Uniflair Med/Large Room Cooling

Obwodowa klimatyzacja precyzyjna pomieszczeń średnich i dużych centrów danych

Zobacz Uniflair na animacji 3D.
Najnowocześniejsze rozwiązania do klimatyzacji precyzyjnej, zdolne do utrzymywania stałej temperatury i wilgotności w bardzo wąskich granicach tolerancji. Produkty te idealnie nadają się do chłodzenia urządzeń IT zamontowanych w szafach i poza szafami, a zatem spełnią wymagania każdego środowiska centrum przetwarzania danych. Zastosowanie produktów Uniflair LE razem z rozwiązaniami do zapobiegania recyrkulacji powietrza między zimnymi a gorącymi przejściami pozwala na dalszą poprawę sprawności i uzyskanie większej gęstości instalacji

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt Wysoce sprawne wytwornice wody lodowej, z wyrzutem powietrza w dół, łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz i silnikiem z komutacją elektroniczną Numer katalogowy HDCV Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenie chłodzone powietrzem z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza w dół, wentylatorami EC z łopatkami wygiętymi wstecz i bezszczotkowymi sprężarkami VSD Numer katalogowy IDAV Cena --
Jak kupić
Produkt Energooszczędny klimatyzator precyzyjny z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza w dół, wentylatorami elektronicznie komutowanymi i sprężarkami VSD Numer katalogowy IDEV Cena --
Jak kupić
Produkt Klimatyzator precyzyjny z bezpośrednim odparowaniem, chłodzony wodą, z wyrzutem powietrza w dół, wentylatorami elektronicznie komutowanymi i sprężarkami VSD Numer katalogowy IDWV Cena --
Jak kupić
Produkt Klimatyzator precyzyjny chłodzony powietrzem z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza do góry, wentylatorami elektronicznie komutowanymi i sprężarkami VSD Numer katalogowy IUAV Cena --
Jak kupić
Produkt Energooszczędne klimatyzatory precyzyjne z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza w górę, wentylatorami elektronicznie komutowanymi i sprężarkami VSD Numer katalogowy IUEV Cena --
Jak kupić
Produkt Klimatyzatory precyzyjne z bezpośrednim odparowaniem, chłodzone wodą, z wyrzutem powietrza w górę, wentylatorami elektronicznie komutowanymi i sprężarkami VSD Numer katalogowy IUWV Cena --
Jak kupić
Produkt Klimatyzatory precyzyjne chłodzone powietrzem z bezpośrednim odparowaniem, z podpodłogowymi wentylatorami elektronicznie komutowanymi i sprężarkami VSD Numer katalogowy IXAV Cena --
Jak kupić
Produkt Energooszczędne klimatyzatory precyzyjne z bezpośrednim odparowaniem, z podpodłogowymi wentylatorami elektronicznie komutowanymi i sprężarkami VSD Numer katalogowy IXEV Cena --
Jak kupić
Produkt Klimatyzator precyzyjny z bezpośrednim odparowaniem, chłodzony wodą, z podpodłogowymi wentylatorami elektronicznie komutowanymi i sprężarkami VSD Numer katalogowy IXWV Cena --
Jak kupić
Produkt Klimatyzator precyzyjny chłodzony powietrzem z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza w dół i wentylatorami elektronicznie komutowanymi Numer katalogowy LDAV Cena --
Jak kupić
Produkt Klimatyzator precyzyjny chłodzony wodą, z wyrzutem powietrza w dół i wentylatorami sterowanymi elektronicznie Numer katalogowy LDCV Cena --
Jak kupić
Produkt Energooszczędne klimatyzatory precyzyjne z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza w dół i wentylatorami elektronicznie komutowanymi Numer katalogowy LDEV Cena --
Jak kupić
Produkt Klimatyzator precyzyjny z bezpośrednim odparowaniem, chłodzony wodą, z wyrzutem powietrza w dół i wentylatorami elektronicznie komutowanymi Numer katalogowy LDWV Cena --
Jak kupić
Produkt Klimatyzator precyzyjny chłodzony wodą, z wyrzutem powietrza do góry i wentylatorami sterowanymi elektronicznie Numer katalogowy LUCV Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia chłodzone powietrzem z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza w dół, z łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz Numer katalogowy TDAR Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenie chłodzone powietrzem z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza w dół, z łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz i silnikiem z komutacją elektroniczną Numer katalogowy TDAV Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia chłodzone wodą Twin Cool, z wyrzutem powietrza w dół, łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz Numer katalogowy TDDR Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia chłodzone wodą Twin Cool, z wyrzutem powietrza w dół, łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz i silnikiem z komutacją elektroniczną Numer katalogowy TDDV Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia energooszczędne, z wyrzutem powietrza w dół i łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz Numer katalogowy TDER Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia energooszczędne, z wyrzutem powietrza w dół, łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz i silnikiem z komutacją elektroniczną Numer katalogowy TDEV Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia chłodzone powietrzem Twin Cool, z wyrzutem powietrza w dół, z łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz Numer katalogowy TDTR Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia chłodzone powietrzem Twin Cool, z wyrzutem powietrza w dół, łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz i silnikiem z komutacją elektroniczną Numer katalogowy TDTV Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia chłodzone wodą z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza w dół, z łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz Numer katalogowy TDWR Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenie chłodzone wodą z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza w dół, łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz i silnikiem z komutacją elektroniczną Numer katalogowy TDWV Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia chłodzone powietrzem z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza w górę, łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz Numer katalogowy TUAR Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenie chłodzone powietrzem z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza w górę, łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz i elektronicznym silnikiem z komutacją Numer katalogowy TUAV Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia chłodzone wodą Twin Cool, z wyrzutem powietrza w górę, z łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz Numer katalogowy TUDR Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia chłodzone wodą Twin Cool, z wyrzutem powietrza w górę, łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz i silnikiem z komutacją elektroniczną Numer katalogowy TUDV Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia energooszczędne, z wyrzutem powietrza w górę i łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz Numer katalogowy TUER Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia energooszczędne, z wyrzutem powietrza w górę, łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz i silnikiem z komutacją elektroniczną Numer katalogowy TUEV Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia chłodzone powietrzem Twin Cool, z wyrzutem powietrza w górę, łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz Numer katalogowy TUTR Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia chłodzone powietrzem Twin Cool, z wyrzutem powietrza w górę, łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz i silnikiem z komutacją elektroniczną Numer katalogowy TUTV Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia chłodzone wodą z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza w górę, z łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz Numer katalogowy TUWR Cena --
Jak kupić
Produkt Urządzenia chłodzone wodą z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza w górę, łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz i silnikiem z komutacją elektroniczną Numer katalogowy TUWV Cena --
Jak kupić
Energy Management
Sieć lokalna (LAN) Tworzy wspólny system sterowania koordynujący wszystkie dostępne zasoby i zapewniający maksymalną efektywność energetyczną oraz sprawne zarządzanie grupą w sytuacjach awaryjnych.
Interfejs sieciowy Możliwość zarządzania przez bezpośrednie podłączenie urządzenia do sieci z użyciem dedykowanego adresu IP, dzięki czemu można uniknąć konieczności zastosowania elementu pośredniczącego, np. serwera proxy. Zarządzanie jest możliwe za pośrednictwem przeglądarki internetowej, protokołu Telnet lub SSH. Funkcje powiadamiania informują użytkownika o ewentualnych problemach.
Systemy zarządzania budynkami Urządzenia są zaprojektowane do współpracy z najpopularniejszymi systemami BMS, w tym BACnet i Modbus.
Automatic Floor Pressurization System Zapewnia stabilne ciśnienie powietrza przepływającego pod podłogą, niezależnie od zachodzących nad nią zmian ciśnienia
Łatwość serwisowania
Monitorowanie usług Wszystkie urządzenia monitorujące zintegrowane z urządzeniem pomagają w konserwacji profilaktycznej i umożliwiają kontrolę stanu systemu w trakcie jego pracy.
Łatwy dostęp serwisowy Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.
Usługa eksploatacyjna Newralgiczne komponenty mogą być serwisowane/wymieniane bez konieczności wyłączania systemu.
Całkowity koszt eksploatacji
Zoptymalizowane zarządzanie Połączenie między klimatyzatorami CRAC a agregatami chłodniczymi i analiza chwilowego obciążenia (opcja) gwarantuje wysoką efektywność energetyczną
Strategia modularna Modularna konstrukcja systemów mechanicznych i systemów sterowania umożliwia stopniową rozbudowę infrastruktury chłodzenia odpowiednio do potrzeb danej placówki. W rezultacie możliwe jest znaczne ograniczenie początkowych nakładów inwestycyjnych i odsunięcie wydatków w czasie.
Ekonomizacja Efektywna metoda wykorzystania niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do chłodzenia centrum danych.
Wentylatory z komutacją elektroniczną Zapewnia najwyższą efektywność i ogranicza łączne zużycie mocy dzięki dopasowaniu wymogów co do przepływu powietrza do obciążenia cieplnego centrum danych.
Sprężarki tandemowe Ciche i wydajne działanie sprężarek podłączonych do wspólnego obiegu czynnika chłodniczego umożliwiającego stopniowanie wydajności (opcja niedostępna w niektórych modelach/konfiguracjach)
Dostępność
Sterowanie z aktywną odpowiedzią Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i stanu urządzenia.
Elektronicznie sterowany zawór rozprężny Optymalizacja przepływu czynnika chłodniczego przy każdym obciążeniu i w każdej temperaturze. Nieprzerwane pośrednie monitorowanie napełnienia czynnikiem chłodniczym.
Wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy Umożliwia ponowne uruchomienie urządzeń po awarii zasilania, bez interwencji ze strony użytkownika; umożliwia zapewnienie redundancji na poziomie pomieszczenia, z maksymalnie dziesięcioma urządzeniami w grupie; Przyjazny dla użytkownika system nawigacji z interfejsem graficznym opartym na ikonach pozwala wskazać tryb pracy oraz warunki panujące w pomieszczeniu;Umożliwia komunikację z wieloma protokołami BMS.
Silniki o napędzie bezpośrednim Niemal wyeliminowane obciążenie łożysk, co wydłuża czas eksploatacji. Umożliwia fabryczne wyważanie integralnego zespołu wentylatora/silnika, co zmniejsza drgania i przyspiesza rozruch.
Nadmiarowe komponenty Podzespoły systemu stanowiące potencjalne pojedyncze punkty awarii są zdublowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności.