Monitoring & Control

Facility-level management of systems, devices, and processes. On-site managers and operators can control power and processes down to the device level, preventing business disruptions and disturbances. 
InfraStruXure Central udostępnia organizacjom efektywne, wydajne metody monitorowania urządzeń fizycznych pochodzących od różnych dostawców i należących do systemów zasilania, chłodzenia, bezpieczeństwa i monitorowania środowiska. Monitorowanie w czasie rzeczywistym, zdefiniowane przez użytkownika raporty i wykresy oraz natychmiastowe powiadamianie i eskalacja umożliwia szybką ocenę zdarzeń w infrastrukturze o znaczeniu krytycznym oraz eliminowanie problemów, które negatywnie wpływają na dostępność systemów IT. To scentralizowane repozytorium informacji o krytycznym znaczeniu jest dostępne jednocześnie dla wielu użytkowników z dowolnego miejsca sieci. Udostępnia tym samym skonsolidowany widok infrastruktury fizycznej. Platformy mogą być rozbudowywane wraz ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi poprzez dodawanie licencji na kolejne urządzenia oraz dodatkowe moduły nadzoru, zarządzania wydajnością i zmianami.
Więcej informacji