Data Center Expert

Skalowalny system monitorowania przeznaczony do środowisk informatycznych. Zbiera, porządkuje i dystrybuuje krytyczne alerty, sygnał wideo z kamer przemysłowych i kluczowe informacje, udostępniając z dowolnego miejsca w sieci jednolity widok złożonych infrastruktur.

InfraStruXure Central udostępnia organizacjom efektywne, wydajne metody monitorowania urządzeń fizycznych pochodzących od różnych dostawców i należących do systemów zasilania, chłodzenia, bezpieczeństwa i monitorowania środowiska. Monitorowanie w czasie rzeczywistym, zdefiniowane przez użytkownika raporty i wykresy oraz natychmiastowe powiadamianie i eskalacja umożliwia szybką ocenę zdarzeń w infrastrukturze o znaczeniu krytycznym oraz eliminowanie problemów, które negatywnie wpływają na dostępność systemów IT. To scentralizowane repozytorium informacji o krytycznym znaczeniu jest dostępne jednocześnie dla wielu użytkowników z dowolnego miejsca sieci. Udostępnia tym samym skonsolidowany widok infrastruktury fizycznej. Platformy mogą być rozbudowywane wraz ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi poprzez dodawanie licencji na kolejne urządzenia oraz dodatkowe moduły nadzoru, zarządzania wydajnością i zmianami.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt StruxureWare Data Center Expert Basic Numer katalogowy AP9465 Cena 2 964,50 €
Produkt StruxureWare Data Center Expert Standard Numer katalogowy AP9470 Cena 6 745,75 €
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Expert Enterprise Numer katalogowy AP9475 Cena 12 826,00 €
Produkt StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine, klucz aktywacyjny — SKU klucza fizycznego/dokumentu Numer katalogowy AP94VMACT Cena 4 325,75 €
Produkt StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine — wersja próbna do pobrania Numer katalogowy AP94VMTRL Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Expert; tylko licencja na 100 węzłów Numer katalogowy AP95100 Cena 4 416,50 €
Produkt StruxureWare Data Center Expert; tylko licencja na 1000 węzłów Numer katalogowy AP951000 Cena 31 823,00 €
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Expert; tylko licencja na 25 węzłów Numer katalogowy AP9525 Cena 1 331,00 €
Produkt StruxureWare Data Center Expert; tylko licencja na 500 węzłów Numer katalogowy AP95500 Cena 17 545,00 €
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Expert, moduł wyjściowy Modbus TCP Numer katalogowy AP95MODBUS Cena 5 293,75 €
Produkt Brama Ethernet Link150 z POE Numer katalogowy EGX150POE Cena 736,89 €
Produkt NetBotz Surveillance Base — 15 węzłów Numer katalogowy NBSV1000 Cena 3 720,75 €
Produkt Pakiet dodatkowy do systemu monitoringu NetBotz — 5 węzłów Numer katalogowy NBSV1005 Cena 1 208,79 €
Produkt Pakiet dodatkowy do systemu monitoringu NetBotz — 10 węzłów Numer katalogowy NBSV1010 Cena 2 087,25 €
Produkt Pakiet dodatkowy do systemu monitoringu NetBotz — 25 węzłów Numer katalogowy NBSV1025 Cena 4 719,00 €
Produkt Apple iPhone Application 2.0.0 Numer katalogowy SFAPIPAP200 Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Expert 7.x Numer katalogowy SFSWDCE7X Cena --
Jak kupić
Produkt StruxureWare Data Center Expert, interfejs API Web Services Numer katalogowy SFWEBSVC Cena --
Pobierz
Produkt Data Center Expert: Infrastructure — klucz licencyjny na 1000 węzłów Numer katalogowy SWDCE1000NIF-DIGI Cena 37 631,00 €
Pobierz
Produkt Data Center Expert: Infrastructure — klucz licencyjny na 100 węzłów Numer katalogowy SWDCE100NIF-DIGI Cena 3 690,50 €
Pobierz
Produkt Data Center Expert: licencja na nadzór 10 węzłów Numer katalogowy SWDCE10NSV-DIGI Cena 1 905,75 €
Pobierz
Produkt Data Center Expert: Infrastructure — klucz licencyjny na 25 węzłów Numer katalogowy SWDCE25NIF-DIGI Cena 1 633,50 €
Pobierz
Produkt Data Center Expert: licencja na nadzór 25 węzłów Numer katalogowy SWDCE25NSV-DIGI Cena 4 325,75 €
Pobierz
Produkt Data Center Expert: Infrastructure — klucz licencyjny na 500 węzłów Numer katalogowy SWDCE500NIF-DIGI Cena 17 545,00 €
Pobierz
Produkt Miesięczny kontrakt na wsparcie dot. oprogramowania StruxureWare Data Center Expert Basic Numer katalogowy WMS1MBASIC Cena 27,05 €
Pobierz
Produkt Miesięczny kontrakt na wsparcie dot. oprogramowania StruxureWare Data Center Expert Enterprise Numer katalogowy WMS1MENT Cena 27,05 €
Pobierz
Produkt Miesięczny kontrakt na wsparcie dot. oprogramowania StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine Numer katalogowy WMS1MOVM Cena 27,05 €
Pobierz
Produkt Miesięczny kontrakt na wsparcie dot. oprogramowania StruxureWare Data Center Expert Standard Numer katalogowy WMS1MSTD Cena 27,05 €
Pobierz
Produkt Roczny kontrakt na wsparcie dot. oprogramowania StruxureWare Data Center Expert Software, 1000 węzłów Numer katalogowy WMS1YR1000N Cena 5 535,00 €
Pobierz
Produkt Roczny kontrakt na wsparcie dot. oprogramowania StruxureWare Data Center Expert Software, 100 węzłów Numer katalogowy WMS1YR100N Cena 785,97 €
Pobierz
Produkt Roczny kontrakt na wsparcie dot. oprogramowania StruxureWare Data Center Expert Software, 25 węzłów Numer katalogowy WMS1YR25N Cena 307,49 €
Pobierz
Produkt Roczny kontrakt na wsparcie dot. oprogramowania StruxureWare Data Center Expert Software, 500 węzłów Numer katalogowy WMS1YR500N Cena 3 105,75 €
Pobierz
Produkt Roczny kontrakt na wsparcie dot. oprogramowania StruxureWare Data Center Expert Basic Numer katalogowy WMS1YRBASIC Cena 307,49 €
Pobierz
Produkt Roczny kontrakt na wsparcie dot. oprogramowania StruxureWare Data Center Expert Enterprise Numer katalogowy WMS1YRENT Cena 307,49 €
Pobierz
Produkt Roczny kontrakt na wsparcie dot. oprogramowania StruxureWare Data Center Expert Standard Numer katalogowy WMS1YRSTD Cena 307,49 €
Pobierz
Produkt Roczny kontrakt na wsparcie dot. oprogramowania StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine Numer katalogowy WMS1YRVM Cena 258,29 €
Pobierz
Produkt 3-letni kontrakt na wsparcie dot. oprogramowania StruxureWare Data Center Expert Software, 1000 węzłów Numer katalogowy WMS3YR1000N Cena 12 792,00 €
Pobierz
Produkt 3-letni kontrakt na wsparcie dot. oprogramowania StruxureWare Data Center Expert Software, 100 węzłów Numer katalogowy WMS3YR100N Cena 1 722,00 €
Pobierz
Produkt 3-letni kontrakt na wsparcie dot. oprogramowania StruxureWare Data Center Expert Software, 25 węzłów Numer katalogowy WMS3YR25N Cena 613,77 €
Pobierz
Produkt 3-letni kontrakt na wsparcie dot. oprogramowania StruxureWare Data Center Expert Software, 500 węzłów Numer katalogowy WMS3YR500N Cena 7 257,00 €
Pobierz
Strona:
Ochrona
Konfigurowalny dostęp użytkowników Definiowanie praw użytkowników decydujących o możliwości dostępu i wyświetlania poszczególnych grup. Sterowanie dostępem do urządzeń poprzez ograniczenie liczby kont definiowanych przez administratora.
Komunikacja szyfrowana Szyfrowana (128-bitowym protokołem SSL) komunikacja między klientem a serwerem oraz szyfrowane identyfikatory i hasła użytkowników przechowywane na serwerze, zapewniające skuteczniejszą ochronę zasobów.
Wsparcie dla monitorowania zdalnego Usługa dostępna za pośrednictwem sieci WWW, która zapewnia dodatkowe, równoległe monitorowanie stanu poprawności fizycznej infrastruktury przedsiębiorstwa. Doświadczeni specjaliści nieustannie, przez całą dobę monitorują infrastrukturę fizyczną przedsiębiorstwa i pomagają w diagnozowaniu problemów, zanim staną się one krytyczne.
Dostępność
Niestandardowe raporty Stworzenie, zapisanie i ustalenie harmonogramu raportów zdefiniowanych przez użytkownika w celu ułatwienia zbierania, dystrybucji i analizy danych.
Graficzna analiza trendów Dostęp do danych bieżących i historycznych dotyczących dowolnego urządzenia lub grupy urządzeń. Wykresy korelacji na podstawie punktów danych, obrazujące potencjalnie niebezpieczne trendy.
Scentralizowane repozytorium alertów Dostęp do historii alertów z kilku urządzeń za pośrednictwem jednej centralnej bazy danych. Sortowanie alertów według typu, daty, urządzenia i/lub grupy monitorowanych urządzeń.
Zintegrowane przechowywanie danych Wysoce wydajne dyski twarde zapewniają więcej niż wystarczającą pojemność wewnętrznej pamięci masowej, natomiast sieciowa pamięć masowa NAS służy do długoterminowego przechowywania i archiwizacji danych.
Zlokalizowany interfejs użytkownika Alerty, opisy alertów i zalecane działania dotyczące urządzeń APC, zlokalizowane na 10 języków
Dopasowanie
Integracja z aplikacjami StruxureWare Management Dodatkowe aplikacje InfraStruxure Management — InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost i InfraStruxure Mobile — umożliwiają zintegrowane zarządzanie wykorzystaniem energii, planowanie i zarządzanie centrum danych w czasie rzeczywistym.
Architektura rozszerzalna Dostępne klucze licencji na węzły i aplikacje rozszerzają funkcjonalność i zasięg platformy, umożliwiając jej rozbudowywanie w odpowiedzi na potrzeby biznesowe.
Interfejs API do usług Web Services Umożliwia integrację danych i zdarzeń generowanych przez InfraStruXure Central z istniejącymi aplikacjami IT i narzędziami wywołującymi usługi Web Services
Dodatkowa aplikacja monitorująca Lepsza widoczność krytycznych zasobów dzięki zarządzaniu zagrożeniami fizycznymi oraz monitorowaniu i rejestrowaniu wszelkiej aktywności w chronionych obszarach. Scentralizowane repozytorium umożliwia użytkownikowi przeglądanie, wyszukiwanie i znakowanie zdarzeń.
Dodatkowy moduł wyjściowy TCP dla interfejsu Modbus Przekazuje dane i wybrane zdarzenia z urządzeń objętych zarządzaniem InfraStruXure Central do istniejących systemów zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem sieci Ethernet
Zarządzanie
Wyszukiwanie dowolnego tekstu Szybkie znajdowanie urządzeń i alertów przy użyciu pola wyszukiwania swobodnego.
Filtry alarmów Dostosowywanie interfejsu użytkownika tak, aby były wyświetlane urządzenia w stanie krytycznym, ostrzeżenia lub normalnym.
Scentralizowane zarządzanie Możliwość centralnego zarządzania i sterowania dużą siecią urządzeń.
Integracja z NMS Integracja pułapek SNMP z korporacyjnym systemem zarządzania, która umożliwia sygnalizację alertów generowanych przez urządzenia objęte zarządzaniem InfraStruXure Central
Powiadomienie o błędzie Powiadamianie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym minimalizuje czas reakcji na krytyczne sytuacje w infrastrukturze. Umożliwia administratorom IT skrócenie średniego czasu naprawy, poprawę efektywności i ograniczenie do minimum czasu przestojów.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym APC Enterprise Manager zapewnia monitorowanie urządzeń APC w czasie rzeczywistym, co umożliwia Ci szybkie rozwiązanie problemów z zasilaniem, które mogą mieć wpływ na dostępność sieci. Domyślny ekran statusu urządzenia Enterprise Manager określa status każdego UPS APC w sieci i daje opis problemów w momencie ich pojawienia się.
Zunifikowana konsola Konfigurowalna aplikacja kliencka dla systemów Windows i Linux umożliwia natychmiastowy dostęp do aplikacji InfraStruXure Central z dowolnego miejsca sieci.
Obsługa urządzeń wielu dostawców Wszechstronne monitorowanie urządzeń różnych dostawców zgodnych z protokołem SNMP i podłączonych do sieci. Doskonała widoczność istniejących urządzeń SNMP dzięki powiadomieniom o alertach przekroczenia progów, określaniu trendów danych i raportowaniu.
Sprawność
Advanced device grouping Definiowanie praw użytkowników decydujących o możliwości dostępu i wyświetlania poszczególnych grup. Sterowanie dostępem do urządzeń poprzez ograniczenie liczby kont definiowanych przez administratora.
Sieci prywatne Ograniczenie liczby publicznych adresów IP potrzebnych do zarządzania urządzeniami poprzez umieszczenie ich w odseparowanej, bezpiecznej sieci.
Masowa aktualizacja oprogramowania firmware Skrócenie czasu konfiguracji i uproszczenie zarządzania urządzeniami poprzez jednoczesne uaktualnienie oprogramowania firmware w wielu urządzeniach APC.
Odwzorowanie niestandardowe Niestandardowe tła, unikalne ikony wybierane przez użytkownika i umieszczanie urządzeń metodą przeciągnij i upuść ułatwiają szybkie identyfikowanie urządzeń będących źródłem problemów, a tym samym ograniczają czas przestojów, liczbę błędów i koszty.
Automatyczne wykrywanie Skraca czas instalacji i wdrażania urządzeń infrastruktury fizycznej poprzez automatyczne wykrywanie w sieci urządzeń obsługujących funkcje zarządzania.
Konfiguracja całościowa Kompleksowe funkcje konfiguracji masowej, umożliwiające użytkownikom tworzenie, zapisywanie i aktywne wysyłanie konfiguracji lub ustawień urządzeń do podobnych urządzeń APC wyposażonych w karty zarządzające Network Management Card.