Dystrybucja powietrza w pomieszczeniach

Wentylacja pomieszczeń z okablowaniem

Obciążenia cieplne w pomieszczeniach z okablowaniem stale rosną z uwagi na wdrażanie nowych technologii, takich jak VoIP i Power over Ethernet. Wiele szafek i pomieszczeń, w których pojawiają się te technologie, nie ma zapewnionego należytego chłodzenia. Urządzenie do wentylacji pomieszczeń z okablowaniem to system odprowadzania ciepła przeznaczony do szybkiego montażu na ścianie lub suficie i zaprojektowany specjalnie z myślą o pomieszczeniach lub szafkach z okablowaniem. Wydmuchując powietrze poza pomieszczenie lub szafkę, umożliwia on skuteczne chłodzenie obciążenia powietrzem klimatyzowanym (doprowadzanym przez kratkę wlotu powietrza). To ekonomiczne urządzenie jest znakomitą alternatywą dla droższych systemów klimatyzacyjnych, zapewniając niezawodne odprowadzanie ciepła i możliwość obniżenia temperatury w docelowych przestrzeniach nawet o 22ºC. W przypadku podłączenia do zasilania UPS urządzenie może pełnić rolę rezerwowego systemu odprowadzania ciepła, zastępując zainstalowane już urządzenie klimatyzacyjne w wypadku awarii zasilania. Podwójne wentylatory zwiększają dostępność urządzenia, natomiast kontrolki statusowe LED i wyjścia ze stykami bezprądowymi ułatwiają zarządzanie urządzeniem. Możliwość wyboru obrotów wentylatorów pozwala na określenie maksymalnej wydajności.

Więcej informacji
Dopasowanie
Możliwość stałego podłączenia Dla instalacji, w których konieczne lub preferowane jest stałe okablowanie.
Niezależność od architektury Dyskretne wzornictwo i kolorystyka dobrze harmonizują z otoczeniem.
Sprawność
Różne metody montażu Elastyczna budowa umożliwia montaż zarówno na ścianie, jak i na suficie.
Prosta instalacja Innowacyjna konstrukcja pozwala na szybką i prostą instalację przez niemal dowolną osobę.
Zarządzanie
Wskaźnik statusu LED Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
Wyjście ze stykami bezpotencjałowymi Zdalne powiadamianie o awariach przy zastosowaniu z urządzeniem lub systemem do monitorowania otoczenia firmy APC.
Powiadamianie o przewidywanych awariach Maksymalizacja dostępności systemu przez zapewnienie wczesnego ostrzegania o konieczności wymiany wentylatora lub filtra.
Dostępność
System wentylatorów odporny na awarie W wypadku awarii jednego z wentylatorów pozostałe działają dalej.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania