EcoStruxure IT Advisor

A cloud-based asset and planning software that enables data center managers to reduce OpEx and plan for uptime, with analytics to facilitate capacity planning decisions

EcoStruxure IT Advisor provides a simple and efficient way for data center managers to model and manage their multi-vendor physical infrastructure equipment, eliminating dependency on complex spreadsheets. Featuring inventory management for easy access to accurate asset data and impact simulation for optimized risk management, this cloud-based asset and planning software helps you reduce OpEx and plan for uptime. Analytics facilitate capacity planning decision-making, while automated workflows enable you to deploy best practices and reduce human error when placing your next IT asset.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt Ecostruxure IT Advisor 10 racks for 1 year Numer katalogowy SFTWAS10-DIGI Cena 652,19 €
Jak kupić
Produkt Ecostruxure IT Advisor 10 racks for 1 year billed monthly Numer katalogowy SFTWAS10M-DIGI Cena 676,39 €
Jak kupić
Produkt Ecostruxure IT Advisor 25 racks for 1 year Numer katalogowy SFTWAS25-DIGI Cena 1 542,75 €
Jak kupić
Produkt Ecostruxure IT Advisor 50 racks for 1 year Numer katalogowy SFTWAS50-DIGI Cena 2 964,50 €
Jak kupić
Produkt Ecostruxure IT Advisor 50 racks for 1 year billed monthly Numer katalogowy SFTWAS50M-DIGI Cena 3 115,75 €
Jak kupić
Produkt Ecostruxure IT Advisor 75 racks for 1 year Numer katalogowy SFTWAS75-DIGI Cena 4 235,00 €
Jak kupić
Produkt Ecostruxure IT Advisor 75 racks for 1 year billed monthly Numer katalogowy SFTWAS75M-DIGI Cena 4 446,75 €
Jak kupić
Dostępność
Zarządzanie wyposażeniem Prezentacja danych o urządzeniach w układzie fizycznym z natychmiastowym dostępem do szczegółów urządzenia i atrybutów zasobów, a także przegląd funkcjonowania centrum danych.
Spis zasobów Uwzględnia ustrukturyzowane informacje na temat urządzeń zamontowanych w szafach, z podziałem na typ, wiek, producenta i właściwości — udostępniając podręczny przegląd wszystkich urządzeń zainstalowanych obecnie w centrum danych.
Asysta w zarządzaniu siecią Graficzny przegląd ścieżek sieciowych w centrum danych i ich wzajemnych połączeń.
Panel aktualizowany na żywo Pełna przejrzystość kluczowych wskaźników wydajności (KPI) centrum danych, które prezentowane są na konfigurowalnych panelach kontrolnych w sieci WWW i niosą ze sobą informacje istotne na poziomie zarządzania.
Analiza efektywności energetycznej Podane bieżące i historyczne wartości PUE na podstawie aktualnego obciążenia generowanego przez sprzęt IT, pozwalające na opartą na faktach analizę efektywności energetycznej instalacji.
Alarmy w układzie fizycznym W czasie rzeczywistym dostarcza informacji o awariach urządzeń w formie graficznej — w układzie pomieszczenia lub w widoku przodu szafy.
Udogodnienia
Integracja z oprogramowaniem CAD Umożliwia importowanie rysunków z systemów CAD w celu szybkiego przemodelowania pomieszczenia i przekształcenia rysunków klatek w formacie CAD w model DCIM, z uwzględnieniem włączanych/wyłączanych warstw CAD zawierających wszystkie dostępne informacje o infrastrukturze.
Klient WWW Zapewnia dostęp do informacji o zasobach centrum przetwarzania danych, wykorzystaniu mocy i dostępnej mocy za pośrednictwem dowolnej przeglądarki WWW. Takie rozwiązanie ogranicza koszty obsługi technicznej i umożliwia menedżerom podejmowanie w czasie rzeczywistym decyzji opartych na rzetelnych danych.
Referencje w sieci Elastyczne podejście do zarządzania piętrami ułatwia operatorom stosowanie własnych strategii identyfikacji miejsc.
Zarządzanie
Urządzenia niestandardowe Szybkie (2 kliknięcia) dostosowywanie urządzeń z katalogu do specyfikacji użytkownika, poprzez korygowanie takich danych, jak wymagana moc, adres MAC itp.
Widok konfigurowalny Umożliwia budowanie hierarchicznego modelu centrum danych opartego na lokalizacjach, w którym pomieszczenia centrum są pogrupowane w regiony, kraje, kampusy, ośrodki, budynki i sale.
Przegląd zarządzania zmianami Interaktywny interfejs prezentujący przeszłe, przyszłe i oczekujące zmiany, który ułatwia równoważenie zasobów i obciążenia oraz pomaga uniknąć kolizji przy planowaniu harmonogramów.
Zautomatyzowany proces obsługi zleceń Tworzenie zleceń i automatyczne generowanie zadań przesuwania, dodawania lub zmiany sprzętu IT. Planowanie, przypisywanie i śledzenie statusu zadań rozbitych na podzadania w celu implementacji zmian w centrum danych.
Wiele pomieszczeń Umożliwia uwzględnienie wielu pomieszczeń na jednym rzucie w celu dokładnego przedstawienia rozległych infrastruktur i ułatwienia nawigacji między pomieszczeniami.
Zarządzanie mocą i wydajnością Globalne zarządcze ujęcie dostępnej pojemności i mocy centrum danych umożliwiające wysokopoziomową analizę wykorzystania zasobów zasilania, chłodzenia, sieci i przestrzeni fizycznej.
Widok szafy z przodu Szczegółowy widok szafy z przodu stanowiący dokładną graficzną reprezentację urządzeń i ich rozmieszczenia w szafie.
Biblioteka zasobów Wykorzystanie rozbudowanej biblioteki elementów infrastruktury fizycznej i urządzeń IT czołowych dostawców.
Widok układu podłogi Wierne odzwierciedlenie centrum danych w postaci łatwych w obsłudze graficznych rzutów pomieszczeń i widoków z lotu ptaka.
Kolokacja
Wizualizacja klatkowa Umożliwia wizualizację dostępnej powierzchni i przestrzeni z uwzględnieniem anonimizowanych danych o najemcach na etapie planowania, rezerwacji i sprzedaży.
Zmierzona moc klatki Umożliwia szczegółowe naliczanie opłat dla poszczególnych najemców na podstawie przejrzystych danych o mocy sprzedanej i zmierzonej.
Trójwymiarowy widok klatki Zaznacza granice klatek na trójwymiarowej wizualizacji i automatycznie oblicza powierzchnię klatki.
Zapis kontrolny Rejestruje wszystkie zmiany w wyposażeniu klatki i infrastruktury w całym cyklu życia centrum danych, zapewniając przejrzystość i łatwość określania wymagań w zakresie konserwacji.
Raport z inwentaryzacji najemców Prezentuje wszystkie urządzenia powiązane z jednym najemcą, pozwalając na błyskawiczne sporządzenie wykazu najemców.
Raport o zasilaniu Przedstawia pojemność łączną w zestawieniu ze sprzedaną i danymi o obciążeniu w poszczególnych ośrodkach, udostępniając przegląd mocy dostępnej w danej chwili.
Raport nt. miejsca fizycznego Błyskawicznie udostępnia przegląd przestrzeni, wskazując przestrzeń dostępną do sprzedaży, zajętą i zarezerwowaną, a także oznaczoną jako używaną wewnętrznie.