Data Center Operation: Capacity

Planowanie i optymalizacja rzeczywistej mocy, wydajności i pojemności infrastruktury fizycznej w ramach modelu współużytkowanego centrum danych, pozwalające na efektywne udostępnianie nowych urządzeń i właściwe wyskalowanie centrum danych.

InfraStruXure Capacity przewiduje optymalne rozmieszczenie elementów infrastruktury fizycznej i urządzeń IT montowanych w szafach, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na moc elektryczną, chłodzenie i przestrzeń fizyczną, a także kryteria zdefiniowane przez użytkownika, takie jak nadmiarowość i grupowanie według zastosowań sieciowych i biznesowych. Ogranicza ukryte, niewykorzystane rezerwy mocy poprzez optymalne wykorzystanie infrastruktury fizycznej, a ponadto pomaga uniknąć nieplanowanych przestojów. Korzystając z wyrafinowanego mechanizmu modelowania bazującego na danych zbieranych w czasie rzeczywistym, InfraStruXure Capacity proaktywnie analizuje wpływ planowanych zmian przed ich wprowadzeniem, pozwalając na poprawę jakości procesów decyzyjnych i planistycznych dotyczących eksploatacji i rozwoju infrastruktury fizycznej.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Data Center Operation: Capacity, licencja na 10 szaf Numer katalogowy AP9110 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, licencja na 100 szaf Numer katalogowy AP91100 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, licencja na 1000 szaf Numer katalogowy AP911000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity — licencja na 200 szaf Numer katalogowy AP91200 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, licencja na 2000 szaf Numer katalogowy AP912000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Licencja InfraStruXure Capacity na 500 szaf Numer katalogowy AP91500 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, licencja na 5000 szaf Numer katalogowy AP915000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 10 szaf Numer katalogowy WCAM1YR10 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 100 szaf Numer katalogowy WCAM1YR100 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 szaf Numer katalogowy WCAM1YR1000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 200 szaf Numer katalogowy WCAM1YR200 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 2000 szaf Numer katalogowy WCAM1YR2000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 500 szaf Numer katalogowy WCAM1YR500 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 5000 szaf Numer katalogowy WCAM1YR5000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, 3-letni kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 10 szaf Numer katalogowy WCAM3YR10 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, 3-letni kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 100 szaf Numer katalogowy WCAM3YR100 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, 3-letni kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 1000 szaf Numer katalogowy WCAM3YR1000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, 3-letni kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 200 szaf Numer katalogowy WCAM3YR200 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, 3-letni kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 2000 szaf Numer katalogowy WCAM3YR2000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, 3-letni kontrakt na serwisowanie oprogramowania, 500 szaf Numer katalogowy WCAM3YR500 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Capacity, 3-letni kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 5000 szaf Numer katalogowy WCAM3YR5000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Planowanie
Wskaźnik przechwytywania Natychmiastowa wizualizacja dynamicznych zmian w przepływie powietrza w centrum danych na podstawie wskaźnika przechwytywania (Capture Index — CI) powietrza w gorących i chłodnych przejściach, umożliwiająca analizę skuteczności wykorzystania dostarczanego powietrza w czasie rzeczywistym.
Analiza przepływu powietrza w 3D Symulacja dowolnych scenariuszy chłodzenia w centrum danych i błyskawiczna wizualizacja wpływu chłodzenia na infrastrukturę.
Raporty dotyczące mocy Prezentacja danych o mocy planowanej i rzeczywistej w jednym widoku, pozwalająca na szczegółowe planowanie przyszłego zapotrzebowania.
Środowiska z podwyższoną podłogą Bezpośredni dostęp do informacji o szybkości przepływu powietrza w przestrzeni wywiewnej umożliwia optymalne rozmieszczenie paneli perforowanych w pomieszczeniach z podwyższoną podłogą chłodzonych pod zwiększonym ciśnieniem.
Analiza scenariuszy Umożliwia wypróbowanie skutków planowanych zmian w centrum danych bez faktycznego modyfikowania danych w aktywnej aplikacji InfraStruxure Operations.
Równoważenie obciążenia, 3-fazowe Automatyczna dystrybucja i śledzenie poboru mocy urządzeń jedno- i trójfazowych, zapewniająca zrównoważenie obciążenia na trzech fazach systemu zasilania.
Wpływ na działalność Informuje o konsekwencjach awarii urządzeń instalowanych w szafie, pozwalając na szybkie zidentyfikowanie wpływu awarii na newralgiczne aplikacje.
Symulacja awarii urządzeń Umożliwia operatorom centrum danych proaktywne określanie wpływu awarii urządzeń na aplikacje o newralgicznym znaczeniu.
Pomoc przy wyborze sprzętu IT Szybkie określanie optymalnej lokalizacji nowego serwera z uwzględnieniem potrzeb w zakresie infrastruktury fizycznej.
Wpływ awarii infrastruktury na systemy IT Newralgiczne znaczenia są interpretowane w kontekście ich wpływu na serwer, a zagrożone maszyny wirtualne są automatycznie migrowane na sprawne hosty.
Dostępność
Prąd stały (DC) Nasze rozwiązania wspomagają planowanie mocy zasilania prądem stałym i zarządzanie powiązanym ryzykiem, a także możliwość obsługi mieszanych infrastruktur zasilających (AC i DC). Dzięki temu menedżerzy centrum przetwarzania danych mogą modelować urządzenia zasilane prądem stałym w swoim ośrodku i lepiej planować dostępność mocy oraz ryzyko związane z torem zasilania DC.
Dostępna moc Prezentacja dostępnej wydajności poprzez obliczanie rzeczywistego zużycia przestrzeni, zasilania i chłodzenia, dostępności portów sieciowych oraz limitów nośności podłóg i masy szaf w kontekście ograniczeń architektury centrum danych.
Zmierzone parametry zasilania Zapobieganie przeciążeniom poprzez graficzne uwidocznienie średniego i szczytowego poboru mocy i pomiar faktycznego zużycia w monitorowanych listwach zasilających APC.
Ścieżka zależności zasilania Odwzorowywanie relacji i zależności między ścieżkami zasilania i systemami fizycznymi.
Znakowanie klawiatury Wprowadzanie informacji o lokalnych ograniczeniach poprzez dodawanie słów kluczowych do szaf i urządzeń w centrum danych.
Strategie zarządzania mocą Grupowanie sprzętu IT w celu dopasowania do potrzeb w zakresie dostępności i uniknięcia marnowania przestrzeni, mocy i wydajności chłodzenia.
Raport o przestrzeni U Prezentuje podręczny przegląd dostępnych przestrzeni U w centrum danych.
Wsparcie dla pomieszczeń z instalacją elektryczną Monitorowanie wydajności i planowanie zmian w scentralizowanych systemach zasilania, w obszarach poza głównym pomieszczeniem centrum danych.
Zarządzanie
Niezależne od dostawcy Możliwość modelowania danych o urządzeniach dowolnego dostawcy, a tym samym zgodność z istniejącymi środowiskami centrów danych.
Biblioteka zasobów Wykorzystanie rozbudowanej biblioteki elementów infrastruktury fizycznej i urządzeń IT czołowych dostawców.
Urządzenia niestandardowe Szybkie (2 kliknięcia) dostosowywanie urządzeń z katalogu do specyfikacji użytkownika, poprzez korygowanie takich danych, jak wymagana moc, adres MAC itp.
Globalne wyszukiwanie zasobów Możliwość szybkiego znalezienia zasobów przy użyciu wyszukiwania pełnotekstowego oraz eksportowania danych o urządzeniach w formacie Excel.
Panel aktualizowany na żywo Pełna przejrzystość kluczowych wskaźników wydajności (KPI) centrum danych, które prezentowane są na konfigurowalnych panelach kontrolnych w sieci WWW i niosą ze sobą informacje istotne na poziomie zarządzania.
Sprawność
Wspólny model danych Zapewnienie dostępności dojrzałych i zsynchronizowanych danych w całym cyklu życia centrum danych.
Opcjonalne usługi instalacyjno-wdrożeniowe Szybkie wdrożenie przy wykorzystaniu usług profesjonalnych APC.
Lokalizacja Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach lokalnych.
Ochrona
Role użytkowników Różne poziomy dostępu realizowane poprzez nazwy logowania i wstępnie zdefiniowane role użytkowników.
Dostęp dla wielu użytkowników Umożliwia kilku użytkownikom jednoczesną pracę z aplikacją.
Dostęp "tylko do odczytu" Opcja "tylko do odczytu" umożliwia udostępnienia, bez ryzyka nieautoryzowanych zmian konfiguracji systemu.
Zabezpieczenie hasłem Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania