logowania i wstępnie zdefiniowane role użytkowników.
Bezprzewodowe czujniki temperatury Korzysta z szeregu bezprzewodowych czujników temperatury, które pozwalają na dokładne określenie położenia obciążenia cieplnego w centrum danych.
Dostęp "tylko do odczytu" Opcja "tylko do odczytu" umożliwia udostępnienia, bez ryzyka nieautoryzowanych zmian konfiguracji systemu.
Zabezpieczenie hasłem Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
Zarządzanie
Optymalizacja dynamiczna Przepływ powietrza chłodzącego jest stale, w czasie rzeczywistym dopasowywany do potrzeb wynikających z dynamicznych zmian w środowisku centrum danych.
Reclaim cooling capacity Ciągła optymalizacja mocy chłodniczej umożliwia uwzględnienie zwiększonego obciążenia urządzeń IT i dodatkowych urządzeń IT w centrum danych.
Mapowanie wpływów System dostarcza dokładnych informacji o wpływie poszczególnych urządzeń chłodzących na temperaturę w każdym miejscu centrum danych.
Inteligentne sterowanie Dane dotyczące temperatury są bezprzewodowo przesyłane do bram sieciowych, agregowane i analizowane przez oprogramowanie sterujące, które określa odpowiednie zapotrzebowanie i bezpośrednio steruje urządzeniami chłodzącymi.
Dostępność
Ograniczanie ryzyka W sytuacji awaryjnej urządzenia chłodzące automatycznie zaczynają działać z maksymalną mocą, aby schłodzić pomieszczenia, nawet jeśli oprogramowanie Cooling Optimize nie jest w stanie nawiązać z nimi połączenia i nimi sterować.
Ochrona przed przestojami Natychmiastowe wykrywanie gorących punktów chroni przed przestojami i umożliwia nieprzerwane prowadzenie planowej działalności biznesowej.
Istniejąca infrastruktura chłodzenia Działa w istniejącej infrastrukturze; obsługuje systemy z bezpośrednim odparowaniem (DX), chłodzone wodą lodową, ekonomizery, chłodzenie przez odparowanie oraz systemy z przepływem powietrza pod podłogą, górą, w kanałach i bez kanałów.
Ręczne wymuszenie Umożliwia operatorom ręczne sterowanie urządzeniami i zasobami systemu chłodzenia — a decyzje operatorów mają wyższy priorytet niż systemowe.
Raport o zgodności z normami temperatury Sprawdza, czy temperatury szaf nie przekroczyły zadanych wartości, a także określa ewentualny czas, przez jaki temperatury szaf wykraczały poza zadane wartości, pozwalając na wykrycie potencjalnych nieprawidłowości w infrastrukturze fizycznej.
Raport z testu porównawczego Weryfikuje oszczędność energii i pieniędzy oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych uzyskaną dzięki zastosowaniu aktywnego sterowania chłodzeniem