Data Center Operation: Change

Zarządzanie przepływem pracy umożliwia łatwe śledzenie i realizowanie przeniesień, uzupełnień i zmian wyposażenia centrum danych.

InfraStruxure Change zapewnia operatorom pełną kontrolę nad środowiskiem centrum danych poprzez implementacje zorganizowanych procesów przenoszenia, dodawania i zmiany, które istotnie ograniczają ryzyko niezamierzonych przestojów. Jest to zautomatyzowany system zarządzania przepływem pracy, w którym operatorzy mogą przydzielać zadania, rezerwować miejsce, śledzić status i tworzyć zapisy kontrolne, uzyskując tym samym pełną widoczność i możliwość rejestrowania historii cyklu życia zasobów. Opcjonalne rozwiązanie InfraStruxure Mobile umożliwia wprowadzanie zmian w informacjach eksploatacyjnych bezpośrednio na terenie centrum danych, obsługuje skanowanie kodów kreskowych i zapewnia integralność danych, a jednocześnie znacznie usprawnia pracę personelu.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt InfraStruXure Mobile Numer katalogowy AP9700S Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, licencja na 10 szaf Numer katalogowy AP9710 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, licencja na 100 szaf Numer katalogowy AP97100 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, licencja na 1000 szaf Numer katalogowy AP971000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change — licencja dla 200 szaf Numer katalogowy AP97200 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, licencja na 2000 szaf Numer katalogowy AP972000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, licencja na 500 szaf Numer katalogowy AP97500 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, licencja na 5000 szaf Numer katalogowy AP975000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 10 szaf Numer katalogowy WCHM1YR10 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 100 szaf Numer katalogowy WCHM1YR100 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 szaf Numer katalogowy WCHM1YR1000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 200 szaf Numer katalogowy WCHM1YR200 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 2000 szaf Numer katalogowy WCHM1YR2000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 500 szaf Numer katalogowy WCHM1YR500 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 5000 szaf Numer katalogowy WCHM1YR5000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 10 szaf Numer katalogowy WCHM3YR10 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 100 szaf Numer katalogowy WCHM3YR100 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 szaf Numer katalogowy WCHM3YR1000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 200 szaf Numer katalogowy WCHM3YR200 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 2000 szaf Numer katalogowy WCHM3YR2000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 500 szaf Numer katalogowy WCHM3YR500 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Change, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 5000 szaf Numer katalogowy WCHM3YR5000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Planowanie
Zautomatyzowany proces obsługi zleceń Tworzenie zleceń i automatyczne generowanie zadań przesuwania, dodawania lub zmiany sprzętu IT. Planowanie, przypisywanie i śledzenie statusu zadań rozbitych na podzadania w celu implementacji zmian w centrum danych.
Przegląd zarządzania zmianami Interaktywny interfejs prezentujący przeszłe, przyszłe i oczekujące zmiany, który ułatwia równoważenie zasobów i obciążenia oraz pomaga uniknąć kolizji przy planowaniu harmonogramów.
Planowanie serwisowania Usprawnione planowanie prac serwisowych i konserwacyjnych dzięki widoczności wszystkich planów serwisowych i unikaniu kolizji.
Integracja z BMC Remedy Przepływ i współużytkowanie informacji między oprogramowaniem Operations Change a czołowym systemem zarządzania procesami.
Zapis z kontroli zasobów Śledzenie operacji przenoszenia, dodawania i zmian zasobów według daty/godziny, właściciela i zleceń pracy — z możliwością wyświetlania, drukowania i eksportu.
Zapis z kontroli personelu Pełna przejrzystość zmian w sprzęcie fizycznym dokonywanych przez poszczególnych użytkowników.
Rezerwacja miejsca Błyskawiczne rezerwowanie zasilania, chłodzenia i miejsca w szafach dla nowych urządzeń.
Zarządzanie
Biblioteka zasobów Wykorzystanie rozbudowanej biblioteki elementów infrastruktury fizycznej i urządzeń IT czołowych dostawców.
Powiadomienia pocztą e-mail Informowanie wybranych użytkowników o ukończeniu zlecenia.
Raport o zmianach Natychmiastowa widoczność wszystkich przesunięć, nowych instalacji i zmian w całym centrum danych.
Globalne wyszukiwanie zasobów Możliwość szybkiego znalezienia zasobów przy użyciu wyszukiwania pełnotekstowego oraz eksportowania danych o urządzeniach w formacie Excel.
Zlecenia do druku Drukowanie poszczególnych zleceń ze szczegółami zadań wymaganych do ich realizacji.
Zaawansowane szablony przepływów pracy Użytkownicy mogą projektować równoległe i sekwencyjne przepływy pracy za pomocą graficznego edytora
Konfigurowalne szablony Możliwość określenia czynności, jakie muszą być wykonane, aby spełnione zostały warunki wynikające z danego zlecenia pracy — a tym samym łatwość egzekwowania zasad i wytycznych projektowych przy przeniesieniach, instalacjach i zmianach.
Widok raportu z postępów Łatwe śledzenie działań i postępów poprzez sortowanie wg zleceń, terminów, statusów i priorytetów.
Panel aktualizowany na żywo Pełna przejrzystość kluczowych wskaźników wydajności (KPI) centrum danych, które prezentowane są na konfigurowalnych panelach kontrolnych w sieci WWW i niosą ze sobą informacje istotne na poziomie zarządzania.
Sprawność
Opcjonalne usługi instalacyjno-wdrożeniowe Szybkie wdrożenie przy wykorzystaniu usług profesjonalnych APC.
Lokalizacja Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach lokalnych.
Ochrona
Dostęp "tylko do odczytu" Opcja "tylko do odczytu" umożliwia udostępnienia, bez ryzyka nieautoryzowanych zmian konfiguracji systemu.
Zabezpieczenie hasłem Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
Dostęp dla wielu użytkowników Umożliwia kilku użytkownikom jednoczesną pracę z aplikacją.
Role użytkowników Różne poziomy dostępu realizowane poprzez nazwy logowania i wstępnie zdefiniowane role użytkowników.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania