Uniflair Wall Mount Room Cooling

Jednostki naścienne do instalacji zewnętrznej, przeznaczone do zastosowań o newralgicznym znaczeniu

Uniflair WM to całkowicie autonomiczne urządzenie klimatyzacji precyzyjnej, które do pracy nie wymaga odrębnego wymiennika ciepła. Instalacja może być przeprowadzona bardzo szybko i sprowadza się do podłączenia instalacji elektrycznej oraz montażu w miejscu docelowym. Urządzenie dostępne jest w konfiguracji z chłodzeniem darmowym i posiada napędzane silnikiem klapy pozwalające na wykorzystanie powietrza z zewnątrz do chłodzenia pomieszczenia IT.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt Urządzenia ścienne typu monoblok do instalacji na zewnątrz z wyrzutem powietrza w górę Numer katalogowy WMA Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenie ścienne typu monoblok do instalacji na zewnątrz z wyrzutem powietrza w górę i systemem bezpośredniego chłodzenia darmowego Numer katalogowy WMF Cena --
Jak kupić
Oszczędność
Rozwiązania techniczne o wysokiej wydajności Działanie urządzenia jest optymalizowane przy każdym obciążeniu i w każdych warunkach zewnętrznych, co gwarantuje niezwykle niski pobór mocy.
Bezpośrednie darmowe chłodzenie Gdy temperatura powietrza zewnętrznego na to pozwala, wykorzystuje je do dodatkowego chłodzenia odbiorników.
Strategia modularna Modularna konstrukcja systemów mechanicznych i systemów sterowania umożliwia stopniową rozbudowę infrastruktury chłodzenia odpowiednio do potrzeb danej placówki. W rezultacie możliwe jest znaczne ograniczenie początkowych nakładów inwestycyjnych i odsunięcie wydatków w czasie.
Zarządzanie
Systemy zarządzania budynkami Urządzenia są zaprojektowane do współpracy z najpopularniejszymi systemami BMS, w tym BACnet i Modbus.
Interfejs sieciowy Możliwość zarządzania przez bezpośrednie podłączenie urządzenia do sieci z użyciem dedykowanego adresu IP, dzięki czemu można uniknąć konieczności zastosowania elementu pośredniczącego, np. serwera proxy. Zarządzanie jest możliwe za pośrednictwem przeglądarki internetowej, protokołu Telnet lub SSH. Funkcje powiadamiania informują użytkownika o ewentualnych problemach.
Kontrolowany za pomocą mikroprocesorów Aktywna kontrola i monitorowanie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wyświetlacza alfanumerycznego o czterech wierszach i 80 znakach w wierszu.
Sieć lokalna (LAN) Tworzy wspólny system sterowania koordynujący wszystkie dostępne zasoby i zapewniający maksymalną efektywność energetyczną oraz sprawne zarządzanie grupą w sytuacjach awaryjnych.
Łatwość serwisowania
Monitorowanie usług Wszystkie urządzenia monitorujące zintegrowane z urządzeniem pomagają w konserwacji profilaktycznej i umożliwiają kontrolę stanu systemu w trakcie jego pracy.
Usługa eksploatacyjna Newralgiczne komponenty mogą być serwisowane/wymieniane bez konieczności wyłączania systemu.
Łatwy dostęp serwisowy Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.
Dostępność
Sprężarki z przesuwem Zastosowanie niewielu części ruchomych w celu zwiększenia niezawodności i wydłużenia oczekiwanego czasu eksploatacji.
Dwa wejścia zasilające (Opcjonalnie) Dwa zasilacze zapewniające nadmiarowość zasilania po stronie wejściowej
Nadmiarowe komponenty Podzespoły systemu stanowiące potencjalne pojedyncze punkty awarii są zdublowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności.
Silniki o napędzie bezpośrednim Niemal wyeliminowane obciążenie łożysk, co wydłuża czas eksploatacji. Umożliwia fabryczne wyważanie integralnego zespołu wentylatora/silnika, co zmniejsza drgania i przyspiesza rozruch.
Sterowanie z aktywną odpowiedzią Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i stanu urządzenia.
Udogodnienia
Kompaktowe Urządzenie umożliwia błyskawiczną instalację bez konieczności prowadzenia przewodów czynnika chłodniczego i instalowania zewnętrznych wymienników ciepła.