Data Center Operation: Chłodzenie Optymalizacja

Dynamicznie eliminuje gorące punkty i oszczędza energię poprzez inteligentne sterowanie.

Data Center Operation: Cooling Optimize nieustannie optymalizuje przepływ powietrza w pomieszczeniach i instalacjach centrum danych, przyczyniając się do zwiększenia niezawodności i dostępności. Cooling Optimize to system działający w pętli zamkniętej, który reaguje na dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym, automatycznie wykrywa i eliminuje gorące punkty oraz pomaga w diagnozowaniu potencjalnych zagrożeń. Aplikacja dba o to, by zapotrzebowanie na chłodzenie było zaspokojone przy jak najmniejszym wydatku energii, a przez to przynosi natychmiastowe oszczędności i zapewnia optymalne chłodzenie centrum danych. Aplikacja zapewnia administratorom placówki kontrolę nad temperaturami zadanymi oraz wgląd w warunki termiczne. Inteligentne oprogramowanie stale reguluje parametry chłodzenia w odpowiedzi na zmiany warunków środowiskowych. Ta realizowana w czasie rzeczywistym odpowiedź na zdarzenia wpływające na temperaturę, takie jak przeniesienia sprzętu, modernizacje lub wahania obciążenia IT, stabilizuje przepływ powietrza i pomaga w rozwiązaniu skomplikowanej łamigłówki, jaką jest alokacja zasobów systemu chłodzenia.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, licencja na 1000 szaf Numer katalogowy SWDCO1000RCL-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, licencja na 100 szaf Numer katalogowy SWDCO100RCL-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize — licencja dla 10 szaf Numer katalogowy SWDCO10RCL-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, licencja na 2000 szaf Numer katalogowy SWDCO2000RCL-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, licencja na 200 szaf Numer katalogowy SWDCO200RCL-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, licencja na 5000 szaf Numer katalogowy SWDCO5000RCL-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, licencja na 500 szaf Numer katalogowy SWDCO500RCL-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 szaf Numer katalogowy WCL1YR1000R-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 100 szaf Numer katalogowy WCL1YR100R-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 10 szaf Numer katalogowy WCL1YR10R-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 2000 szaf Numer katalogowy WCL1YR2000R-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 200 szaf Numer katalogowy WCL1YR200R-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 5000 szaf Numer katalogowy WCL1YR5000R-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 500 szaf Numer katalogowy WCL1YR500R-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 szaf Numer katalogowy WCL3YR1000R-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 100 szaf Numer katalogowy WCL3YR100R-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 10 szaf Numer katalogowy WCL3YR10R-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 2000 szaf Numer katalogowy WCL3YR2000R-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 200 szaf Numer katalogowy WCL3YR200R-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 5000 szaf Numer katalogowy WCL3YR5000R-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 500 szaf Numer katalogowy WCL3YR500R-DIGI Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Dostępność
Istniejąca infrastruktura chłodzenia Działa w istniejącej infrastrukturze; obsługuje systemy z bezpośrednim odparowaniem (DX), chłodzone wodą lodową, ekonomizery, chłodzenie przez odparowanie oraz systemy z przepływem powietrza pod podłogą, górą, w kanałach i bez kanałów.
Ręczne wymuszenie Umożliwia operatorom ręczne sterowanie urządzeniami i zasobami systemu chłodzenia — a decyzje operatorów mają wyższy priorytet niż systemowe.
Ograniczanie ryzyka W sytuacji awaryjnej urządzenia chłodzące automatycznie zaczynają działać z maksymalną mocą, aby schłodzić pomieszczenia, nawet jeśli oprogramowanie Cooling Optimize nie jest w stanie nawiązać z nimi połączenia i nimi sterować.
Raport o zgodności z normami temperatury Sprawdza, czy temperatury szaf nie przekroczyły zadanych wartości, a także określa ewentualny czas, przez jaki temperatury szaf wykraczały poza zadane wartości, pozwalając na wykrycie potencjalnych nieprawidłowości w infrastrukturze fizycznej.
Ochrona przed przestojami Natychmiastowe wykrywanie gorących punktów chroni przed przestojami i umożliwia nieprzerwane prowadzenie planowej działalności biznesowej.
Raport z testu porównawczego Weryfikuje oszczędność energii i pieniędzy oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych uzyskaną dzięki zastosowaniu aktywnego sterowania chłodzeniem
Zarządzanie
Reclaim cooling capacity Ciągła optymalizacja mocy chłodniczej umożliwia uwzględnienie zwiększonego obciążenia urządzeń IT i dodatkowych urządzeń IT w centrum danych.
Mapowanie wpływów System dostarcza dokładnych informacji o wpływie poszczególnych urządzeń chłodzących na temperaturę w każdym miejscu centrum danych.
Inteligentne sterowanie Dane dotyczące temperatury są bezprzewodowo przesyłane do bram sieciowych, agregowane i analizowane przez oprogramowanie sterujące, które określa odpowiednie zapotrzebowanie i bezpośrednio steruje urządzeniami chłodzącymi.
Optymalizacja dynamiczna Przepływ powietrza chłodzącego jest stale, w czasie rzeczywistym dopasowywany do potrzeb wynikających z dynamicznych zmian w środowisku centrum danych.
Oszczędności finansowe
Oszczędność energii Przynosi nawet 40-procentowe oszczędności energii dzięki optymalizacji wykorzystania istniejącego sprzętu chłodzącego.
Wydłużona żywotność sprzętu Efektywne wykorzystanie sprzętu chłodzącego ogranicza pracochłonność konserwacji i wydłuża jego żywotność.
Ochrona
Role użytkowników Różne poziomy dostępu realizowane poprzez nazwy logowania i wstępnie zdefiniowane role użytkowników.
Bezprzewodowe czujniki temperatury Korzysta z szeregu bezprzewodowych czujników temperatury, które pozwalają na dokładne określenie położenia obciążenia cieplnego w centrum danych.
Zabezpieczenie hasłem Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
Dostęp dla wielu użytkowników Umożliwia kilku użytkownikom jednoczesną pracę z aplikacją.
Dostęp "tylko do odczytu" Opcja "tylko do odczytu" umożliwia udostępnienia, bez ryzyka nieautoryzowanych zmian konfiguracji systemu.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania